Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaalipsykiatria

Suomessa on sosiaalipsykiatrian oppituoli vain Tampereen yliopistossa, terveystieteiden yksikössä. Sosiaalipsykiatria sijoittuu tieteiden kentässä lääketieteen ja sosiaalitieteiden välimaastoon, hyödyntäen monitieteistä näkökulmaa mielenterveyskysymysten alueella. 

Sosiaalipsykiatria tutkii mielenterveyden ja sen häiriöiden väestöllisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Ryhmämme keskeisiä tutkimuskohteita ovat

  • mielenterveyden häiriöiden epidemiologia,
  • mielenterveyden yhteiskunnalliset ulottuvuudet, kuten työkykyyn ja syrjäytymiseen liittyvät tekijät,
  • psykiatrinen palvelujärjestelmätutkimus sekä
  • mielenterveyteen ja sen häiriöihin liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset.

Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikön sosiaalipsykiatrian ryhmä osallistuu mielenterveyteen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämistyöhön asiantuntijana kannanottojen, erilaisten työryhmien ja sidosryhmätyön kautta. 

Sosiaalipsykiatrian ryhmä opettaa kansanterveystieteen opiskelijoita niin kandidaatti-, maisteri- kuin jatko-opintovaiheessakin ja osallistuu lääketieteen opiskelijoiden opetukseen. Opetuksen teemoja ovat muun muassa mielenterveys, sen häiriöiden ilmeneminen ja hoito palvelujärjestelmässä, sekä mielenterveyspotilaiden voinnin ja toimintakyvyn arviointi. Opetusta annetaan myös mielenterveyteen liittyvistä globaaleista kysymyksistä.

Professori Sami Pirkolan johdolla toimivaan sosiaalipsykiatrian ryhmään kuuluvat:

Nimi Tehtävä Yhteystiedot
Sami Pirkola professori (sosiaalipsykiatria),
oppialan vastuuprofessori
050 318 7267
sami.pirkola@uta.fi
Sari Fröjd yliopistonlehtori
Kirsti Nurmela yliopisto-opettaja

» Henkilöstön yhteystiedot

Sosiaalipsykiatrian ryhmän tutkimushankkeita:

Sosiaalipsykiatria

Social psychiatry

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.3.2016 9.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti