Mediatyöpajat tukivat nuorten hyvinvointia

Julkaistu 13.11.2017 - 09:51

Nuorten monilukutaidon tukeminen voi edistää hyvinvointia ja toimijuutta

Mediatyöpajoissa valokuvanneet, videoineet ja journalistisia juttuja kirjoittaneet nuoret alkoivat voida paremmin ja aktivoituivat muutoinkin. Tämä ilmeni Tampereen yliopiston Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -hankkeessa, jossa tutkittiin, kuinka mediatyöpajatoiminnalla voidaan tukea peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa olevia nuoria aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi.

Tutkimuksen puitteissa järjestettiin seitsemän mediapajaa eri puolilla Suomea, pääasiassa yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Haasteellisissa elämäntilanteissa oleville nuorille järjestetyt luovaan itseilmaisuun perustuvat työpajat osoittavat, että nuorisolähtöisyys ja toiminnallinen oppiminen voivat edistää nuorten hyvinvointia, kuten omaehtoisuutta ja kokemusta omasta osaamisesta.

- Tutkimuksessa ilmeni, että nuoret janoavat kokea itsensä päteviksi ja kyvykkäiksi, kertoo hankkeen päätutkija-koordinaattori, FT Mari Pienimäki.

- Kun heidät myös nostettiin mediatyöpajoissa jo lähtökohtaisesti asiantuntija-asemaan esimerkiksi vertaisohjaamisen ja kanssatutkijuuden kautta, heidän halunsa osallistua toimintaan kasvoi, Pienimäki kertoo.

Hän toteaa, että aiemman tutkimuksenkin mukaan kokemus omasta osaamisesta ja pätevyydestä edistää hyvinvointia, koska saamme tyydytystä uuden oppimisesta vain oppimisen itsensä vuoksi.

Koneen Säätiön rahoittaman kaksivuotisen hankkeen tuloksia avataan tänä syksynä pop up -tyyppisesti useissa seminaareissa eri puolella Suomea. Myös hankkeen blogissa päivitetään tuloksia koko syksyn ajan, https://blogs.uta.fi/mediakasvatus/2017/

Hankkeen päätutkija-koordinaattori Mari Pienimäki puhuu Sosiaali- ja terveysministeriön Tampereen yksikön Open House -tilaisuudessa perjantaina 17.11. Hän kertoo, mitä hyötyä hyvinvoinnin näkökulmasta on siitä, että nuoret ottavat itse valokuvia ja videoita ja tuottavat journalistisia teoksia ja muita mediateoksia, ja osallistuvat näillä teoksillaan julkisuuteen niin sosiaalisessa mediassa kuin valtamediassa, esimerkiksi aikakauslehdissä.

Mediakasvatusseuran syysseminaarissa Digihyvinvointia näkyvissä! torstaina 30.11. esiintyvä hankkeen väitöskirjatutkija, TaM Jetta Huttunen pohtii erityisesti sitä, kuinka kriittinen osallistuminen eli toimijuus ilmenee nuorten omaehtoisessa mediakulttuurissa ja kuinka nuoret neuvottelevat paikkansa medioituneessa yhteiskunnassa.

- Mediakulttuurin kontekstissa osallisuuden kysymykset eivät palaudu yksinkertaiseen ”mitä enemmän osallistumista, sitä enemmän osallisuutta” -päätelmään, vaan kyse on moniulotteisesta omien valintojen ja yksilön hyvinvoinnin kudelmasta, jossa osallistumisen omaehtoinen määrittely voi olla tietoinen valinta ja hyvinvoinnin lähde, Huttunen selittää.

Hankejohtaja, mediakasvatuksen professori, FT Sirkku Kotilainen puhuu Rovaniemellä perjantaina 1.12. Kasvatustieteen päivien paneelissa tutkimustulosten merkityksestä mediaosallistumista edistävälle pedagogiikalle ja opettajuudelle. Hän haastaa opettajankoulutusta uudistumaan yhteiskunnallisessa ja teknologisessa murroksessa.

Lisätietoja:
Professori Sirkku Kotilainen, 040 190 9719, sirkku.kotilainen@uta.fi
Päätutkija-koordinaattori Mari Pienimäki, 050 318 7473, mari.pienimaki@uta.fi
Tohtoriopiskelija Jetta Huttunen, 050 307 7902

Kasvatustieteen päivät 2017:
http://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumat/Kasvatustieteen-paivat

Mediakasvatusseuran syysseminaari:
https://www.mediakasvatus.fi/uutinen/mediakasvatusseuran-syysseminaarin-ohjelma-on-julkaistu/

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 13.11.2017