Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

  

 

FM-TUTKINNON OPETUSSUUNNITELMATYÖRYHMÄ (OPS)
 

Jäsenet
Varsinainen jäsen                                                   Varajäsen                                             
Anne Kallioniemi professori, pj.                               

Matti Nykter professori                                          Juha Kesseli yliopistolehtori
Heli Skottman apulaisprofessori                            Kati Juuti-Uusitalo yliopistonlehtori
Vesa Hytönen apulaisprofessori                            Jarkko Valjakka yliopistonlehtori
Veera Hautanen opiskelija                                     Katariina Veijula opiskelija
Laura Saarimäki opiskelija                                     Kaisa Tornberg opiskelija
Nina Pietilä opintopäällikkö, siht.                                  


OPS-ryhmän tehtävänä on

  • suunnitella ja kehittää oman alan perustutkinnon opetusta
  • huolehtia opistojaksojen yhteensovittamisesta ja arvioinnista
  • käsitellä opiskelijapalautteita
  • koordinoida opinto-ohjausta
  • tehdä esitys tiedekuntaneuvostolle valintaperusteista ja sisäänottomääristä
  • tehdä opiskelijavalintaan liittyviä päätöksiä
  • käsitellä oikaisupyynnöt tiedekuntaneuvoston päätöstä varten
  • koulutuksen eettinen toimikunta: antaa lausuntoja koulutusta koskevista tutkimussuunnitelmista

Palautejärjestelmä

Bioteknologian tutkinto-ohjelman jokaisesta opintojaksosta kerätään kurssipalautetta Webropol-järjestelmällä kurssin päättymisen jälkeen. Järjestelmä lähettää palautelomakkeen opiskelijan työpöydälle, ja se on auki kymmenen päivään kurssin päättymisestä (tarvittaessa kysely uusitaan). Kurssipalautteet käsitellään palautetyöryhmässä muutaman viikon päästä periodien päättymisestä. Jos kurssipalautteista nousee esille poikkeavaa, saatetaan se opintojakson opettajan ja tutkinto-ohjelmavastaavan tietoon.

Palautetyöryhmä 2018
Kati Juuti-Uusitalo,  yliopistonlehtori
Juha Kesseli, yliopistonlehtori
Henna Mattila, koordinaattori, ryhmän koollekutsuja
Riitta Aallos, opintokoordinaattori
kaksi opiskelijajäsentä