Koulutustarjonta

Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa terveys- ja hyvinvointialalla tohtorikoulutusta kolmessa tohtoriohjelmassa, jotka ovat terveystieteiden tohtoriohjelma, lääketieteen tohtoriohjelma ja englanninkielinen kansainvälisen epidemiologian tohtoriohjelma eli International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE).

IPPE-tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta terveystieteiden, lääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinnon. IPPE-tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Suurin osa IPPE-tohtoriohjelman opiskelijoista suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT). Terveystieteiden tohtorin tutkinnon (TtT) pohjana on oltava terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto, TtM. Lääketieteen tohtorin tutkinnon (LT) voi opiskella henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Tutkinnon mahdollisia oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan.

IPPE-tohtoriohjelmassa teoreettinen koulutus suoritetaan kurssimuotoisesti lähiopiskeluna. Ohjelmaan voi hakea joka toinen vuosi, erillisen hakuajan puitteissa. Seuraava haku järjestetään loppuvuodesta 2018-alkuvuodesta 2019.

Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa tohtorikoulutusta seitsemässä eri tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelmissa voi pääsääntöisesti suorittaa ensin myös lisensiaatin tutkinnon. 

 • Filosofian tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon (FT, FL) voi suorittaa filosofian oppialalla. 
 • Historian tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon (FT, FL) voi suorittaa historian oppialalla.
 • International Doctoral Programme in Epidemiology and Public Health –tohtoriohjelmassa (FT, TtT, TtL), Lääketieteen tohtoriohjelmassa (LT, FT) ja Terveystieteiden tohtoriohjelmassa (TtT, TtL, FT) tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraavilla oppialoilla:
  • Biostatistiikka
  • Epidemiologia
  • Gerontologia
  • Global Health and Development
  • Hoitotiede
  • Kansanterveystiede
  • Sosiaalipsykiatria
  • Sosiaali- ja terveyspolitiikka
  • Terveydenhuollon johtaminen
  • Terveydenhuoltotutkimus
  • Terveystaloustiede
  • Terveyssosiologia
  • Työterveys
 • Psykologian ja logopedian tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon voi suorittaa psykologian (PsT, PsL, FT) tai logopedian (FT, FL) oppialoilla.
 • Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon (YTT, YTL, FT) voi suorittaa seuraavilla oppialoilla:
  • Nuorisotutkimus
  • Sosiaaliantropologia
  • Sosiaalipolitiikka
  • Sosiaalipsykologia
  • Sosiaalityö
  • Sosiologia
  • Sukupuolentutkimus (ent. naistutkimus)
  • Rauhan- ja konfliktintutkimus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiin.

Uuden ja laajan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustaminen vastaa moniin muuttuvan yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin. Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Uuden tiedekunnan lähtötilanteessa vahvojen tutkimusteemojen kattama kenttä on laaja.

Tiedekunnan tutkimuksen painopistealueet

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria
   
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.