Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan harjoittelukäytännöt

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa harjoittelu on osassa oppiaineista pakollinen, osassa vapaaehtoinen. Harjoittelun tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus oman opiskelualansa työkokemukseen ja mahdollisuuteen soveltaa opinnnoissa oppimaansa teoria- ym. osaamistaan käytäntöön. Näin ollen hyvin toteutettu harjoittelu toimii sillan rakentamisena oman opiskelualansa työmarkkinoille että tehokkaana oppimisen muotona.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan oppiaineiden monipuolisuuden ja -tieteellisyyden takia harjoittelukäytännöt ja harjoittelun kesto vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse. Harjoittelupaikka tulee olla tutkinto-ohjelman hyväksymä, ja harjoittelupaikan ja yliopiston välille laaditaan harjoittelusopimus.

Harjoittelija on harjoittelun ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaansa. Häntä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työehdoista sovitaan harjoittelupaikan ja harjoittelijan kesken tehtävässä työsopimuksessa.