Kv-tuutorointi

Ryhdy kv-tuutoriksi ja tutustu ulkomaalaisten opiskelijoiden arkeen Tampereella!

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorit auttavat Tampereen yliopistoon saapuvia ulkomaalaisia opiskelijoita integroitumaan paikalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään sekä totuttelemaan arkirutiineihin.

Kv-opiskelijoiden tuutoroinnin ruuhkahuippu on elo-syyskuussa, jolloin kv-tuutoreita tarvitaan eniten. Halukkaat voivat jatkaa tuutoreina myös tammikuun alussa saapuville uusille vaihtareille. Yliopiston Kansainväliset liikkuvuuspalvelut ja TREY järjestävät kv-tuutoreille kaksi iltapäivän mittaista koulutusta ennen lukuvuoden alkua sekä lisäkoulutuksen uusille kv-tuutoreille marras-joulukuussa. Koulutuksista tiedotetaan kv-tuutorvastaavien kautta ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä TREYn ylläpitämällä kv-tuutoreiden listalla.

Katso myös kv-tuutori-info saapuvalle kv-opiskelijalle (How To Get Started -> International Student Tutors)

Kuinka pääsen mukaan?

Kv-tuutoreiden rekrytointi on käynnissä vuosittain tammi-helmikuussa. Keväällä 2019 kv-tuutoreiden hakua on jatkettu maaliskuun loppuun 25.3.2019 asti. Ilmoittaudu ensisijaisesti mukaan oman ainejärjestösi kv-vastaavalle! Mikäli haluat mukaan kv-tuutoritoimintaan myöhemmin, ole meihin yhteydessä niin lisäämme tietosi kv-tuutorilistaan ja kerromme lisää toiminnasta! Muista myös ilmoittautua ensimmäiseen koulutukseen 10.4.2019 (lisätietoja alla).

Lue lisää kv-tuutoreiden rekrytoinnista TREYn sivuilta.

Koulutusta ainejärjestöjen kv-vastaaville ja kv-tuutoreille

Kv-tuutorointi vaatii sekä henkistä valmistautumista että reilusti käytännön työtä. Konkreettisen toiminnan järjestäminen painottuu kv-tuutorin arjessa ja ajankäytössä huomattavan paljon. Ohjelman järjestämisessä tulee huomioida kv-tuutoritoiminnan erilaiset tavoitteet. Tärkeintä ei ole toiminnan määrä vaan laatu, joka vaatii ennemminkin luovia ja joustavia ratkaisuja kuin suuria taloudellisia resursseja.

Kv-tuutoreille järjestetään koulutusta yliopiston eri tahojen yhteistyönä. Koulutusta kehitetään kv-tuutoreilta kerättävän palautteen perusteella. Palautemuotoina ovat välitön palaute koulutusten jälkeen, kv-tuutorien kirjoittamat raportit ja kv-tuutoripalautekysely vuoden lopussa. Kyselystä kootaan raportti, jota käsitellään vertaisohjauksen kehittämisen työryhmässä ja opintopalveluiden verkostoissa.

Koulutuksissa pohditaan kv-tuutorin rooleja sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota kv-tuutorina toimimisen tueksi. Osalla ainejärjestöistä on myös omaa kv-tuutorikoulutusta. Huomioithan, että kaikki koulutukset ovat englanniksi.

Seuraavat koulutukset kv-tuutorivastaaville ja kv-tuutoreille lukukaudelle 2019-20:

 • Kv-tuutorivastaavien tapaaminen ja koulutus 19.2.2019 klo 16-18 (keskustakampus, Pinni B1020)
 • Kv-tuutorivastaavien kahvit ja keskustelutilaisuus 13.3.2019 klo 16-18 (keskustakampus, Pinni B1020)
 • Kv-tuutoreiden 1. koulutus, 10.4.2019 klo 16:00-18:30 (keskustakampus, ls D11). Ilmoittaudu koulutukseen 4.4.2019 mennessä!
  • Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia):
   • 16:00-16:20 Being an international student tutor (Trey)
   • 16:20-17:00 Incoming international students and tutoring (International Mobility Services)
   • 17:00-17:15 Break, coffee/tea and pizza
   • 17:15-17:35 International students' well-being, (Hannu Soronen, FSHS)
   • 17:35-18:05 How to interact with international students (Trent Pancy, YesFinland)
   • 18:05-18:20 Former international student tutors share their experiences
   • 18:20-18:30 Q&A
 • Kv-tuutorivastaavien tapaaminen ja sauna 11.4.2019, Iidesranta
 • Kv-tuutoreiden 2. koulutus, elokuussa 2019 (alustava tieto)
 • Kv-tuutoreiden 3. koulutus, joulukuussa 2019 (alustava tieto)

Kv-tuutoroinnin raportointi

Kv-tuutorit kirjoittavat toiminnastaan raportin ja vastaavat palautekyselyyn, minkä perusteella he saavat kaksi opintopistettä ja kulukorvauksen.

Syyslukukauden 2018 kv-tuutoroinnin raportointiaika on päättynyt. Ohjeet palkkion saamiseksi lähetetiin raportointijakson päätyttyä sähköpostitse ja palkkiot maksettiin syksyn osalta 14.12.2018. Kevätlukukauden 2019 raportointiaika tulee olemaan todennäköisesti touko-kesäkuussa 2019.

Täytä palautelomake ja palauta kv-tuutoriraportti (kaksi A4-sivua) Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden sähköpostiin (mobility.tau@tuni.fi) sekä tiedekuntaasi (2018-19). Tämän jälkeen saat max 2 opintopistettä tiedekunnastasi. Opintopisteet voi saada vain kerran. Kansainväliset liikkuvuuspalvelut myöntää palkkion ja todistuksen jokaisesta lukukaudesta, jonka aikana olet toiminut kv-tuutorina.

Voit pyytää suomenkielistä tai englanninkielistä todistusta kv-tuutoroinnista Kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden toimistosta raportoinnin jälkeen (mobility.tau@tuni.fi).

Voit pohtia kv-tuutoriraportissasi esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • Minkälainen kokemus kv-tuutorointi oli sinulle?
 • Kuinka suunnittelit ja valmistauduit kv-tuutorointiin?
 • Olivatko koulutukset hyödyllisiä sinulle? Miten? Jos eivät olleet, niin miksi?
 • Teitkö yhteistyötä oman tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
 • Teitkö yhteistyötä oman ainejärjestösi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
 • Millaista palautetta sait tuutoroinnista? Kehitysehdotuksia?
 • Onko kv-tuutorointi mielestäsi arvokasta kokemusta työelämää varten?
 • Oliko Kv-tuutorin opas hyödyllinen? Mitkä aihealueet erityisesti? Kehitysehdotuksia?
 • Mitkä olivat yleisimpiä ongelmia, joita kohtasit kv-tuutoroinnissa?
 • Saavutitko mielestäsi joitakin niistä osaamistavoitteista, joita on listattu kansainvälistymiskokonaisuuden alle?

Muista laittaa raportin alkuun myös nimesi, opiskelijanumerosi, tuutoroitavien opiskelijoidesi määrä sekä tieto siitä, kauanko olet toiminut kv-tuutorina.

Yhteystiedot

 • Oman ainejärjestösi kv-tuutorivastaava. Lisätietoa kv-tuutoroinnista löydät myös TREYn kv-tuutoroinnin sivuilta
 • Kv-tuutoroinnista vastaava yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa, keskustakampus ja Kaupin kampus: Igor Tanskanen
 • Kansainväliset liikkuvuuspalvelut ja ilmoittautumiset kv-tuutoripankkiin: mobility.tau@tuni.fi
 • Käyntiosoite: keskustakampus, päätalo, huone A129
 • TREYn tuutoroinnin asiantuntija Mikko Salminen, s-posti: Mikko.Salminen@trey.fi
 • TREYn kv-asiantuntija, tuutorointi ja kehitysyhteistyö, Max Liikka, s-posti: Max.Liikka@trey.fi

Tutustu Tampereen yliopistoon tulevien vaihto-opiskelijoiden Facebook-ryhmään. Liity ryhmään ja tutustu sitä kautta ennen lukukauden alkua vaihtoon saapuviin vaihto-opiskelijoihin!