Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Anne-Maria Laukkanen, Speech and Voice Research Laboratory /Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorio

FT, logonomi, puhetekniikan ja vokologian professori

Puheen- ja äänentutkimuksen dosentti, Tampereen yliopisto
Vokologian dosentti, Oulun yliopisto

Ph.D., Logonom (Speech Teacher), Professor of Speech Technique and Vocology
Docent of Speech and Voice Research, University of Tampere Medical School
Docent of Vocology, University of Oulu

 

GSM +358 (0)50 363 5152
Sähköposti/E-Mail: anne-maria.laukkanen(at)uta.fi
Postiosoite/Mailing address: Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorio, Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, Virta, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere /Speech and Voice Research Laboratory, School of Education, University of Tampere, Virta, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere, Finland

Käyntiosoite/ Visiting address: Virta, Åkerlundinkatu 5, Room 456

Vastaanotto/Reception hours: keskiviikkoisin/ Wednesday 15-16 (ajanvaraus sähköpostitse/appointment with e-mail)

 

Asiantuntemus / Expertise

Akustinen puheen- ja äänentutkimus, puheen ja äänen harjoittaminen.

Acoustic speech and voice research, voice and speech training.


Tutkimus / Research

Katso CV in English  ja julkaisut/publications

Lisätietoja löydät myös Tampereen yliopiston Sole CRIS -asiantuntijajärjestelmästä/ More information: University of Tampere expert database.

 

Keskeiset tutkimuskohteet /Main research interests

Äänenlaatu puheessa ja laulussa, ääniharjoitusten vaikutukset ja vaikutusperusteet, äänen kuormituksen vaikutukset ja vaikutusmekanismit, erilaisten tutkimusmenetelmien soveltuvuus vokologiseen tutkimukseen.

Voice Quality  in speech and singing, effects and bases of vocal exercises, effects and mechanisms of vocal loading, applicability of various research methods in vocological research.

 

Opetus /Teaching

KASPUHP1 Puhetekniikan ja äänenkäytön perusteet / Basics of Voice and Speech

KASPUHP2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen / Analysis and training of voice

KASPUHP3 Luentateatteri /Reader's Theatre

KASPUHA5 Puheen ja äänen harjoitusmenetelmät / Voice  and speech training methods

KASPUHS6 Puhe ja ääni tieteellisen tutkimuksen kohteena / Research methods in voice and speech

KASPUHS8 Puheen ja äänen tutkimusharjoittelu / Practice in voice and speech research

Jatkokoulutusseminaari /Post-graduate Seminar.

Pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus / Supervision of Master’s and Doctoral Theses.

 

 

 
Speech and Voice Research Laboratory, School of Education, 33014 University of Tampere, Finland
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Anne-Maria.Laukkanen@uta.fi
Muutettu: 21.5.2019 14.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti