Kv-tuutorointi

Ryhdy kv-tuutoriksi ja tutustu ulkomaalaisten opiskelijoiden arkeen Tampereella!

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorit auttavat Tampereen yliopistoon saapuvia ulkomaalaisia opiskelijoita integroitumaan paikalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään sekä totuttelemaan arkirutiineihin.

Kv-opiskelijoiden tuutoroinnin ruuhkahuippu on elo-syyskuun vaihde, jolloin kv-tuutoreita tarvitaan eniten. Halukkaat voivat jatkaa tuutoreina myös tammikuun alussa saapuville uusille vaihtareille. Yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskus ja Tamy järjestävät kv-tuutoreille kaksi iltapäivän mittaista koulutusta ennen lukuvuoden alkua. Yleensä lukuvuoden aikana ei enää järjestetä koulutuksia. Koulutuksista tiedotetaan kv-tuutorvastaavien kautta ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä Tamyn ylläpitämällä kv-tuutorit-listalla.

Katso myös kv-tuutori-info saapuvalle kv-opiskelijalle (How To Get Started -> Student Tutors)

Kuinka pääsen mukaan?

Kv-tuutoreiden rekrytointi on käynnissä vuosittain maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan oman ainejärjestösi kv-vastaavalle! Mikäli haluat mukaan kv-tuutoritoimintaan myöhemmin, ole yhteydessä Kansainvälisen koulutuksen keskukseen (intoffice at uta.fi), niin lisäämme tietosi varatuutorilistaan ja kerromme lisää toiminnasta!

Lue lisää kv-tuutoreiden rekrytoinnista Tamyn sivuilta.

Koulutusta ainejärjestöjen kv-vastaaville ja kv-tuutoreille

Kv-tuutorointi vaatii sekä henkistä valmistautumista että reilusti käytännön työtä. Konkreettisen toiminnan järjestäminen painottuu kv-tuutorin arjessa ja ajankäytössä huomattavan paljon. Ohjelman järjestämisessä tulee huomioida kv-tuutoritoiminnan erilaiset tavoitteet. Tärkeintä ei ole toiminnan määrä vaan laatu, joka vaatii ennemminkin luovia ja joustavia ratkaisuja kuin suuria taloudellisia resursseja.

Kv-tuutoreille järjestetään koulutusta yliopiston eri tahojen yhteistyönä. Koulutusta kehitetään kv-tuutoreilta kerättävän palautteen perusteella. Palautemuotoina ovat välitön palaute koulutusten jälkeen, kv-tuutorien kirjoittamat raportit ja kv-tuutoripalautekysely vuoden lopussa. Kyselystä kootaan raportti, jota käsitellään vertaisohjauksen kehittämisen työryhmässä ja opintopalveluiden verkostoissa.

Koulutuksissa pohditaan kv-tuutorin rooleja sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota kv-tuutorina toimimisen tueksi. Osalla ainejärjestöistä on myös omaa kv-tuutorikoulutusta. Huomioithan, että koulutukset ovat englanniksi.

Seuraavat koulutukset kv-vastaaville ja kv-tuutoreille lukukaudelle 2019-20 järjestetään keväällä ja kesällä 2019. Koulutusten aikataulut julkaistaan talvella 2019.

Old presentations:

Joulukuun 2018 kv-tuutoreiden lisäkoulutuksen materiaalit:

Elokuun 2018 kv-tuutorikoulutuksen materiaalit:

Huhtikuun 2018 kv-tuutorikoulutuksen materiaalit, pdf:

Helmikuun 2018 kv-tuutorivastaavakoulutuksen materiaalit, pdf:

Kv-tuutoroinnin raportointi

Kv-tuutorit kirjoittavat toiminnastaan raportin ja vastaavat palautekyselyyn, minkä perusteella he saavat kaksi opintopistettä ja kulukorvauksen.

Syyslukukauden 2018 kv-tuutoroinnin raportointiaika on päättynyt. Ohjeet palkkion saamiseksi lähetetään raportointijakson päätyttyä sähköpostitse ja palkkiot maksetaan syksyn osalta 14.12.2018. Kevätlukukauden 2019 raportointiaika tulee olemaan todennäköisesti touko-kesäkuussa 2019.

Täytä palautelomake ja palauta kv-tuutoriraportti (kaksi A4-sivua) kansainvälisen koulutuksen keskukseen (intoffice at uta.fi) sekä tiedekuntaasi (2018-19). Kevätlukukauden 2019 raportointiaika tulee olemaan todennäköisesti touko-kesäkuussa 2019. Tämän jälkeen saat max 2 opintopistettä tiedekunnastasi. Opintopisteet voi saada vain kerran. Kansainvälisen koulutuksen keskus myöntää palkkion ja todistuksen jokaisesta lukukaudesta, jonka aikana olet toiminut kv-tuutorina.

Voit pyytää suomenkielistä tai englanninkielistä todistusta kv-tuutoroinnista kansainvälisen koulutuksen keskuksesta raportoinnin jälkeen (intoffice at uta.fi).

Voit pohtia kv-tuutoriraportissasi esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Minkälainen kokemus kv-tuutorointi oli sinulle?
  • Kuinka suunnittelit ja valmistauduit kv-tuutorointiin?
  • Olivatko koulutukset hyödyllisiä sinulle? Miten? Jos eivät olleet, niin miksi?
  • Teitkö yhteistyötä oman tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
  • Teitkö yhteistyötä oman ainejärjestösi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
  • Millaista palautetta sait tuutoroinnista? Kehitysehdotuksia?
  • Onko kv-tuutorointi mielestäsi arvokasta kokemusta työelämää varten?
  • Oliko Kv-tuutorin opas hyödyllinen? Mitkä aihealueet erityisesti? Kehitysehdotuksia?
  • Mitkä olivat yleisimpiä ongelmia, joita kohtasit kv-tuutoroinnissa?
  • Saavutitko mielestäsi joitakin niistä osaamistavoitteista, joita on listattu kansainvälistymiskokonaisuuden alle?

Muista laittaa raportin alkuun myös nimesi, opiskelijanumerosi, tuutoroitavien opiskelijoidesi määrä sekä tieto siitä, kauanko olet toiminut kv-tuutorina.

Yhteystiedot

- Oman ainejärjestösi kv-tuutorivastaava
- Kansainväliset koulutuksen keskuksen yleisneuvonta ja ilmoittautumiset varatuutoripankkiin: intoffice (at) uta.fi
- Tamyn kv-asiantuntija, s-posti: international (at) tamy.fi. Lisätietoa kv-tuutoroinnista löydät myös Tamyn kv-tuutoroinnin sivuilta
- Kv-tuutoroinnista vastaava yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: Igor Tanskanen, kansainvälisten asioiden koordinaattori

Tutustu Tampereen yliopistoon tulevien vaihto-opiskelijoiden Facebook-ryhmään. Liity ryhmään ja tutustu sitä kautta ennen lukukauden alkua vaihtoon saapuviin opiskelijoihin!

Facebook-logo