Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikan tukihenkilöt

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnan tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK).

Tukihenkilöiden toimialana on tiedeyhteisön integriteettiin liittyvä tutkimusetiikka (research integrity) ja hyvä tieteellinen käytäntö, ei alakohtainen tutkimusetiikka (research ethics) kuten eettinen ennakkoarviointi. Tukihenkilöt eivät myöskään käsittele opintovilppiä koskevia asioita.

HTK-prosessi eli hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn käsittely etenee kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa samalla tavoin. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: ilmoitus, esiselvitys ja varsinainen tutkinta.

HTK-loukkausta epäiltäessä tutkimusetiikan tukihenkilön tehtävä on opastaa HTK-prosessin vaiheista. Tukihenkilö voi antaa prosessiin liittyviä neuvoja ja tukea osapuolille prosessin kuluessa.

Tampere3-korkeakouluissa tutkimusetiikan tukihenkilöiksi on nimetty Tampereen yliopistosta henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Salojärvi ja professori Seppo Nikkari, Tampereen teknilliseltä yliopistolta asiantuntija Laura Himanen ja professori Jari Nurmi sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta yliopettaja Harri Kukkonen ja yliopettaja Varpu Lipponen.

Tukihenkilöiden tehtävät

Tutkimusetiikan tukihenkilöiden tehtävänä on tiedottaa ja opastaa henkilökuntaa hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Tärkein tehtävä on tarjota luottamuksellista neuvontaa tilanteissa, joissa epäillään tiedevilppiä. Tutkimusetiikan tukihenkilöt neuvovat ja tukevat tutkijoita, opettajia ja työntekijöitä matalan kynnyksen periaatteella.

Tukihenkilöt ovat puolueettomia ja kummankin osapuolen käytettävissä. Keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Tutkimusetiikan tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimella sekä henkilökohtaisesti.

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (TENKin ohje 2012)

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

TaY
Päivi Salojärvi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
paivi.salojarvi@uta.fi
040 505 2008
Seppo Nikkari
Professori
seppo.nikkari@uta.fi
050 396 9639
TAMK
Harri Kukkonen
Yliopettaja
harri.kukkonen@tamk.fi
040 801 2592
Varpu Lipponen
Yliopettaja
varpu.lipponen@tamk.fi
050 384 4933
TTY
Laura Himanen
Asiantuntija
laura.himanen@tut.fi
040 198 1834
Jari Nurmi
Professori
jari.nurmi@tut.fi
040 506 4460

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) käynnistämän tukihenkilöjärjestelmän tarkoituksena on tehdä tunnetuksi TENKin toimintaa ja ohjeistusta sekä HTK-loukkausepäilyn käsittelyyn sovellettavaa prosessia. Mukana on jo yli 60 korkeakoulua ja tutkimusorganisaatiota ympäri Suomea.