Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opettajan pedagogiset opinnot EDUn opiskelijoille

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden muista opinnoistasi riippuen esim. perusopetuksen, lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun, kansan-, kansalais- ja työväenopiston opettajaksi. Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua.

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elokas ja varhaiskasvatus)

Kasvatustieteiden tiedekunnan elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista hakeutua suorittamaan aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot (60 op) vuosittain vahvistettavan valintamenettelyn mukaisesti.

Valintamenettely 2018, pdf

Tutustu aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisten opintojen rakenteisiin.

Opettajan pedagogiset opinnot, luokanopettaja

Luokanopettajan koulutuksessa opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sisältyvät kasvatustieteiden opintoihin KK- ja KM-tutkinnoissa. Kun olet suorittanut kasvatustieteiden perus-, aine- ja syventävät opinnot opetusharjoitteluineen, olet tehnyt myös opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Tutustu luokanopettajan koulutuksen opettajan pedagogisten opintojen rakenteeseen.