Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: synergos - näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): tampereen joko:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Synergos - Näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin

Osallistujien palautetta ja kokemuksia aiemmista Tampereen JOKO -ohjelmista

Kokemuksia JOKOsta_Tampereen yliopisto

Mitä Tampereen JOKO antoi minulle?

Valmiuksia omaan esimiestyöhön.

Kenelle suosittelisit Tampereen JOKOa?

Jonkun aikaa esimiestehtävissä (ja ennen kaikkea vaativissa) ollut ja ongelmia jo kohdannut henkilö saanee eniten.

Lasse Alkula
aluepäällikkö
VRP Rakennuspalvelut Oy
Tampereen JOKO 31

 

Lähdin mukaan Tampereen JOKOon, koska opinnoista oli pitkä aika. Halusin myös saada kontakteja kollegoihin ja keskustella yhteisistä ongelmista.

Mielestäni Tampereen JOKO oli hyvä investointi, koska Tampereen JOKOssa käsitellään laajasti johtamisen eri osa-alueita. Omaa työtä koskevat asiat saivat hyvää vahvistusta ja oma näkökanta kasvoi henkilöstön johtamiseen.

Mitä Tampereen JOKO antoi minulle?

Nostetta työelämään, oman työkenttä laajeni ja vastuu kasvoi. Hyviä kontakteja ja sparraajia.

"Lähdin mukaan Tampereen JOKOon, koska etsin vastaavia kursseja/tietoja omaan osaamiseen ja Tampereen JOKOssa ne (suurimmaksi osaksi) löytyivät yhdessä paketissa. Mielestäni Tampereen JOKO oli hyvä investointi, koska erillisiin kursseihin verrattuna yhteisöllisyys ja verkostoituminen on ihan toista luokkaa." 

Tampereen JOKO johtamiskoulutus kokemuksia_Tampereen yliopisto

Kenelle suosittelisit Tampereen JOKOa?

Henkilöille, joilla on jo useamman vuoden kokemus esimiestyöstä ja osaston johtamisesta. Ns. pakottamalla kurssille ei pidä lähteä. Avoin mieli avaa paljon mahdollisuuksia keskustelujen kautta.

Kalle Suominen
Production Manager
Nokian Renkaat Oyj
Tampereen JOKO 31

Lähdin mukaan Tampereen JOKOon, koska halusin laajentaa näkökulmiani omaan osaamisenjohtamisen työhöni. Halusin myös verkostoitua lisää. Tavoitteeni oli saada jokaiselta jaksolta vähintään yksi konkreettinen idea/päivä työpaikalle vietäväksi.

Mielestäni Tampereen JOKO oli hyvä investointi, koska koulutuksen aiheista suurin osa osui suoraan oman työn ja yrityksen kehittämiseen.

Mitä Tampereen JOKO antoi minulle?

Tärkeää näkemyksellisyyttä ja perspektiiviä omaan työhön.

Tampereen JOKO johtamiskoulutus_Asiakkuuksien johtaminen_Tampereen yliopisto

Kenelle suosittelisit Tampereen JOKOa?

Eritasoisissa johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat saada hyviä virikkeitä työnsä ja yrityksensä kehittämiseen.

Marko Saarenketo
osaamisen kehittämispäällikkö
Pirkanmaan Osuuskauppa/HR-yksikkö
Tampereen JOKO 31

Miksi Tampereen JOKO?

Hakeutuessani JOKO-kurssille esimieheni epäili, ettei kurssilla olisi minulle, mitään uutta annettavaa, sillä olinhan toiminut päällikkötehtävissä jo lähes 30 vuotta. Epäilys oli turha. Kurssiryhmämme kirjo toimialojen, työtehtävien ja ammattivuosien suhteen oli hyvin laaja, luoden aktiivisen ja vuorovaikutteisen ryhmän. Lähtötasojen erilaisuudesta huolimatta, kaikki saivat lisää valmiuksia käytännön johtamistyöhönsä. Yllättävää sinällään oli, että haasteet kaikilla olivat hyvin samanlaisia, alasta ja tehtävästä riippumatta.Korkeatasoiset luennoijat ja ajantasaiset luennot loivat hyvän oppimisalustan. Opittuja asioita päästiin harjoittelemaan omaan työhön liittyneissä väli- ja lopputöissä. Kurssi oli rakennettu niin, että se oli mahdollista suorittaa työn ohella.Kokemattomalle esimiehelle kurssi antaa hyvän työkalupakin ja kokeneemmalle vahvistaa ja syventää osaamista. MBA:ta harkitsevalle JOKO on hyvä väliaskel.

Kai Piiroinen
tuotantopäällikkö
Gardner Denver Oy
Tampereen JOKO 28

JOKO -vuoden aikana liiketoiminnallinen ymmärrykseni sai tuekseen:

• strategisen tason ajattelua
• henkilöstöjohtamisen käytäntöjä arjessa
• asiakkuuden hallinnan malleja
• brändien rakentamisen logiikkaa
• talouden tunnuslukujen hyödyntämistä
• asiakaskokemuksen johtamista

Koko Joko –vuoden ajan oppimiseeni vaikuttivat osallistavat työmenetelmät ja vahva vertaistuki. Lopputyöni hyödynsi suoraan yrityksessäni meneillään olevaa valmentavan esimiestyön kehittämistä.

Niina Karhela
työterveysliiketoiminnan johtaja
Tampereen Lääkärikeskus Oy / Koskiklinikka
Tampereen JOKO 28

Mitä JOKO minulle antoi?

• Aikaa pysähtyä miettimään johtamisen kokonaisuuksia omasta työarjesta irtautuneena
• Uutta tietoa ja työvälineitä johtamisen eri osa-alueilta sekä yritys- että tiedemaailman vinkkelistä tarjoiltuna
• Innostavan, keskustelevan ja haastavan vertaisryhmän
• Kykyä oivaltaa, jäsentää, ymmärtää ja toimia erilaisissa johtamistilanteissa (uudet näkökulmat, toimintamallit, vinkit, jne)
• Oivia kontakteja

Sari Salomaa
toimialacontroller
Insta DefSec Oy
Tampereen JOKO 28

Tampereen JOKO johtamiskoulutus_ryhmäkuva_Tampereen yliopisto

Miksi Tampereen JOKO?

Tiedostin itse selvän tarpeen päivittää johtamisen eri osa-alueisiin liittyviä asioita. JOKO koulutus tarjosi mahdollisuuden käydä läpi laaja-alaisesti johtamisen eri osa-alueita rautaisten luennoitsijoiden johdattelemana. Yksi tärkeä syy JOKO koulutukseen osallistumiseen oli myös mahdollisuus tavata hyvin erilaisten alojen edustajia. Heistä jokainen toi mukanaan käsiteltäviin aiheisiin omat kokemuksensa ja alansa näkökulman – ei aina oltu itselle niin tutussa pankkiympäristössä.

Koulutus oli juuri oikeanlainen ja ylitti odotukset reilusti. Aiheet nivoutuivat juuri omaan työhön ja väliraporttien tekeminen antoi syvyyttä ja mielenkiintoa kuhunkin aihealueeseen. Väliraporttien tekeminen antoi oivan mahdollisuuden peilata oman organisaation tilannetta ja tulevaisuuden kehitystä halutuista aiheista. Koulutuksesta hyötyi myös työnantaja. Väliraportit ja lopputyö olivat kaikki työnantajaorganisaation ajankohtaisista aiheista ja kehittämiskohteista ja näin saatiin myös teoreettista näkemystä ja taustatietoa niiden eteenpäinviemiseksi. Tulevaisuuden visiointi tuli luontevaksi ajatustavaksi.

Kirsi Salo
hallintojohtaja
Kyrönmaan Osuuspankki
Tampereen JOKO 27

Kokemuksia Tampereen JOKOsta:

• JOKO koulutus antoi kattavan ja laajan näkemyksen tämän päivän liike-elämän haasteisiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin
• Luennoitsijat olivat asiansa osaavia ammattilaisia, jotka olivat valmiit pohtimaan lähipäivinä myös kurssilaisten kohtaamia käytännön haasteita
• Koulutuksen “piste iin päälle” olivat antoisat keskustelut eri aloilla toimivien kurssilaisten kanssa

Kimmo Mäkelä
aluepäällikkö
Alko Oy
Tampereen JOKO 27

Tampereen JOKO antoi:

• Neuvoja työyhteisön ongelmatilanteiden hallintaan.
• Talouden hallintaan liittyviä perusasioita sekä laskentatoimen perusteita ja niiden käyttämistä päätöksenteon apuna.
• Ymmärrystä tunnuslukujen ja raporttien seurannan hallintaan sekä investointilaskentaan.
• Apua viestintään muuttuvassa ympäristössä.
• Menetelmiä asiakassuhteiden hallintaan sekä uusien luomiseen.
• Uusia näkökulmia ajatteluun johtuen kurssilaisten erilaisista taustoista ja toimialoista.
• Käytännön neuvoja ongelmatilanteisiin ja tukea omille päätöksille vaikeissa tilanteissa.
• Todella hyvät ja mielenkiintoiset luennoitsijat.

Markku Falck
kokoonpanopäällikkö
Telatek Nokia Oy
Tampereen JOKO 27

Tampereen JOKO 31 –ohjelmasta loppupalautteesta kerättyä

Lähdin mukaan Tampereen JOKOon koska

• Halusin saada uusi johtamisen työkaluja
• Kasvattaa omaa panosta johtoryhmätyöskentelyssä
• Halusin syventävää, analyyttisempää tietoa johtamiseen
• Halusin verkostoitua, oppia uutta, erityisesti talouden johtamisesta.
• Halusin kehittyä johtajuudessa, saada uutta näkökantaa yritysstrategioihin
• Etsin vastaavia kursseja/tietoja oman osaamiseen ja JOKOssa ne (suurimmaksi osaksi) löytyivät yhdessä paketissa.
• Opinnoista oli pitkä aika. Halusin myös saada kontakteja kollegoihin ja keskustella yhteisistä ongelmista
• Työtehtäväni muuttuivat ja tarvitsin laajempaa käsitystä yrityksen johtamiseen liittyviin asioihin ja näkökulmiin.
• Halusin laajentaa, päivittää ja vahvistaa omaa osaamista – saada uusia näkökulmia, vahvistaa talousosaamista
• Halusin saada perspektiiviä omaan toimintaan ja päivittää osaamista.
• Halusin löytää lisää eväitä esimiestyöhön, saada luotua verkostoa muista ryhmäläisistä ja syventää osaamistani johtamisen saralla.
• Halusin laajentaa näkökulmiani omaan osaamisenjohtamisen työhöni. halusin myös verkostoitua lisää. Tavoitteeni oli saada jokaiselta jaksolta vähintään yksi konkreettinen idea/päivä työpaikalle vietäväksi.

Mielestäni Tampereen JOKO oli hyvä investointi, koska

• Koulutuksen teemat käsittelivät asioita, joita on hyvä hallita esimies-/johtotehtävissä
• Olen saanut lisää varmuutta omaan työskentelyyn
• Sain uutta tietoa ja vanhan tiedon syventämistä
• Sain verkostoitua eri alojen johtajien kanssa
• Sain uutta näkökulmaa omaan tekemiseen
• Erillisiin kursseihin verrattuna yhteisöllisyys ja verkostoituminen on ihan toista luokkaa.
• Käsitellään laajasti johtamisen eri osa-alueita. Omaa työtä koskevat asiat saivat hyvää vahvistusta ja oma näkökanta kasvoi henkilöstön johtamiseen.
• Kokonaisuus oli monipuolinen. Hahmotti itselle sitä, mihin pitää jatkossa omassa osaamisessa hakea ’lisäoppia’ ja toisaalta sitä mitä osaa.
• Saa päivitettyä tietoa eri osa-alueista.
• Tutustuu eri aloilla toimiviin ammattilaisiin ja saa uusia näkökulmia
• Jaksot pääosin hyviä ja vastasivat odotuksia
• Sain paljon hyvää tietoa ja oppia liittyen omaan työhöni. Olen myös vienyt paljon ideoita yrityksen johtoon
• Koulutuksen aiheista suurin osa osui suoraan oman työn ja yrityksen kehittämiseen.

Mitä Tampereen JOKO antoi minulle?

• Osallistujat olivat hyvin eri aloilta, joten oli mukava saada kuulla erilaisia näkökulmia asioista
• Uusia ajatuksia ja ideoita erityisesti asiakasnäkökulman huomioon ottamiseen
• Analyyttisempaa toimintatapaa omaan työhön
• Tietoa talouden johtamiseen - > osaamisen kasvaminen
• Sain uutta näkökulmaa johtajuuteen, omaan tekemiseen
• Valmiuksia omaan esimiestyöhön
• Osaamista talouspuolelle, joka on ollut vajavaista
• Nostetta työelämään, oman työkenttä laajeni ja vastuu kasvoi. Hyviä kontakteja ja sparraajia.
• Ajankohtaista tietoa
• Teoriaa käytännön höysteillä
• Uusia verkostokavereita
• Intoa opiskella jatkossakin
• Sain tukea omiin ajatuksiin. Huomasin, että olen menossa oikeaan suuntaan. Uusia ideoita.
• Tärkeää näkemyksellisyyttä ja perspektiiviä omaan työhön.

Kenelle suosittelisit Tampereen JOKOa?

• Kaikille esimiestyössä työskenteleville. Päätöksenteossa mukana oleville.
• Esimies-/johtotehtävissä toimiville, jotka kaipaavat omaan työskentelyynsä jotain uusia ajatuksia, varmuutta tai vaikkapa lisätä omaa tietämystä eri aihealueista.
• Kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan ja oppia
• Esimiesasemassa oleville
• Heille, joilla on kiinnostus kokonaisvaltaiseen johtamiseen
• Esimiehille ja johtajille, joilla on jo useamman vuoden työkokemus.
• Jonkun aikaa esimiestehtävissä (ja ennen kaikkea vaativissa) ollut ja ongelmia jo kohdannut henkilö saanee eniten.
• Henkilöille, joilla on jo useamman vuoden kokemus esimiestyöstä ja osaston johtamisesta. Ns. pakottamalla kurssille ei pidä lähteä. Avoin mieli avaa paljon mahdollisuuksia keskustelujen kautta.
• Työtehtäviä vaihtaville ja siirryttäessä omalta alalta johtotehtäviin.
• Johtoryhmän jäsenille sekä muille esimiehille, jotka omassa yrityksessään pääsevät osallistumaan strategiseen kehittämiseen.
• Eritasoisissa johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat saada hyviä virikkeitä työnsä ja yrityksensä kehittämiseen.

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 27.10.2017 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti