Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): tampereen joko:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Kokemuksia ja palautteita Tampereen JOKO -ohjelmasta

JOKO kokemuksia wordcloudina.jpg

Tampereen JOKO -johtamiskoulutusohjelman palautteista kerättyä

Lähdin mukaan Tampereen JOKOon koska

• Halusin saada uusi johtamisen työkaluja
• Kasvattaa omaa panosta johtoryhmätyöskentelyssä
• Halusin syventävää, analyyttisempää tietoa johtamiseen
• Halusin verkostoitua, oppia uutta, erityisesti talouden johtamisesta.
• Halusin kehittyä johtajuudessa, saada uutta näkökantaa yritysstrategioihin
• Etsin vastaavia kursseja/tietoja oman osaamiseen ja JOKOssa ne (suurimmaksi osaksi) löytyivät yhdessä paketissa.
• Opinnoista oli pitkä aika. Halusin myös saada kontakteja kollegoihin ja keskustella yhteisistä ongelmista
• Työtehtäväni muuttuivat ja tarvitsin laajempaa käsitystä yrityksen johtamiseen liittyviin asioihin ja näkökulmiin.
• Halusin laajentaa, päivittää ja vahvistaa omaa osaamista – saada uusia näkökulmia, vahvistaa talousosaamista
• Halusin saada perspektiiviä omaan toimintaan ja päivittää osaamista.
• Halusin löytää lisää eväitä esimiestyöhön, saada luotua verkostoa muista ryhmäläisistä ja syventää osaamistani johtamisen saralla.
• Halusin laajentaa näkökulmiani omaan osaamisenjohtamisen työhöni. halusin myös verkostoitua lisää. Tavoitteeni oli saada jokaiselta jaksolta vähintään yksi konkreettinen idea/päivä työpaikalle vietäväksi.

Mielestäni Tampereen JOKO oli hyvä investointi, koska

• Koulutuksen teemat käsittelivät asioita, joita on hyvä hallita esimies-/johtotehtävissä
• Olen saanut lisää varmuutta omaan työskentelyyn
• Sain uutta tietoa ja vanhan tiedon syventämistä
• Sain verkostoitua eri alojen johtajien kanssa
• Sain uutta näkökulmaa omaan tekemiseen
• Erillisiin kursseihin verrattuna yhteisöllisyys ja verkostoituminen on ihan toista luokkaa.
• Käsitellään laajasti johtamisen eri osa-alueita. Omaa työtä koskevat asiat saivat hyvää vahvistusta ja oma näkökanta kasvoi henkilöstön johtamiseen.
• Kokonaisuus oli monipuolinen. Hahmotti itselle sitä, mihin pitää jatkossa omassa osaamisessa hakea ’lisäoppia’ ja toisaalta sitä mitä osaa.
• Saa päivitettyä tietoa eri osa-alueista.
• Tutustuu eri aloilla toimiviin ammattilaisiin ja saa uusia näkökulmia
• Jaksot pääosin hyviä ja vastasivat odotuksia
• Sain paljon hyvää tietoa ja oppia liittyen omaan työhöni. Olen myös vienyt paljon ideoita yrityksen johtoon
• Koulutuksen aiheista suurin osa osui suoraan oman työn ja yrityksen kehittämiseen.

Mitä Tampereen JOKO antoi minulle?

• Osallistujat olivat hyvin eri aloilta, joten oli mukava saada kuulla erilaisia näkökulmia asioista
• Uusia ajatuksia ja ideoita erityisesti asiakasnäkökulman huomioon ottamiseen
• Analyyttisempaa toimintatapaa omaan työhön
• Tietoa talouden johtamiseen - > osaamisen kasvaminen
• Sain uutta näkökulmaa johtajuuteen, omaan tekemiseen
• Valmiuksia omaan esimiestyöhön
• Osaamista talouspuolelle, joka on ollut vajavaista
• Nostetta työelämään, oman työkenttä laajeni ja vastuu kasvoi. Hyviä kontakteja ja sparraajia.
• Ajankohtaista tietoa
• Teoriaa käytännön höysteillä
• Uusia verkostokavereita
• Intoa opiskella jatkossakin
• Sain tukea omiin ajatuksiin. Huomasin, että olen menossa oikeaan suuntaan. Uusia ideoita.
• Tärkeää näkemyksellisyyttä ja perspektiiviä omaan työhön.

Kenelle suosittelisit Tampereen JOKOa?

• Kaikille esimiestyössä työskenteleville. Päätöksenteossa mukana oleville.
• Esimies-/johtotehtävissä toimiville, jotka kaipaavat omaan työskentelyynsä jotain uusia ajatuksia, varmuutta tai vaikkapa lisätä omaa tietämystä eri aihealueista.
• Kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan ja oppia
• Esimiesasemassa oleville
• Heille, joilla on kiinnostus kokonaisvaltaiseen johtamiseen
• Esimiehille ja johtajille, joilla on jo useamman vuoden työkokemus.
• Jonkun aikaa esimiestehtävissä (ja ennen kaikkea vaativissa) ollut ja ongelmia jo kohdannut henkilö saanee eniten.
• Henkilöille, joilla on jo useamman vuoden kokemus esimiestyöstä ja osaston johtamisesta. Ns. pakottamalla kurssille ei pidä lähteä. Avoin mieli avaa paljon mahdollisuuksia keskustelujen kautta.
• Työtehtäviä vaihtaville ja siirryttäessä omalta alalta johtotehtäviin.
• Johtoryhmän jäsenille sekä muille esimiehille, jotka omassa yrityksessään pääsevät osallistumaan strategiseen kehittämiseen.
• Eritasoisissa johtotehtävissä oleville henkilöille, jotka haluavat saada hyviä virikkeitä työnsä ja yrityksensä kehittämiseen.

Ohjelman etusivulle!

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 20.6.2018 14.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti