Yliopistologo

LL Marja Estola-Partasen audiologian alaan kuuluva väitöskirja

Muscular tension and tinnitus. An experimental trial of trigger point injections on tinnitus (Lihasten kireys ja tinnitus. Tinnituksen kokeellinen hoito lihasten triggerpisteitä puuduttamalla)

tarkastetaan 8.12.2000 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen isossa luentosalissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on dosentti Eero Aantaa (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Puhakka.

***

Estola-Partanen on syntynyt Helsingissä 30.5.1953. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Sammon Yhteislyseossa Tampereella 1973. Estola-Partanen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 1979 ja korva-,nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäriksi 1987 Tampereen yliopistosta. Hän on toiminut va osastolääkärinä Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan korvatautien osastolla 1979-1980; apulaislääkärinä Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan naistentautien osastolla 1980-1982; va osastolääkärinä Mikkelin keskussairaalan korvatautien osastolla 1983-1984; apulaislääkärinä Tampereen yliopistollisen sairaalan korvatautien osastolla 1985-1987 ja korvalääkärinä Imatran terveyskeskuksessa 1987 lähtien.

Estola-Partasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 782, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4965-7, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 75, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4972-X, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marja Estola-Partanen, (05) 681 3227 (työ), (05) 436 7119 (koti), marjaestola_partanen@hotmail.com.

TIIVISTELMÄ

Väitöskirjatyössä tutkittiin tinnituksen esiintymistä ja tinnituksen tyyppejä terveyskeskuksessa toimivan korvalääkärin vastaanottotyössä ja oireen hoitoa kokeellisella lihaksissa esiintyvien trigger-pisteiden puudutuksella. Vuosina 1991-1993 Imatran terveyskeskuksen korvalääkärillä tinnituksesta kärsivien potilaiden tinnituksen käyttäytymistä selviteltiin haastattelututkimuksella ja halukkaille tehtiin lihasten puudutushoito. Kyseinen hoito on yleinen kivunhoitomenetelmä. 178 ihmistä hoidettiin ja 39 kontrollia kävi läpi muutoin samat tutkimukset, mutta hoitoja ei suoritettu. Tinnituksen voimakkuus ja taajuus mitattiin audiometrillä jokaisen hoitokerran alussa ja 30 minuutin kuluttua hoidosta mittaus toistettiin. Tinnitusta esiintyi enemmän vasemmassa korvassa kuin oikeassa, äänet tilastoitiin ja mitattiin erikseen kuulumispaikkojen mukaan. Ensimmäisen hoitokerran aikana saatiin tilastollisesti merkittävä ero hoidetun ryhmän tinnituksen keskiarvoon oikean korvan tinnituksen (p<0.01) samoin vasemman korvan tinnituksen (p<0.001) osalta 30 minuutin aikana. Kaikille hoidetuille hoito toistettiin n.viikon kuluttua ennenkuin päätettiin oliko hoidosta hyötyä vai ei. Toisen hoitokerran jälkeen hoitoon reagoimattomien potilaiden hoito lopetettiin. Puolen vuoden kuluttua hoidosta hyötyneiden ryhmän tinnitus oli ollut tilastollisesti parempi kuin hoidosta hyötymättömien tai kontrollipotilaiden. Soivan korvan puoleiset kaulan lihakset olivat tilastollisesti kireämmät kuin soimattoman puolen lihakset (p<0.001), myös olkalihakset olivat kireämmät tinnituksen puolelta (p<0.001) samoin lapaluun seudun lihakset (p<0.001) viitaten lihaskireyden ja tinnituksen väliseen yhteyteen. Hoidosta hyötyivät enemmän naiset kuin miehet ja enemmän potilaat, joiden tinnitus oli sirinää tai huminaa kuin potilaat, joiden tinnitus oli vinkunaa. Hoidoista hyötyneillä hoidon kesto vaihteli minuuteista pysyvään. Myös tinnituksen liitäntäoireisiin kuten kuulon yliärtyvyyteen voitiin toisinaan vaikuttaa. Tinnitusilmiön mekanismia pohditaan tutkimustulosten valossa.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto