Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: täydennyskoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Monilukutaidon pedagogiikka esi-ja alkuopetuksessa   (5 op)

Koulutuksessa keskitytään esi- ja alkuopetuksen opettajien monilukutaidon osaamiseen huomioiden lasten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Monilukutaidon pedagogiikkaa lähestytään esiopetussuunnitelman sekä perusopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti rohkaisten opettajia osallistavien ja yhteisöllisten menetelmien käyttöön erilaisissa tvt-ympäristöissä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu lastentarhanopettajille ja luokanopettajille

Koulutuksen kesto 15.2.-10.5.2019

 

Koulutuspäivät ja -teemat:  

15.2.2019 klo13-17 Orientaatio koulutukseen       

15.3.2019   klo 13-18 Kamerakynän pedagogiikka esi- ja alkuopetuksessa Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään oppilaan ajattelun, toiminnan ja oppimisen välineenä. Kuvaamalla tutkitaan maailmaa ja ympäristöä, havainnollistetaan ajattelua ja vuorovaikutetaan ryhmissä. Kamera on kuin kynä – arkinen osa opetusta ja oppimista!

 22.3. tai 29.3. 2019 klo 13-18 Mediakasvatusta tietoisesti ja tavoitteellisesti. Erilaiset mediat ovat monin tavoin läsnä sekä lasten elämässä että uusissa opetussuunnitelmissa. Mediakasvatusta voi toteuttaa lukemattomin eri menetelmin, mutta millaisia asioita mediasta voisi ja pitäisi oppia? Tapaamisessa käsitellään mediakulttuurin hyödyntämistä opetuksessa ja kasvatuksessa erityisesti kasvatustietoisuuden ajatuksen kautta.

12.4. 2019 klo 13-18  Monilukutaito luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikassa.    Tapaamisessa käsitellään luku- ja kirjoitutaidon oppimista monilukutaidon näkökulmasta. Tavoitteena on saada työkaluja luku- ja kirjoitustaidon varhaiseen tukemiseen tarkastelemalla erilaisia opetuskokeiluja, joissa on huomioitu oppilaiden erilaiset kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat ja hyödynnetty digitaalisia sovelluksia. Keskeinen idea on saada oppilaiden omat taidot ja resurssit käyttöön!

3.5 2019 klo 13-18 Monilukutaito matematiikkakasvatuksessa. Opetussuunnitelma kannustaa oppilasta ilmaisemaan matemaattista ajatteluaan, päätelmiään ja ratkaisujaan eri tavoin (mm. kirjallisesti, suullisesti ja piirtäen) ja välineillä. Tapaamisessa käsitellään matemaattisen ajattelun kielentämisen hyödyntämistä neljän kielen (kehollinen ja taktiilinen, luonnollinen kieli, kuviokieli ja matematiikan symbolikieli) avulla esi- ja alkuopetuksessa.

10.5.2019 klo 13-18  Päätösseminaari

 

Koulutuksen toteutus:

Koulutuksessa on kuusi lähiopetuspäivää. Etätyöhön kuuluu aloitustehtävä sekä verkossa toteutettavat välitehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään ja yhdistetään viimeaikaista kansainvälistä ja kotimaista lasten monilukutaitoon ja siirtymiin liittyvää tutkimusta. Osallistujat kehittävät työyhteisöissään esi- ja alkuopetusta siltaavaa toimintaa, joka dokumentoidaan digitaalisena portfoliona. Toimintaa kehitetään ohjattujen oppimistehtävien kautta, joka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opettajapareina (lastentarhanopettaja-perusopetuksen opettaja).   Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston tiloissa.

Kouluttajat: FT, mediakasvatuksen yliopistonlehtori Reijo Kupiainen; FT, yliopistonlehtori Pirjo Kulju;  FT, dos. Jorma Joutsenlahti, KM, tohtorikoulutettava Daranee Lehtonen; KT yliopisto-opettaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola,  KM (varhaiskasvatus), mediakasvatuksen kouluttaja, erityisasiantuntija Saara Salomaa  Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö.

Hakeutuminen koulutukseen:

Koulutukseen hakeudutaan 31.1.2019 mennessä oheisesta linkistä https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21615/lomake.html

Lisätietoja antaa:

Koulutuspäällikkö Tea Seppälä

puhelin: 050 318 7700, sähköposti:tea.seppala@tuni.fi

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: edu.info@uta.fi
Muutettu: 8.1.2019 8.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti