Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Linda EnrothPhoto.jpeg

Terveystieteiden tohtori
PhD (Health Sciences)

Tel. + 358 401 901 647
email: linda.enroth@tuni.fi
office: ARVO B322

Asiantuntemus ja tutkimusaiheet

 • Hyvin vanhojen ihmisten terveys ja elämäntilanne (Tervaskannot 90+)
 • Toimintakykyinen elinajanodote
 • Terveyserot
 • Aikatrendit

Työtehtävät

 • Tutkijatohtori
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet) ja Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto
 • Projektit:
  • Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, Suomen Akatemia
  • Social Inequalities in Ageing (SIA), NordForsk

Areas of expertise and research interests

 • Health and sociodemographics of the oldest old (The Vitality 90+ Study)
 • Disability-free life expectancy
 • Health inequality
 • Time trends

Current position

 • Postdoctoral researcher
 • Faculty of Social Sciences (Health Sciences) and Gerontology Research center (GEREC), Tampere University, Finland
 • Projects:
  • Centre of Excellence in Research on Ageing and Care, Academy of Finland
  • Social Inequalities in Ageing (SIA), NordForsk

Julkaisuja / publications

Enroth L, Veenstra M, Aartsen M, Kjær AA, Juul Nilsson C, Fors S 2019. Are there educational disparities in health among the oldest old? Evidence from the Nordic countries. European Journal of Ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00517-x

Halonen P, Raitanen J, Enroth L, Jämsen E & Jylhä M 2019. Chronic conditions and multimorbidity in population aged 90 years and over: associations with mortality and long-term care admission. Age and Ageing, 48(4), 564-570. https://doi.org/10.1093/ageing/afz019

Hoogendijk EO, van der Noordt M, Onwuteaka-Philipsen BD, Deeg DJH, Huisman M, Enroth L & Jylhä M 2019. Sex differences in healthy life expectancy among nonagenarians: A multistate survival model using data from the Vitality 90+ study. Experimental Gerontology, 116, 80-85. https://doi.org/10.1016/j.exger.2018.12.015

Jylhä M, Enroth L, Halonen P (2019). Vanhoista vanhimpien terveys ja toimintakyky. Duodecim, 135 (11), 1085-1091.

Jørgensen TSH, Fors S, Nilsson CJ, Enroth L, Aaltonen M, Sundberg L, Brønnum-Hansen H, Strand BH, Chang M ja Jylhä M. 2018. The ageing populations in the Nordic countries: mortality and longevity from 1990-2014. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1093/eurpub/ckx187.608

Enroth L. 2017. Doctoral dissertation: Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term care use in the population aged 90+. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1840). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0599-4

Enroth L, Aaltonen M, Raitanen J, Nosraty L & Jylhä M 2018. Does use of long-term care differ between occupational classes among the oldest old? Vitality 90+ Study. European Journal of Ageing, 15(2), 143-153. https://doi.org/10.1007/s10433-017-0445-0

Kauppi M, Raitanen J, Stenholm S, Aaltonen M, Enroth L & Jylhä M 2018. Predictors of long-term care among nonagenarians: the Vitality 90 + Study with linked data of the care registers. Aging Clinical and Experimental Research, 30(8), 913-919. https://doi.org/10.1007/s40520-017-0869-6

Nosraty L, Pulkki J, Raitanen J, Enroth L & Jylhä M 2017. Successful Aging as a Predictor of Long-Term Care Among Oldest Old: The Vitality 90+ Study. Journal of Applied Gerontology. DOI: 10.1177/0733464817716968

Halonen Pauliina, Enroth Linda, Jylhä Marja, Tiainen Kristina. (2017). Pitkäaikaissairaudet ja monisairastavuus hyvin vanhoilla sekä niiden yhteys toimintakykyyn ja itse arvioituun terveyteen-Tervaskannot 90+ -tutkimus. Gerontologia 31 (4), 269-281.

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Lehtimäki T, Jylhävä J, Hurme M & Jylhä M. 2016. Cardiometabolic and Inflammatory Biomarkers as Mediators between Educational Level and Functioning at the Age of 90 Years. The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 70 (3), 412-419.  

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Nosraty L & Jylhä M. 2015. Is Socioeconomic Status a Predictor of Mortality in Nonagenarians? The Vitality 90+ Study. Age and Ageing 44, 123-129. 

Nosraty L, Enroth L, Raitanen J, Hervonen A & Jylhä M. 2015. Do Successful Agers Live Longer? The Vitality 90+ Study. Journal of Aging and Health 27 (1), 35-53.

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A & Jylhä M. 2013. Do Socioeconomic Health Differences Persist in Nonagenarians? The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 68 (5), 837-847.   

Jylhä M, Enroth L & Luukkaala T. 2013. Trends of functioning and health in nonagenarians − the Vitality 90+ Study. In Robine JM. Jagger C. & Crimmins E. Annual Review of Gerontology and Geriatrics 33, ”Healthy Longevity”. Springer Publishing Company, 313-332.  

 
Ylläpito: linda.enroth@tuni.fi
Muutettu: 25.7.2019 9.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti