Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Ulkomailla opiskelun rahoitus

Millaisia apurahoja on tarjolla?

Tampereen yliopisto tukee vaihtoon tai harjoitteluun lähtöä myöntämällä erilaisia apurahoja. Alla listattujen apurahojen lisäksi sinun kannattaa tutustua myös muiden organisaatioiden apurahaohjelmiin.

HUOM! Yliopisto ei myönnä apurahoja kaupallisten organisaatioiden (esim. Asia Exchange) välittämille kursseille eikä muihin itsenäisesti hankittuihin opiskelupaikkoihin. Jos olet perustutkinto-opiskelija, voit kuitenkin hakea liikkuvuusapurahaa lyhyttä ulkomaanopintojaksoa varten. Näistä kesän 2018 liikkuvuusapurahoista on tietoa alempana. 

Harjoitteluun liittyvistä apurahoista löydät tietoa osiosta Harjoittele ulkomailla.

 

Liikkuvuusohjelmien apurahat

Yliopiston vaihtosopimusten ja -ohjelmien kautta liikkuville opiskelijoille myönnetään matka-apuraha tai ohjelmakohtainen apuraha valinnan yhteydessä.

Kieli- ja käännöstieteiden kieliharjoitteluapurahat

Kieliharjoitteluapurahat ovat haussa vuosittain, yleensä helmikuussa. Lisätietoa löydät kieliharjoittelun sivulta.

Apuraha on tarkoitettu kieli- ja käännöstieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille pakollisen kieliharjoittelun suorittamiseen. Kieliharjoitteluapurahaa myönnetään sekä oppiaineiden järjestämiin ryhmämatkoihin että yksittäisten opiskelijoiden kieliharjoittelumatkoihin. Tampereen yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti harjoitteluun lähteville ei kuitenkaan voi saada päällekkäin kieliharjoitteluapurahan kanssa. Kieliharjoittelupurahaa voidaan myöntää vain kerran saman kielen harjoitteluun.

Matka-apurahat itsenäisesti hankittuihin harjoittelupaikkoihin

HUOM! Näitä matka-apurahoja voidaan myöntää enää vain sellaisiin kansainvälisiin harjoittelujaksoihin, jotka ovat alkaneet ennen 1.8.2019. 
 
Matka-apurahaa voivat hakea kaikki vähintään kahdeksi kuukaudeksi ulkomaille harjoitteluun lähtevät kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tapauskohtaisesti voidaan harkita apurahan myöntämistä seuraaville opiskelijoille myös itse hankittuun opiskelupaikkaan:

Kielten opiskelijat: ehtona on, että kyseessä on pakollinen kieliharjoittelu ja ettei tiedekunnalla ole tarjota yli kolmen kuukauden pituisia opiskelijavaihtopaikkoja kohdekieliseen maahan. Etusijalle asetetaan englannin kielen opiskelijat. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti oman tiedekunnan kieliharjoitteluapurahan kanssa. Alle kolme kuukautta kieliharjoittelussa olevat voivat hakea vain oman tiedekunnan kieliharjoitteluapurahaa, ks. yllä kieli- ja käännöstieteiden kieliharjoitteluapurahat.

Teatterityön tutkinto-opiskelijat, koska tutkinto-ohjelmalla ei ole yli kolmen kuukauden pituisia opiskelijavaihtopaikkoja.

Matka-apurahan määrä riippuu harjoittelukohteesta. Mikäli opiskelija on saanut aikaisemmin apurahaa ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, apurahaa ei myönnetä täysimääräisenä ja hakemukseen on liitettävä kirjalliset perustelut tutkintoon sisällytettävän ulkomaisen harjoittelun tarpeellisuudesta.

Apurahan saajan tulee myös laatia matkakertomus, jossa kuvaillaan ja arvioidaan harjoittelua ulkomailla. Katso ohjeet matkakertomuksen palauttamisesta.

Yhteyshenkilö: koulutuspäällikkö Eini Mäkelä

Yliopiston matka-apurahan hakulomake, pdf

Tampereen yliopiston ja Fulbright Centerin yhdessä rahoittamat apurahat

Tampereen yliopisto rahoittaa Fulbright Centerin kanssa cost-share-stipendejä:

- ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow: tohtoriopiskelijalle tarkoitettu apuraha väitöskirjatutkimukseen Yhdysvalloissa kuuden kuukauden ajalle
- ASLA-Fulbright Research Grant for Junior Scholar -apuraha: tohtorintutkinnon suorittaneelle vähintään 4 kuukauden tutkimustyöhön Yhdysvalloissa

Fulbright-yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Lalu.

Vaihtoon tai harjoitteluun lähtevän opiskelijan erityistuki

Ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun lähtevän opiskelijan on mahdollista hakea lisätukea, mikäli hänellä on alaikäisiä huollettavia (perheellisyysapuraha) tai mikäli opiskelijalla on henkinen tai ruumiillinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu vaihdon aikana lisäkustannuksia (esteettömyysapuraha). Perheellisyysapurahaa myönnetään hakemuksesta 200 euroa vaihtokuukautta kohden. Esteettömyysapurahaa hakeva opiskelija arvioi lisäkustannusten suuruuden, jonka perusteella tehdään päätös apurahan määrästä. Hakulomake palautetaan allekirjoitettuna ja liitteineen (lääkärintodistus esteettömyysapurahaa hakevilta) kansainvälisten asioiden toimistoon (A129, päätalo) hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen vaihdon alkua.

Lisätietoa esteettömyysapurahoista on Opetushallituksen Esteettömyystuki-sivulla.

Hakulomake, pdf HUOM! Jos opiskelijavaihtosi tapahtuu alla mainittujen vaihto-ohjelmien kautta, älä täytä tätä lomaketta vaan ota yhteyttä ohjelman kohdalla mainittuun yhteyshenkilöön. Perheellisyysapurahaa anottaessa kaikki noudattavat yllä mainittua hakumenettelyä.

Erasmus+

Hae esteettömyysapurahaa yliopiston Erasmus-koordinaattorin kautta. Pienin mahdollinen esteettömyystuki Erasmus-opiskelijoille on 200 euroa. Opiskelijan tulee palauttaa vaihdon/harjoittelun jälkeen Tampereen yliopistolle esteettömyystuen käyttöön liittyvät kuitit. Mahdollinen liikaa maksettu esteettömyystuki peritään jälkikäteen takaisin.

Lisäohjeita esteettömyysapurahasta Erasmus-opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon lähteville opiskelijoille, pdf

north2north-vaihdot

Hae esteettömyysapurahaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Igor Tanskasen kautta.

Nordplus-vaihdot

Hae esteettömyysapurahaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Leena Uskin kautta

 

 

Apurahasummat

Liikkuvuusohjelmat

 

ERASMUS+ -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHA LUKUVUONNA 2019–2020

420 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 14 euroa/pvä

Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska

360 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 12 euroa/pvä

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro

Ensimmäinen erä apurahasta on 80 % kokonaisapurahasta. Toisessa erässä maksetaan jäljelle jäävä 20 % osuus, mikäli vaihdon kesto ei muutu.

Opiskeluajaksi lasketaan ainoastaan vaihtokorkeakoulun lukukausien aikana tapahtunut opiskelu, jonka kesto todistetaan vaihdon päätteeksi allekirjoitetulla Letter of Confirmation -lomakkeella.

 

ERASMUS+ -HARJOITTELUAPURAHA LUKUVUONNA 2019–2020

540 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 18 euroa/pvä

Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ruotsi ja Tanska

480 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 16 euroa/pvä Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro
Erasmus-tukea on käytettävissä 12 kk/tutkintoaste. Tukea voi käyttää vaihto-opiskeluun, harjoitteluun tai jakaa näihin molempiin.

 

NORDPLUS

Taulukon summat ovat enimmäismääriä. Myönnetyt apurahat vaihtelevat verkostoittain. Viimeisen kuukauden apurahaosuus (200 euroa) maksetaan vaihdon jälkeen kun matkakertomus on palautettu.

Opiskeluaika ulkomailla Apuraha (euroa)
Minimikesto 3 kk 200/kk
Matka-apuraha
Grönlanti 1300
Färsaaret ja Islanti 660
Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska, Viro 330

 

NORTH2NORTH / UARCTIC LUKUVUONNA 2017-2018

Opiskeluaika ulkomailla (kk) Apuraha (euroa)
3-4 1000
5-12 1500
Matka-apurahat
Matka-apuraha maksetaan kahdessa osassa: ensimmäinen osa maksetaan ennen lähtöä ja toinen vaihdon jälkeen kun englanninkielinen matkakertomus on palautettu. Matkakertomus julkaistaan myös north2north-ohjelman sivulla.
  1. erä 2. erä Yhteensä (euroa)
lähialueelle (Murmansk, Pohjoismaat) 400 100 500
muualle (Pohjois-Amerikka) 800 200 1000

Matka-apurahat lukuvuonna 2018-2019

YLIOPISTO- JA TIEDEKUNTATASON VAIHDOT, JOIHIN EI SISÄLLY OHJELMAKOHTAISTA APURAHAA

 
Matka-apuraha maksetaan kahdessa osassa: ensimmäinen osa maksetaan ennen lähtöä ja toinen matkakertomuksen palauttamisen jälkeen. (Vaihdon minimikesto 3kk pois lukien lyhytkurssit.)
Kohdealue Apuraha (euroa)
  Kesto 1. erä 2. erä yhteensä
Itävalta, Saksa, Sveitsi ja Venäjä Lukukausi 1300 200 1500
Lukuvuosi 1800 200 2000
Aasia (pl. Intia, Kiina ja Vietnam), Afrikka, Latinalainen Amerikka ja Pohjois-Amerikka Lukukausi 1800 200 2000
Lukuvuosi 2300 200 2500
Lähi-itä, Intia, Kiina ja Vietnam Lukukausi 1300 200 1500
Lukuvuosi 1800 200 2000
Lyhytkurssit
Nordic Centre in India 1000
(500 euroa matka-apuraha ja
500 euroa kurssimaksuun)
Nordic Centre at Fudan University (Kiina) 300
(alle kaksi viikkoa kestävä kurssi)
500
(vähintään kaksi viikkoa kestävä kurssi)

Esteettömyys- ja perheellisyystuki

ESTEETTÖMYYS- JA PERHEELLISYYSAPURAHAT

Perheellisyysapuraha 200 euroa/vaihtokuukausi
Tällä sivulla mainitut lyhytkurssit 200 euroa/kurssi.
Esteettömyysapuraha Yleensä korkeintaan 1000 euroa.

Opintotuki