Koulutustarjonta

Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa terveys- ja hyvinvointialalla tohtorikoulutusta kolmessa tohtoriohjelmassa, jotka ovat terveystieteiden tohtoriohjelma, lääketieteen tohtoriohjelma ja englanninkielinen kansainvälisen epidemiologian tohtoriohjelma eli International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE).

IPPE-tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta terveystieteiden, lääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon. IPPE-tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Suurin osa IPPE-tohtoriohjelman opiskelijoista suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT). Terveystieteiden tohtorin tutkinnon (TtT) pohjana on oltava terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto, TtM. Lääketieteen tohtorin tutkinnon (LT) voi opiskella henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Tutkinnon mahdollisia oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan.

IPPE-tohtoriohjelmassa teoreettinen koulutus suoritetaan kurssimuotoisesti lähiopiskeluna. Ohjelmaan voi hakea joka toinen vuosi, erillisen hakuajan puitteissa. Seuraava haku järjestetään loppuvuodesta 2018-alkuvuodesta 2019.

Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.