Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Mari Aaltonen

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), terveystieteiden tohtori (gerontologia) /
Postdoctoral Research Fellow (funded by the Academy of Finland), PhD in Health Sciences (Gerontology)

+358 40 190 1674
Mari.Aaltonen@tuni.fi

Affiliations:

Faculty of Social Sciences (health sciences) and Gerontology Research Center, Tampere University, Finland (2006- )

Faculty of Arts, Department of Sociology, University of British Columbia,

Vancouver BC (March 1 – August 15, 2019)

 

Expertise and research fields

Currently I work as a postdoctoral researcher in Faculty of Social Sciences, Tampere University, Finland and in Department of Sociology, UBC. My postdoctoral project focuses on aging and care; how the increasing longevity, cognitive problems and the changes in health and social care policy affect the use of formal and informal care over time. My project is part of the research conducted in Center of Excellence in Research on Ageing and Care (CoeAgeCare).

I have worked in the gerontology group and in a research project New dynamic of longevity and the changing needs for services (COCTEL) at the Tampere University (University of Tampere until Jan 2019) since 2006, excluding academic year 2016 - 2017 during which I was working at the Institute for Advanced Social Research (IASR), University of Tampere. In my work have mainly used quantitative methods and studied register based datasets (administrative data), survey and questionnaire data. During fall 2018, I started my qualitative project and collected an interview data on people with memory disorders and their informal caregivers.

I have collaborated with Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), the Netherlands, and Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet, Sweden. I am a member of the steering group of SHARE Finland.

 

My research interests include:

    Ageing and old age

    Cognitive impairment, dementia, memory disorders

    Health and social care policy

    Use of health services and long-term care

    Formal and informal home care

   


Julkaisut / publications

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Comijs Hannie, Broese van Groenou Marjolein (2018). Trends in the use of care among people aged 65–85 with cognitive impairment in the Netherlands. Ageing & Society. 1–30 doi:10.1017/S0144686X18000752

 

Jørgensen Terese Sara Høj , Fors Stefan, Nilsson Charlotte Juul, Enroth Linda, Aaltonen Mari, Sundberg Louise, Brønnum-Hansen Henrik, Strand Bjørn Heine, Chang Milan, Jylhä Marja. (2018). The ageing populations in the Nordic countries : mortality and longevity from 1990 to 2014. Scandinavian Journal of Public Health. 2018 Jun 1:1403494818780024. doi: 10.1177/1403494818780024. [Epub ahead of print]

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Seinelä Lauri, Valvanne Jaakko, Jylhä Marja. (2018). Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena: Vertailussa suuret kaupungit ja muu Suomi 2002-2013. Suomen Lääkärilehti 73 (38), 2086-2091. (in Finnish)

 

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2018). Vanhuusiän ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä selvemmin viimeisiin elinvuosiin: Vuosien 2001-2003 ja 2009-2011 vertailu. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 399-411. (in Finnish)

 

Aaltonen Mari, Forma Leena, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2017). Changes in older people’s care profiles during the last 2 years of life, 1996–1998 and 2011–2013: a retrospective nationwide study in Finland. BMJ Open 7 (e01513).

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2017). Long-term care is increasingly concentrated in the last years of life: a change from 2000 to 2011. European Journal of Public Health 27 (4), 665-669.

 

Forma Leena, Jylhä Marja, Pulkki Jutta, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2017). Trends in the use and costs of round-the-clock long-term care in the last two years of life among old people between 2002 and 2013 in Finland. BMC Health Services Research 17 (-), 668.

 

Kauppi Maarit, Raitanen Jani, Stenholm Sari, Aaltonen Mari, Enroth Linda, Jylhä Marja. (2017). Predictors of long-term care among nonagenarians: the Vitality 90 + Study with linked data of the care registers. Aging Clinical and Experimental Research.

 

Masuchi Yaeko, Jylhä Marja, Raitanen Jani, Aaltonen Mari. (2017). Changes in place of death among people with dementia in Finland between 1998 and 2013: A register study. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2016). Care service use in 2 years preceding suicide among older adults: comparison with those who died a natural death and those who lived longer. European Journal of Ageing 13, 1:11.

 

Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Forma Leena, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2016). Dementialääkkeiden kustannukset ja Kela-korvaukset moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina. Suomen lääkärilehti 71 (43), 2723-2729.

 

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pietilä Ilkka. (2016). Vanhojen naisten ja miesten erilainen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö - ovatko syynä erilaiset tarpeet vai erilainen kohtelu?. Gerontologia 30 (3), 131-140.

 

Aaltonen Mari (2015) Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people. Academic Dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 2094.

  

Pulkki Jutta, Jylhä Marja, Forma Leena, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka (2015) Long-term care use among old people in their last 2 years of life: variations across Finland. Health and Social Care in the Community. doi: 10.1111/hsc.12224

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja (2014) Burdensome transitions at the end of life among long-term care residents with dementia. Journal of American Medical Directors Association 15 (9) 643-648.

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2013). Effects of municipality factors on care transitions. Scandinavian Journal of Public Health 41 (6), 604-615.

Aaltonen Mari, Rissanen Pekka, Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2012). The impact of dementia on care transitions during the last two years of life. Age and Ageing 41 (1), 52-57.

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2011). Municipal variation in health and social service use in the last 2 years of life among old people. Scandinavian Journal of Public Health 39 (4), 361-370.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2011). Dementia as a determinant of social and health service use in the last two years of life 1996-2003. BMC Geriatrics 11 (14).

Aaltonen M, Forma L, Rissanen P, Raitanen J, Jylhä M. (2010). Transitions in health and social service system at the end of life. European Journal of Ageing 7 (2), 91-100.

Forma L, Rissanen P, Aaltonen M, Raitanen J, Jylhä M. (2009). Age and closeness of death as determinants of health and social care utilization: a case-control study. European Journal of Public Health 19 (3), 313-318.

 
Ylläpito: Mari.Aaltonen@uta.fi
Muutettu: 14.3.2019 0.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti