Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Tutkintotodistushakemus

Kandidaatin ja maisterin tutkintotodistushakemus täytetään NettiOpsussa kohdassa Valmistuminen.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkintotodistushakemukset palautetaan paperisina, löydät lomakkeet alempaa tältä sivulta.

Tutkintotodistushakemusten täyttämisessä auttavat ja ohjeistavat henkilöt on listattu tiedekuntakohtaisissa ohjeissa alempana tällä sivulla.

Yleistä

 • Muista lukea uta-sähköpostiasi! Todistuksen valmistelija ottaa sinuun yhteyttä uta-sähköpostin kautta, jos hänellä on todistushakemukseesi liittyviä kysymyksiä.

 • Ennen tutkintotodistushakemuslomakkeen täyttämistä opiskelijan on huolehdittava, että kaikki tutkintorakenteen mukaiset opinnot on suoritettu ja että suoritukset ja kokonaismerkinnät on rekisteröity.

 • Jos sinulla on enemmän kuin yksi opinto-oikeus, valitse se, josta haluat todistuksen.

 • Huomaathan, että sinun on oltava valmistunut kandidaatiksi ennen kuin voit hakea maisterintutkinnon tutkintotodistusta. Kandidaatintutkinto kannattaa siis hakea ajoissa.

 • Todistusten toimitusaika on noin kaksi viikkoa (lukukausien aikana). Tarkista kevään ja syksyn takarajat hakemuksen palauttamiselle Aikataulut-sivulta.

 • Valmiin todistuksen voi noutaa suoraan opintotoimistosta (ks. yhteystiedot ja aukioloajat) tai pyytää lähettämään postitse (postitusosoite merkitään todistushakemukseen). Todistus lähetetään tavallisena kirjeenä opiskelijan omalla vastuulla. Valmiista tutkintotodistuksesta tulee heräte Opiskelijan työpöydälle, kun tutkintotodistus on valmis ja noudettavissa opintotoimistosta tai matkalla postitse.

 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille annetaan tutkintotodistuksen mukana maksutta kansainväliseen käyttöön tarkoitettu, englanninkielinen Diploma Supplement.

 • Kandidaatintutkinnosta ei kannata tehdä liian suurta. Suunnittele, mitä opintoja käytät kandidaatin ja mitä maisterin tutkintoon. Pidä huolta siitä, että maisterintutkintoonkin riittää opintoja – kandidaatintutkinnon opintoja ei voi enää käyttää maisterintutkintoon. Enimmäispistemääriä tutkinnoille ei ole. Mikäli tarvitset apua sen miettimisessä, miten sijoitat opintosi tutkintoihin, ota yhteyttä tutkinto-ohjelmasi ohjaustahoihin, esimerkiksi opintokoordinaattoriin.

 • Keskeneräiset kokonaisuudet: pyri mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään yksi kokonaisuus kokonaisena yhteen tutkintoon. Tarvittaessa voit ottaa myös keskeneräisen kokonaisuuden osaksi kandidaatintutkintoa.

Hakemuslomake NettiOpsussa

 • Kaikki kandidaatiksi valmistuvat vastaavat tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä Kandipalaute-kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

 • Oman tutkinto-ohjelman opinnot: valitse tähän tutkinto-ohjelmasi perus- ja aineopinnot (kandidaatintutkinto) tai syventävät opinnot (maisterintutkinto)

 • Valinnaiset opinnot: Valitse tähän valinnaisten aineiden kokonaisuuksia, joista on kokonaismerkintä.

 • Kieli- ja viestintäopinnot: Valitse tähän kandidaatintutkinnossa pakolliset kieliopinnot sekä mahdollisia ylimääräisiä kieliopintoja.

 • Muut opinnot: Valitse tähän yhteiset opinnot sekä mahdollisia muita kokonaisuuksiin kuulumattomia jaksoja.

 • Ulkomailla suoritetut opinnot: järjestelmä laskee tähän kaikki ne opinnot, jotka on rekisteröidessä merkitty ulkomailla suoritetuiksi (rekisterissä näkyy ulkomainen yliopisto jakson kohdalla). Mikäli tästä mielestäsi puuttuu jotain, voit mainita asiasta viimeisen sivun ”Lisätietoja hakemuksen käsittelijälle” -kentässä.

 • Maisterintutkintoa hakiessasi voit valita kaikki opinnot, joita hakemukseen voit poimia. Hakemustoiminto näyttää vain ne opinnot, jotka eivät vielä sisälly kandidaatintutkintoon.

 • Kansainvälistymiskokonaisuus-kohdassa järjestelmä tarjoaa kaikki kyseiseen tutkintoon kelpaavat kansainvälistymisopintojaksot, joista valitaan  ne opintojaksot, jotka halutaan sisällyttää tähän kokonaisuuteen. Huomioi kategorioiden minimi- ja maksimipistemäärät. Lisätietoa kansainvälistymiskokonaisuudesta.

 • Liitteet tutkintotodistushakemukseen: Ylempää korkekoulututkintoa koskevaan todistushakemukseen tulee liittää kopio aikaisemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta (tai tutkinnoista), jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa.
  Jos sinut on hyväksytty suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa, tulee todistushakemukseen liittää myös tieto aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Tiedekuntakohtaiset ohjeet

Johtamiskorkeakoulu

Mikäli tarvitset apua tutkintotodistushakemuksen täyttämisessä tai sinulla on muita valmistumiseen liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä opintosihteeri Johanna Tuomikoskeen.

Johtamiskorkeakoulussa tutkintotodistuksia kirjoitetaan lukuvuoden aikana (ei kesällä) parittomien viikkojen keskiviikkona.

Todistushakemus


Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.

Huomaathan, että kandidaatintutkinnossa ei voi olla syventäviä opintojaksoja.

Liitteet tutkintotodistushakemukseen

Ylempää korkekoulututkintoa koskevaan todistushakemukseen tulee liittää kopio aikaisemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta (tai tutkinnoista), jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa.

Jos sinut on hyväksyttty suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa, tulee todistushakemukseen liittää myös tieto aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Paperinen tutkintotodistushakemus

Paperista tutkintotodistushakemusta  voit käyttää poikkeustapauksissa. Lomakkeen voi pyytää opintosihteeri Johanna Tuomikoskelta. Palauta tutkintotodistushakemuksesi opintosihteerille tai opintokoordinaattorille skannaamalla lomake sähköpostiin tai postittamalla osoitteeseen

Johanna Tuomikoski
Johtamiskorkeakoulu
33014 Tampereen yliopisto

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Tuomikoski Johanna opintosihteeri

- tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta
- politiikan tutkimuksen opintosuoritusrekisteri
Johanna.Tuomikoski@uta.fi PINNI A4041 040 190 1822

Kasvatustieteiden tiedekunta

 

Tutkintotodistuksia valmistelevat:

 • elinikäinen oppiminen ja kasvatus: Hanna Nurmi
 • luokanopettaja: osastosihteeri Tarja Koivusaari
 • varhaiskasvatus: Hanna Nurmi

Tarkennuksena NettiOpsun todistushakemuksen täyttöohjeisiin: kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintotodistukseen merkitään valinnaisiin opintoihin näkyviin vähintään 10 opintopisteen kokonaisuudet, joista on rekisterissä kokonaismerkintä. Valinnaiset opinnot, joista ei ole opintorekisterissä kokonaismerkintää, ja yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot-kohdassa.

  Luonnontieteiden tiedekunta

  Luonnontieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

  Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.

  Jos olet epävarma opintojesi tilanteesta tai valmistumisaikataulusta, ota yhteyttä ajoissa! Sinua auttaa opintopalveluiden väki.

  Paperista tutkintotodistushakemusta voi käyttää poikkeustapauksissa. Lisätietoja: opintosihteeri Minna Heinonen.

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Heinonen Minna opintosihteeri

  - LUO-tiedekunnan toimisto
  - yleinen opintoneuvonta
  - kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
  - opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
  - opintorekisteri (MTT)
  Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398

  Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

  Bioteknologian tutkinto-ohjelma

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

  Viestintätieteiden tiedekunta

  Viestintätieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

  Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen. Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.

  Oman tutkinto-ohjelman syventäviä opintoja ei voi sisällyttää kandintutkintoon.

  Jos olet epävarma opintojesi tilanteesta tai valmistumisaikataulusta, ota yhteyttä ajoissa! Voit olla yhteydessä oman tutkinto-ohjelman opintokoordinaattoriin/opintosihteeriin tai todistusten valmistelijoihin:

  • Kielten ja kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmat: opintosihteeri Marita Aro
  • Journalistiikka ja viestintä, teatterityö: hallintoasiainsihteeri Merita Kallioinen
  • Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media: opintosihteeri Minna Heinonen

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Kallioinen Merita Hallintoasiansihteeri,
  -tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta (JOV, TEA)
  Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
  Heinonen Minna opintosihteeri

  - LUO-tiedekunnan toimisto
  - yleinen opintoneuvonta
  - kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
  - opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
  - opintorekisteri (MTT)
  Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
  Aro Marita opintosihteeri Marita.Aro@uta.fi PINNI B4051 050 318 6382

  Paperista tutkintotodistushakemusta voi käyttää poikkeustapauksissa. Lisätietoja yllä listatuilta todistusten valmistelijoilta.

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

  Mikäli tarvitset apua tutkintotodistushakemuksen täyttämisessä tai sinulla on muita valmistumiseen liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä Helena Siipoon tai Sinikka Määttään.

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Määttä Sinikka Opintosihteeri
  Terveystieteet: tutkintotodistukset, lisensiaatin ja tohtorintutkintoja koskevat asiat, ulkomailla ja muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen sisällyttäminen.
  Sinikka.Maatta@uta.fi ARVO E160 050 318 7107
  Siipo Helena Opintosihteeri
  Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
  JOO-yhdyshenkilö
  Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678


  Todistushakemus

  Vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen, poikkeuksena TtK- ja TtM-tutkinnot, joissa todistuksiin merkitään vähintään 10 op:n valinnaiset kokonaisuudet.  Tätä pienemmät kokonaisuudet sekä yksittäiset opintojaksot huomioidaan todistuksen Muut opinnot -kohdassa.


  Hakemuksen liitteet

  Ylempää korkekoulututkintoa koskevaan todistushakemukseen tulee liittää kopio aikaisemmin suoritetusta korkeakoulututkinnosta (tai tutkinnoista), jos tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa.

  Jos sinut on hyväksyttty suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa, tulee todistushakemukseen liittää myös tieto aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista.

  Lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen todistushakemukset

  Lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen todistuksia haetaan tiedekuntakohtaisilla paperilomakkeilla. Todistus toimitetaan todistushakemuslomakkeessa ilmoittamallasi tavalla (toimitus kotiosoitteeseen tai nouto opintotoimistosta). Todistus lähetetään tavallisena kirjeenä opiskelijan omalla vastuulla. Valmiista tutkintotodistuksesta tulee heräte Opiskelijan työpöydälle, kun tutkintotodistus on valmis ja noudettavissa opintotoimistosta tai matkalla postitse.

  Johtamiskorkeakoulu

  Kun kaikki jatkotutkintoa koskevien määräysten ja opetussuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Kirjallinen hakemus, josta tulee ilmetä vahvistetun yksityiskohtaisen opinto-ja työsuunnitelman mukaiset opintosuoritukset, toimitetaan yksikön kansliaan Mirja Björkille (ks. alla). Todistushakemusta jätettäessä kaikkien suoritusten tulee olla opintosuoritusrekisterissä. Tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan nimi sekä lisensiaatintutkimuksesta tai väitöskirjasta annettu arvosana sekä se oppiala, johon lisensiaatintutkimus tai väitöskirja aiheeltaan kuuluu.

  Johtamiskorkeakoulun todistushakemus, pdf

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Björk Mirja hallintoasiainsihteeri

  - yleishallinto; talousasiat
  Mirja.Bjork@uta.fi PINNI A2034 040 190 9782

  Kasvatustieteiden tiedekunta

  Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja merkitty opintosuoritusrekisteriin ja niistä on tehty kokonaismerkintä.

  Kokonaismerkinnät tekee opintosihteeri (ks. alla). Kokonaismerkinnän saamisen jälkeen opiskelija lähettää todistushakemuslomakkeen opintokoordinaattorille. 

  Todistus toimitetaan todistushakemuslomakkeessa ilmoittamallasi tavalla (toimitus kotiosoitteeseen tai nouto opintotoimistosta ). Opintotoimistos ei erikseen ilmoita milloin todistus on noudettavissa.

  Todistushakemuslomake, pdf 

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Raudasoja Sari Opintokoordinaattori

  - tohtoriohjelman neuvonta ja ohjaus, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
  Sari.Raudasoja@uta.fi VIRTA 248 050 318 6666
  Söderkultalahti Seija Opintosihteeri

  - aineenopettajan pedagogiset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
  - tohtoriohjelma: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
  - Kuulumisia-koulutuksen opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
  - opiskelijavalintaprosessin avustavat toimet
  Seija.Soderkultalahti@uta.fi VIRTA 244 050 343 5742

  Luonnontieteiden tiedekunta

  Opiskelija hakee tiedekunnalta todistusta lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamisesta kun kaikki jatkotutkintoja koskevien määräysten ja opetussuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu.

  Kirjallinen todistushakemus on toimitettava tiedekunnan toimistoon valmistelua varten viimeistään 2 viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa työ arvioidaan.

  Hakemuksesta tulee ilmetä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset. Todistushakemusta jätettäessä kaikki jatkotutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla suoritettu ja suoritusmerkinnät opintopisteineen tulee olla suoritusrekisterissä.

  Tutkinnosta annettavaan todistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, tutkimuksen otsikko, arvosana ja se tieteenala, johon tutkimus aiheeltaan kuuluu.

  Luonnontieteiden tiedekunnan jatkotutkinnon todistushakemus (LINKKI)

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Laatikainen Elisa Opintosihteeri

  Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
  - lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
  - tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
  Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
  -tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
  Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C110 050 318 6823

  Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

  Tutkimustyön ohjaaja hyväksyy opiskelijan toteutuneet tohtoriopinnot, jotka opintohallinto tallentaa opiskelijan opintorekisteriin. Kun kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja väitöskirja hyväksytty, dekaani myöntää tutkintotodistuksen. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa tohtorin tutkintotodistusta ei tarvitse hakea erikseen.

  Viestintätieteiden tiedekunta

  Kun kaikki tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava tiedekunnalta todistusta tutkinnon suorittamisesta. Kirjallinen hakemus, josta ilmenevät vahvistetun opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset ja ote opintosuoritusrekisteristä toimitetaan jatkotutkintoasioita hoitavalle henkilölle. Todistushakemusta jätettäessä on opintosuoritusrekisterissä oltava kaikki suoritusmerkinnät.

  Tutkinnosta annettavaan todistukseen kirjoitetaan tutkimuksen nimi ja siitä annettu arvosana sekä tieteenala, johon tutkimus aiheeltaan kuuluu. Myös muut opinnot merkitään tutkintotodistukseen, jos ne muodostuvat opetussuunnitelman mukaisista opintokokonaisuuksista. Ote opintosuoritusrekisteristä on tutkintotodistuksen virallinen liite, josta tutkintoon sisällytetyt opinnot ilmenevät.

  Viestintätieteiden todistushakemus, pdf

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Jokiaho Heli hallintosihteeri Heli.Jokiaho@uta.fi PINNI B1052 040 190 9840
  Kallioinen Merita Hallintoasiansihteeri,
  -tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta (JOV, TEA)
  Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612

  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

  Suositus on, että tohtorin tutkintoon suoritettavat opinnot ja kokonaismerkinnät ovat kunnossa viimeistään siinä vaiheessa, kun väitöskirja lähtee esitarkastukseen. Samassa yhteydessä toimitetaan tutkintotodistushakemus tiedekunnan kansliaan. Todistushakemusta jätettäessä kaikki suoritusmerkinnät opintopisteineen tulisi olla suoritusrekisterissä. Todistushakemuksen liitteenä toimitetaan opintorekisteriote ja muut mahdolliset ohjaajan hyväksymät suoritukset luettelona.

  Kun kaikki tohtorintutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja väitöskirja hyväksytty, dekaani myöntää tutkintotodistuksen.

  Tutkinnosta annettavaan todistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, tutkimuksen otsikko, arvosana ja se oppiala/tieteenala, johon tutkimus aiheeltaan kuuluu.

  Todistus toimitetaan todistushakemuslomakkeessa ilmoitetulla tavalla (toimitus kotiosoitteeseen tai nouto opintotoimistosta ). Opintotoimisto ei erikseen ilmoita milloin todistus on noudettavissa.

  Todistushakemus tohtorin tai lisensiaatin tutkintoa varten, pdf

  Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
  Nikkari Leena Opintopäällikkö
  Esittelijä; tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat asiat, tieteellisen jatkokoulutuksen opintohallinnon vastuuhenkilö
  Leena.Nikkari@uta.fi LINNA 6055 040 190 9844