Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: täydennyskoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Koulutuksen kuva-aiheMonilukutaito esi-ja alkuopetuksessa   (5 op)

Koulutuksessa keskitytään esi- ja alkuopetuksen opettajien monilukutaidon osaamiseen huomioiden lasten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Monilukutaidon pedagogiikkaa lähestytään esiopetussuunnitelman sekä perusopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti rohkaisten opettajia osallistavien ja yhteisöllisten menetelmien käyttöön erilaisissa tvt-ympäristöissä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu lastentarhanopettajille ja luokanopettajille

Koulutuksen kesto: 9.11.2018-3.5.2019

Koulutuspäivät ja -teemat:

  • 9.11.2018 klo 12-16 Orientaatio

  • 14.12.2018 klo 10-15 Kamerakynän pedagogiikka esi- ja alkuopetuksessa

  • 18.1.2019 klo 10-15 Mediakasvatusta tietoisesti ja tavoitteellisesti

  • 15.2.2019 klo 10-15 Monilukutaito luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikassa

  • 15.3.2019 klo 10-15 Monilukutaito matematiikkakasvatuksessa

  • 3.5.2019 klo 10-16 Loppuseminaari

Koulutuksen toteutus:

Koulutuksessa on kuusi lähiopetuspäivää. Etätyöhön kuuluu aloitustehtävä sekä verkossa toteutettavat välitehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään ja yhdistetään viimeaikaista kansainvälistä ja kotimaista lasten monilukutaitoon ja siirtymiin liittyvää tutkimusta. Osallistujat kehittävät työyhteisöissään esi- ja alkuopetusta siltaavaa toimintaa, joka dokumentoidaan digitaalisena portfoliona. Toimintaa kehitetään ohjattujen oppimistehtävien kautta, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opettajapareina (lastentarhanopettaja-perusopetuksen opettaja).   Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston tiloissa.

Kouluttajat: KT, professori Kirsti Karila; FT, mediakasvatuksen yliopistonlehtori Reijo Kupiainen; FT, yliopistonlehtori Pirjo Kulju;  FT, dos. Jorma Joutsenlahti, KM, tohtorikoulutettava Daranee Lehtonen; KT yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola,  KM (varhaiskasvatus), mediakasvatuksen kouluttaja, erityisasiantuntija Saara Salomaa  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö.

Hakeutuminen koulutukseen:

Koulutukseen hakeudutaan 31.10.2018 mennessä oheisesta linkistä https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21615/lomake.html

Lisätietoja antaa:

Koulutuspäällikkö Tea Seppälä

puhelin: 050 318 7700, sähköposti:Tea.S.Seppala@uta.fi

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: edu.info@uta.fi
Muutettu: 24.10.2018 10.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti