Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Marja Jylhä

MJ picture 2015

LT, Gerontologian professori, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto
email. marja.jylha@uta.fi
Puh. 040 5889100 

Olen gerontologian professori Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä ja Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC) johtaja.  Tutkimuksessa olen kiinnostunut vanhenemiseen, vanhuuteen ja terveyteen liittyvistä teemoista. Olen myös kiinnostunut tutkimuksen tekemisen prosessista, tiedon saamisesta ja tulkitsemisesta sekä monitieteisen tutkimuksen iloista ja vaikeuksista. Tutkimusaiheitani ovat

   • koettu terveys, toimintakyky ja pitkäikäisyys
   • vanhuusikä elämänvaiheena
   • ikää ja terveyttä koskevat kulttuuriset käsitykset ja se, miten vanhuutta yhteiskunnassa kohdellaan
   • vanhuusiän sosiaali- ja terveyspalvelut

Ryhmässämme on pienempien tutkimusten ohella meneillään kolme suurta hanketta:

   • Tervaskannot 90+, jossa olemme vuodesta 1995 saakka tutkineet yli 90-vuotiaita tamperelaisia monesta näkökulmasta
   • COCTEL, jossa tutkitaan rekisteriaineistojen kautta yli 70-vuotiaiden terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä yleensä, ja erityisesti kahtena viimeisenä elinvuotena. Hanketta on useiden vuosien ajan rahoittanut Suomen Akatemia
   • TamELSA, jossa on ensi kerran vuonna 1979 ja sen jälkeen kolmesti tutkittu alkutilanteessa yli 60-vuotiaiden tamperelaisten elinoloja, elämäntapoja, sosiaalisia suhteita, palvelujen käyttöä ja tarvetta sekä elämään tyytyväisyyttä.

Olen mukana monissa eurooppalaisissa tutkimuksissa ja vanhenemistutkimusta kehittävissä hankkeissa. Tätä nykyä kuulun yhteisen ohjelmasuunnittelualoitteen (Joint programming) ”More Years, Better Lives” tieteelliseen neuvonantajaryhmään. Olen myös mukana NordForskin rahoittamassa hankkeessa Social inequality in Ageing, jotka koordinoi Karolinska Institutet sekä verkostossa the European Network on Quality and Cost-Effectiveness in Long-term Care and Dependency, jota koordinoi London School of Economics. Aikaisemmin olen toiminut  ERA-AGEn johtoryhmän puheenjohtajana sekä vanhenemistutkimuksen eurooppalaisen tiekartan laatineen FUTURAGEn tieteellisen neuvoston puheenjohtajana.

Vuosina 1998–2004 olin Tampereen yliopiston tutkimusvararehtori ja olen edelleen mukana monissa yliopiston hallintoelimissä ja työryhmissä.

Olin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja kesällä 2016 Tampereella järjestetyssä 23. Pohjoismaisessa gerontologikongressissa (www.23nkg.fi) ja tällä hetkellä olen pohjoismaisen gerontologijärjestön Nordisk Gerontologisk Förening´n (Nordic Gerontological  Federation) presidentti.

Curriculum Vitae

Julkaisut

Tutkimusprojektit

 
Ylläpito: marja.jylha@uta.fi
Muutettu: 29.9.2016 13.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti