Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutus käynnistyi 1.5.2011 alkaen. Sen sisältö vastaa aikaisemman perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen sisältöä. Koulutus on edellytys oikeudelle toimia lääkärinä sairausvakuutuksen piirissä muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa kuin Suomessa.

Suomessa lääkärinä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen ei edellytä yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamista.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Valviran Terhikki-rekistetiin yliopiston antaman ilmoituksen perusteella, mutta erillistä yleislääkärin laillistusta koulutuksen suorittamisen perusteella ei enää myönnetä.

Ajankohtaista

Lukuvuosittainen ilmoittautuminen yliopistoon ei koske ammatillista jatkokoulutusta suorittavia lukuvuodesta 2016-2017 alkaen: Yliopiston päätöksellä muut kuin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat uuden opiskeluoikeuden saatuaan ja heidät kirjataan opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi. Uutta ilmoittautumista ei enää vaadita lukuvuosittain. Menettely koskee kaikkia erillisiä opintoja suorittavia, mukaan lukien alumniopiskelijat, vierailevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat, erikoistumiskoulutuksiin valitut (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) sekä avoimia yliopisto-opintoja suorittavat.

HUOM! Lukuvuosittainen ilmoittautuminen koskee yhä tutkinto-opiskelijoita (mm. tohtoriopiskelijat). Tutkinto-opiskelijan laiminlyödessä lukuvuosi-ilmoittautumisen on hänen haettava opinto-oikeuden palautusta, josta peritään erillinen maksu.

Nimen-, kotikunnan ja osoitteenmuutokset on opiskelijan itse ilmoitettava opintotoimistoon välittömästi. Nimenmuutokseen tarvitaan luotettava todistus nimen muuttumisesta (esimerkiksi passi tai virkatodistus). Kotikunnan ja osoitteenmuutokset on ilmoitettava joko NettiOpsussa, sähköpostitse opintotoimisto.tau@tuni.fi.

Opinto-oikeuden hakeminen

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen voi hakea opinto-oikeutta 1.5.2011 alkaen. Hakemukseen vaaditaan:

  •  opinto-oikeushakemus (päivitetty 26.4.2019)
  • ilmoittautumislomake
  • kopio Valviran laillistamistodistuksesta
  • lisäksi henkilö, joka ei ole opiskellut aiemmin Tampereen yliopistossa: kopio lääkärin tutkintotodistuksesta ja henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen muu henkilötodistus)
  • muualla kuin Suomessa lääkärin tutkinnon suorittaneelta kopio kielitodistuksesta. Lisätietoja yleisistä kielitutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Hakemus liitteineen toimitetaan tiedekunnan hallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Sari Orhanen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Säädökset ja koulutusta koskevat päätökset

Yleislääketieteen erityiskoulutusta koskevat yleiset määräykset, pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta, pdf

Tampereen yliopiston säännöksiä:

Valtakunnallista lainsäädäntöä

Koulutuspaikat ja käytännön ohjeita

Mikäli haluat tietoa koulutusta koskevista ajankohtaisista asioista myös sähköpostiisi, ilmoittaudu yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavien sähköpostilistalle lähettämällä viesti osoitteeseen listserv@uta.fi

Kirjoita viestin ensimmäiselle riville teksti:

SUBSCRIBE ptl-suorittajat Etunimi Sukunimi

(Esim. SUBSCRIBE ptl-suorittajat Matti Meikäläinen)

Liittymisilmoituksesi jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuspyynnön ja sen tehtyäsi vahvistuksen kirjautumisen onnistumisesta.

Listalta voi poistua lähettämällä osoitteeseen listserv@uta.fi viestin: SIGNOFF PTL-SUORITTAJAT

Terveyskeskuspalvelu

Huom! Ohjaajan allekirjoittama koulutustodistus pitää toimittaa JOKAISESTA terveyskeskuspalvelujaksosta (eli käytännössä jokaisesta toimipaikasta ja työsuhteesta). Koulutustodistus EI korvaa palvelustodistusta, vaan molemmat dokumentit tarvitaan.

Koulutustodistuksella varmennetaan palvelun riittävä monipuolisuus. Palvelun kesto sen sijaan voidaan laskea ainoastaan palvelustodistuksen perusteella, ja palvelustodistuksessa pitää ehdottomasti olla näkyvissä kaikki työsuhteen aikana tapahtuneet keskeytykset (sairauslomat, äitiyslomat, aktiivivapaat, vuosilomat, ym.)

Terveyskeskuskoulutuksen arviointiohje

  • Täytä ja palauta arviointilomake sähköisesti
  • Palautettuasi lomakkeen saat sähköpostiosoitteeseesi vahvistusviestin. Säilytä viesti ja liitä se koulutustodistukseen.
  • Jos terveyskeskuspalvelu koostuu useista eri jaksoista, arvioi jokainen jakso erikseen.  

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Kurssimuotoinen koulutus syksyllä 2019

 

Miten tuen potilaani pärjäämistä kotona ja työssä

 

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 teoriatuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia kuntoutusta, vammaisetuuksia ja työkyvyttömyyttä koskevia asioita.

 

Verkkokurssi Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 7.10.2019. Verkkomateriaali sisältää erilaisia tehtäviä (potilastapauksiin pohjautuen) ja tietoiskuja.


Lähiopetuspäivänä pe 1.11.2019 klo 9.15 – 13.00 käsitellään epäselviksi jääneitä asioita ja opiskelijoiden esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä. Lähiopetuspäivä on tarkoitettu edeltävään verkkotyöskentelyyn aktiivisesti osallistuneille. Kurssien sisällön ja rakenteen edelleen kehittämiseksi osallistujilta kerätään palaute kurssin lopulla.

 

Ilmoittautumiset viimeistään 1.10.2019 tästä linkistä. Kurssi on suunnattu Tampereen yliopistoon opiskelijaksi kirjautuneille lääkäreille, mutta muihinkin yliopistoihin kirjautuneet voivat hakea kurssille (mukaan yleensä mahtuu). Ilmoittautuneet saavat kurssin alkaessa sähköpostilla tarkemmat ohjeet verkkoalueelle kirjautumisesta ja työskentelystä kurssilla.