Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Ristiinopiskelu

Ajankohtaista: Kuluvan lukuvuoden osalta ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua vielä 23.4.2019 saakka. Lukuvuoden 2019-2020 tarjontaa julkaistaan ristiinopiskelupalvelussa 2.5.2019 alkaen, jonka perusteella tulevan lukuvuoden opintoja voi alkaa suunnitella. Palvelussa näkyy tämän jälkeen vain tulevan lukuvuoden tarjonta. Tulevan lukuvuoden opintoihin voi hakeutua palvelussa jälleen 1.8.2019 alkaen.

Tunnistautumalla ristiinopiskelupalveluun voit hakeutua Tampereen ammattikorkeakoulun, Hervannan kampuksen tai Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintoihin koko lukuvuoden ajan. Mikäli olet jo aiemmin hakeutunut ristiinopiskelijaksi ja haluat hakeutua vielä muihin opintoihin, kirjaudu ja valitse lisää opintoja.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

 • kotikorkeakoulun tai kotikampuksen (ent. TaY tai ent. TTY) omiin opintojaksoihin
 • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin

Opiskelijan tulee varmistaa opintojen soveltuvuus tutkintoonsa tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti, jonka jälkeen opintoihin haetaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Alla kuvatut ristiinopiskelua koskevat ohjeet koskevat

a) Tampereen yliopiston opiskelijoita (ent. TaY ja ent. TTY)
b) Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita

Tampereen yliopiston opiskelijat (ent. TaY ja ent. TTY)

Opintojen suunnittelu

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit usein valita tutkintoosi valinnaisia opintoja varsin vapaasti. Ristiinopiskeluopinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Huom! Ennen kuin hakeudut ristiinopiskeluopintoihin, tarkista oman tiedekuntasi ohjeistus opintojen suunnittelusta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit tutustua opintotarjontaan ristiinopiskelupalvelussa. Palvelun kautta myös haet opiskeluoikeutta haluamiisi Tampereen ammattikorkeakoulun ja/tai toisen kampuksen opintoihin.

Huomaathan, että muiden kuin tekniikan alan opiskelijoiden on hakeuduttava Hervannan kampuksen opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta ja päinvastoin.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

 • Tekniikan alan opiskelijat suunnittelevat opinnot HOPSissa.

Hakeutuminen

Jotta voit suorittaa opintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa tai esim. tekniikan alan (Hervannan kampuksen) opiskelijana muun alan yliopisto-opintoja, tarvitset opiskeluoikeuden kyseisille opintojaksoille.  Hae opiskeluoikeutta riittävän ajoissa, että ehdit ja ilmoittautua opetukseen kunkin korkeakoulun aikataulujen mukaisesti. Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa, jossa voit poimia haluamiasi opintoja opintokoriisi ja vahvistaa opiskeluoikeuden hakemisen. On tärkeää, että vahvistamisen jälkeen noudatat saamiasi toisen korkeakoulun ohjeita. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-tunnuksillasi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

 • Hervannan kampuksen opintojakson toteutusten tiedot löydät opinto-oppaan toteutuskerta-linkistä.
 • Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintojakson toteutukset ja niiden tiedot opintojakson tiedoista kohdasta "Opintojakso opetusohjelmassa".

Mikäli olet saanut opiskeluoikeuden toisen korkeakoulun tai kampuksen opintojaksoille jo oman tutkinto-ohjelmasi kautta, sinun ei tarvitse hakeutua kyseisiin opintoihin ristiinopiskelupalvelussa. Tämä ohje koskee esimerkiksi bioteknologian ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä Human-Technology Interaction -maisteriohjelman opintosuunnakseen valinneita tai ko. ohjelmassa opiskelevia. Jos olet epävarma oman tutkinto-ohjelmasi myötä syntyvistä opiskeluoikeuksista muihin korkeakouluihin, varmista asia omasta tiedekunnastasi.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä (kohdekorkeakoulussa)

Saatuasi opiskeluoikeuden Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille, tulee sinun aktivoida TAMKin käyttäjätunnukset ja ilmoittautua opetukseen saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Saatuasi opiskeluoikeuden yliopiston sisällä toisen kampuksen opintoihin, ilmoittaudu opetukseen ohjeiden mukaisesti. Kirjaudu TUNI-tunnuksellasi POPiin tai NettiOpsuun/Opiskelijan työpöydälle.

Huomioi, että opintoihin ilmoittautumisen aikataulut ovat erilaisia eri korkeakouluissa. Noudata aikatauluja ja ilmoittaudu ajoissa.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Tekniikan alan/ Hervannan kampuksen opintoihin ilmoittautumisen voi perua POPissa Omat opinnot-kohdassa.

Muista seurata sähköpostia, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista!

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja.  Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8. saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen em. ajankohtaa ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

 • Mikäli joudut kulkemaan Hervannan kampuksella iltaisin ovien sulkemisen jälkeen tai käytät kulkuoikeuksia vaativia tiloja esim. sähköisen näytön tiloja (EXAM), tarvitset Hervannan kampuksen kulkukortin. Kortin saat kampuksen talojen infopisteistä. Infopisteet sijaitsevat pääsisäänkäyntien läheisyydessä.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja toisessa korkeakoulussa tai eri kampuksella, suoritustieto siirtyy automaattisesti opintosuoritusotteellesi. Tarkista opintorekisteristäsi, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu opintosuorituksiin. Tämän jälkeen sinun on vielä omassa tiedekunnasasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi. Lisätietoja hyväksilukemisesta löydät opiskelukäytäntöjä koskevista ohjeista sekä omasta tiedekunnastasi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

 • Hervannan kampuksen yliopisto-opinnoissa on käytössä kurssipalautejärjestelmä Kaiku. Suorituksen arvioinnin saamiseksi on annettava palautetta opintojaksosta. Kaiku-palautetta pääset antamaan POPissa Omat opinnot –kohdassa.

Lisätietoja:

Tiedekuntien tarkennukset:

Luonnontieteiden tiedekunta

Ristiinopiskelua koskevat ohjeet löytyvät tutkinto-ohjelmien opetusohjelmasta. Ristiinopiskeluna suoritettavat opinnot suunnitellaan osana HOPSia.

Yleisen riistiinopiskelutarjonnan ohella vanhan luonnontieteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnattuja kokonaisuuksia Hervannassa:

Erityisesti vanhan luonnontieteiden tiedekunnan matematiikan aineenopettajakoulutuksen opiskelijoille suunnatut kokonaisuudet Hervannassa:

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Läsnä olevana Tampereen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan opintoja Tampereen yliopistossa. Ristiinopiskeluopinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Hakeutuminen

Tarjolla olevat Tampereen yliopiston opintojaksot näet ristiinopiskelupalvelusta. Tutustu tarjontaan ja suunnittele opintosi. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-tunnuksillasi.

Huomaa, että opintojaksoilla voi olla lukuvuoden aikana useita toteutuskertoja. On mahdollista, että vain osa toteutuskerroista on tarjolla ristiinopiskelijoille. Lisäksi kaikista opintojaksoista ei välttämättä järjestetä opetusta joka vuosi.

 • Hervannan kampuksen opintojakson toteutusten tiedot löydät opinto-oppaan toteutuskerta-linkistä.
 • Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintojakson toteutukset ja niiden tiedot opintojakson tiedoista kohdasta "Opintojakso opetusohjelmassa".

Tarkista opintojen soveltuvuus tutkintoosi oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti ennen opintoihin hakeutumista!

Hae opiskeluoikeutta haluamillesi opintojaksoille. Opiskeluoikeutta tulee hakea riittävän ajoissa, sillä opiskeluoikeuden myöntämisen jälkeen sinun tulee ilmoittautua opetukseen kunkin toteutuksen aikataulujen mukaisesti.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Kun olet hakenut opiskeluoikeutta Tampereen yliopistossa suoritettaviin opintoihin, saat ohjeet ilmoittautumiseen. Huomaa, että oikeus suorittaa opintojakso(t) varmistuu vasta, kun ilmoittautumisesi toteutukselle on hyväksytty.

Yliopisto-opintoihin ilmoittautumisessa on toistaiseksi käytössä kaksi erillistä järjestelmää:

 • Tekniikan alan yliopisto-opintoja suoritettaessa käytetään edelleen opiskelijan palveluna POP-järjestelmää (www.tut.fi/pop)
 • Muiden alojen yliopisto-opinnoissa käytetään pääsääntöisesti Opiskelijan työpöytää/NettiOpsua. Tarkista ilmoittautumiskäytännöt aina opetusohjelmasta.

Kirjaudu näihin järjestelmiin TUNI-tunnuksillasi!

Jos kurssille ilmoittautuneita joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat lähtökohtaisesti Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Muuten opiskelijat valitaan kunkin tiedekunnan etusijaperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Ennen tiettyjen kielten opintojaksoja on suoritettava pakollinen lähtötasokoe. Tarkista niitä koskevat ohjeet.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Tekniikan alan opintoihin ilmoittautumisen voi perua POPissa Omat opinnot-kohdassa. Muista seurata sähköpostiasi, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista. Kirjaudu yliopiston oppimisympäristöihin (esim. Moodle, EXAM) TUNI-tunnuksellasi.

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja.  Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8. saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen em. ajankohtaa ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

 • Mikäli joudut kulkemaan Hervannan kampuksella iltaisin ovien sulkemisen jälkeen tai käytät kulkuoikeuksia vaativia tiloja esim. sähköisen näytön tiloja (EXAM), tarvitset Hervannan kampuksen kulkukortin. Kortin saat kampuksen talojen infopisteistä. Infopisteet sijaitsevat pääsisäänkäyntien läheisyydessä.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja Tampereen yliopistossa, suoritustieto siirtyy automaattisesti Tampereen ammattikorkeakouluun.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

 • Tekniikan alan/ Hervannan kampuksen yliopisto-opinnoissa on käytössä kurssipalautejärjestelmä Kaiku. Suorituksen arvioinnin saamiseksi on annettava palautetta opintojaksosta. Kaiku-palautetta pääset antamaan POPissa Omat opinnot –kohdassa.

Tarkista kotikorkeakoulusi opintorekisteristä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu rekisteriin. Tämän jälkeen sinun on vielä kotikorkeakoulussasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi.

Mikäli olet tyytymätön Tampereen yliopistossa suorittamasi opintosuorituksen arviointiin, siihen on mahdollista hakea oikaisua Tampereen yliopiston tutkintosäännön 35 §:n mukaisesti.

Lisätietoja: