This site is no longer being updated. Please visit at the Tampere University's new Student's Guide.

Changing a degree programme

Any Bachelor’s degree student at the University of Tampere who would like to transfer from their current degree programme to another during the Bachelor’s degree phase can, depending on the degree programme, submit an application through the transfer application process. In order to change your degree programme, you must relinquish your previous right to study.

Bachelor’s degree students who wish to transfer to another faculty within the University of Tampere or to another degree programme within their faculty are eligible for the transfer application process (internal transfer). As a general rule, studies in the desired degree programme or equivalent studies are required to change the degree programme. However, not all degree programmes are available through the transfer application process. Read more on available degree programmes and admission requirements for each application target.

Students who have already completed a bachelor’s degree may apply for a conversion of their Master’s degree education through the University of Tampere Master’s degree application process. Information on available Master’s degree programmes and requirements for each application target are available on the Admissions pages.

Information on changing your specialisation within a degree programme is provided on the Study Guide page Specifying your Master’s degree specialisation (in Finnish).

Possible faculty-specific details on changing your degree programme are listed below:

Johtamiskorkeakoulu

Tutkinto-ohjelman vaihto (kandidaatin ja maisterin tutkinnon osalta)

Opiskelija, joka ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Tampereen yliopiston siirtohaussa osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta. Opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Maisterikoulutuksen vaihto

Opiskelija, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon, voi hakea maisterikoulutuksen muutosta Tampereen yliopiston maisterihaussa korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut (motivaatiokirje), alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintorekisteriote.

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin vaihtoa haetaan kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaikana joulu-tammikuussa. Haussa olevat ohjelmat ja hakuohjeet löytyvät Admissions-sivuilta.

Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, valinta voidaan tehdä ehdollisesti, ja opiskelijan tulee toimittaa todistus tutkinnosta annettuun päivämäärään mennessä.

Maisterin tutkinnon opintosuunnan muutos oman tutkinto-ohjelman sisällä

Opiskelija voi hakea maisterin tutkinnon opintosuunnan muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Tiedekunnan dekaanille osoitettu hakemus toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Hakuaika keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin opintosuuntahakua käsittelevillä sivuilla. Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote. Lisätietoja antaa johtamiskorkeakoulun opintopäällikkö.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on yksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava tutkinto-ohjelma: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma. Tutkinto-ohjelman sisällä on kolme koulutusta:
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus
- luokanopettajan koulutus
- varhaiskasvatuksen koulutus

Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat hakea siirtohaussa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan ainoastaan elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutukseen. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin ei voi hakea sisäistä siirtoa. Näihin koulutuksiin haetaan normaalin opiskelijavalinnan kautta yhteishaussa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija voi hakea koulutuksen vaihtoa tutkinto-ohjelman sisällä elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutukseen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut vähintään 25 op kasvatustieteiden opintoja, osoittanut koulutuksen riittäväksi katsomaa opintomenestystä ja että resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Vapaamuotoinen perusteltu hakemus tulee toimittaa kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluiden kansliaan (Virta h. 244). Hakuaika on keväisin erikseen ilmoitettuun ajankohtaan. Opiskeluoikeuden vaihto edellyttää aikaisemmasta opiskeluoikeudesta luopumista.

Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin ei voi hakea vaihtoa tutkinto-ohjelman sisällä. Niihin haetaan normaalin opiskelijavalinnan kautta yhteishaussa.

Luonnontieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelman vaihto (kandidaattivaiheessa): Opiskelija, joka ei vielä ole suorittanut kandidaatin tutkintoa, voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Tampereen yliopiston siirtohaussa. Tarkemmat ohjeet löydät valintaperusteista.

Maisterikoulutuksen vaihto: Opiskelija, joka opiskelee pelkkää maisteritutkintoa, voi hakea maisterikoulutuksen muutosta. Haku tapahtuu Tampereen yliopiston maisterihaussa tai kansainvälisten maisteriohjelmien haussa. Tarkemmat ohjeet löydät valintaperusteista.

Maisterikoulutuksen vaihto oman tutkinto-ohjelman sisällä: Opiskelija voi hakea maisterikoulutuksen muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Haku tapahtuu haetun maisterikoulutuksen hakuaikataulun mukaisesti. Tarkemmat ohjeet löydät valintaperusteista.

Maisteriopintosuunnan vaihto matematiikan maisterikoulutuksen sisällä: Tarkemmat ohjeet saat tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

Lisätietoja: opintopäällikkö Susanna Ketola

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelman vaihto (kandidaatin ja maisterin tutkinnon osalta)

Opiskelija, joka ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Tampereen yliopiston siirtohaussa osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta. Opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Maisterikoulutuksen vaihto

Opiskelija, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon, voi hakea maisterikoulutuksen muutosta Tampereen yliopiston maisterihaussa korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut, alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintorekisteriote.

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin vaihtoa haetaan kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaikana joulu-tammikuussa. Haussa olevat ohjelmat ja hakuohjeet löytyvät Admissions-sivuilta (linkki http://www.uta.fi/admissions/masters-degree-programmes).

Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, valinta voidaan tehdä ehdollisesti, ja opiskelijan tulee toimittaa todistus tutkinnosta annettuun päivämäärään mennessä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakevien on liitettävä hakemukseensa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta suomen kielen taidon toteamista varten. Mikäli hakija ei ole suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä -koetta vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, suomen kielen taito todetaan erillisellä kokeella. Kokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat hakeneet opinto-oikeuden vaihtoa hakuaikana ja joille on lähetetty kutsu kokeeseen. Suomen kielen kokeen ajankohta keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin.

Maisterin tutkinnon opintosuunnan muutos oman tutkinto-ohjelman sisällä

Opiskelija voi hakea maisterin tutkinnon opintosuunnan muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Tiedekunnan dekaanille osoitettu hakemus toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Hakuaika keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin. Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakevien on liitettävä hakemukseensa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta suomen kielen taidon toteamista varten. Mikäli hakija ei ole suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä -koetta vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, suomen kielen taito todetaan erillisellä kokeella. Kokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat hakeneet opinto-oikeuden vaihtoa hakuaikana ja joille on lähetetty kutsu kokeeseen. Suomen kielen kokeen ajankohta keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin.

Päätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa viestintätieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Tuija Puntanen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelman vaihto (kandidaatin ja maisterin tutkinnon osalta)

Opiskelija, joka ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Tampereen yliopiston siirtohaussa osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta. Opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Maisterikoulutuksen vaihto

Opiskelija, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon, voi hakea maisterikoulutuksen muutosta Tampereen yliopiston maisterihaussa korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut, alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintorekisteriote.

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin vaihtoa haetaan kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaikana joulu-tammikuussa. Haussa olevat ohjelmat ja hakuohjeet löytyvät Admissions-sivuilta (linkki http://www.uta.fi/admissions/masters-degree-programmes).

Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, valinta voidaan tehdä ehdollisesti, ja opiskelijan tulee toimittaa todistus tutkinnosta annettuun päivämäärään mennessä.