Euroopan vaihtokohteet

Voit suunnata vaihtoon Euroopan maihin usean eri vaihtoehdon kautta. Suurin osa Euroopan vaihdoista toteutuu Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien puitteissa. Tampereen yliopistolla on lisäksi joitakin kahdenvälisiä sopimuskumppaneja eri puolilla Eurooppaa. Lisätietoa eri vaihtoehdoista saat alta sekä ohjelmien ja yliopistojen omista esittelyistä.

Selaa vaihtokohteita Mobility-Online -portaalista. Valitse vaihto-ohjelmaksi Erasmus Student Mobility, Nordplus tai Bilateral Agreement sekä opiskeluala/tutkinto-ohjelma. Portaalista löydät myös kohteiden yhteyshenkilöiden tiedot.

Erasmus+-ohjelma

Kiinnostaako syksy Prahassa tai lukuvuosi Madridissa? Euroopan yliopistot pääset kokemaan Erasmus+ -vaihto-ohjelman kautta.

Erasmus-vaihdot perustuvat tieteenalakohtaisiin vaihtosopimuksiin, joita koordinoidaan tiedekunnissa ja tutkinto-ohjelmissa. Voit lähteä Erasmus-vaihtoon yleensä myös sivuaineesi kautta, mutta kunkin sopimusalan tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ovat aina etusijalla valintoja tehtäessä. Myös sivuaineen kautta Erasmus-vaihtoon haluavien on huomioitava, että heiltä edellytetään vähintään sopimusalan perusteiden suorittamista kotiyliopistossa jo ennen vaihtoon hakemista. Tarkista aina kunkin sopimusalan vaihtoja hoitavalta liikkuvuuskoordinaattorilta mahdolliset alakohtaiset rajoitukset ja valintakriteerit.

Pohjoismaat/Nordlys- ja Nordplus-vaihdot

Katso Nordlys- ja Nordplus-verkostojen esittelyt (Pohjoismaat-alasivu)

Venäjä

Venäjälle voit hakea vaihtoon Tampereen yliopiston kahdenvälisiin vaihtokohteisiin. Yliopistolla on useita sopimusyliopistoja Venäjällä, ks. alla.

Venäjällä opiskellaan pääsääntöisesti venäjän kielellä, tosin myös englanninkielisiä kursseja on tarjolla joissakin sopimusyliopistoissa, mutta näiden kurssien määrä vaihtelee paljon eri yliopistosta toiseen.

Venäjälle vaihtoon lähtevällä opiskelijalla olisi hyvä osata edes jonkin verran venäjää, myös niissä tapauksissa, joissa opiskelu tapahtuu englanniksi. Asioiden hoitaminen ilman jonkin asteista venäjän kielen taito saattaa olla haasteellista varsinkin yliopistoyhteisön ulkopuolella. Myös toimintakulttuuri eroaa suomalaisesta toimintakulttuurista ja tämä on hyvä muistaa Venäjälle lähdettäessä.

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Igor Tanskanen

Ivanovo State University

Ei englanninkielistä opetusta tarjolla, vaihtoon valituilta edellytetään venäjän kielen taitoa. Opiskelijat vastaavat itse asumiskustannuksistaan, mutta vastaanottava yliopisto voi avustaa asunnon järjestämisessä. Syyslukukausi on syyskuusta tammikuun loppuun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuun loppuun.

Kazan Federal University (KFU)

Vain vähän englanninkielistä opetusta tarjolla, vaihtoon valituilta edellytetään venäjän kielen taitoa. Opiskelijat vastaavat itse asumiskustannuksistaan, mutta vastaanottava yliopisto voi avustaa asunnon järjestämisessä. Syyslukukausi on syyskuusta tammikuun loppuun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuun loppuun.

Lomonosov Moscow State University

Vaihtoon valituilta edellytetään venäjän kielen taitoa. Taloustieteissä on mahdollista suorittaa kursseja myös englanniksi. Vastaanottava yliopisto tarjoaa vaihto-opiskelijalle asunnon ja maksaa kuukausittaisen apurahan. Syyslukukausi on syyskuusta tammikuun loppuun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuun loppuun.

Moscow State Linguistic University

Vaihtoon valitaan ensisijaisesti käännöstieteen (venäjä) ja venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoita, mutta myös valinnaisia opintoja suorittavat voivat tulla kysymykseen. Opiskelijoita valittaessa etusijan saavat ne opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet pakollista kieliharjoittelua. Opiskelijoilta vaaditaan venäjän kielen taitoa (vähintään alkeet). Syyslukukausi on syyskuusta tammikuun loppuun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuun loppuun.

Moskovan lingvistiikan yliopisto sijaitsee Moskovan keskustassa ja asuntola on yliopiston lähellä. Asuntolapaikka on vaihtoon osallistuvalle opiskelijalle ilmainen.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnical University

Sopimus kattaa opiskelijavaihdon Kansainvälisten koulutusohjelmien instituutin kanssa ja siellä oppiaineessa regionovedenie (area studies, regional studies; kursseja kuten Pohjoismaiden kansainväliset suhteet ja ulkopolitiikka, Pohjoismaiden etnologia, Kiinan etnologia, Pohjoismaiden historia, Kiinan historia, kansainvälisten suhteiden historia, Kiinan perustuslakioikeus, Venäjän historia, maailman historia). Opiskelu tapahtuu venäjäksi. Opiskella voi maksutta myös 10 tuntia venäjää viikossa. Syyslukukausi on syyskuusta tammikuun loppuun ja kevätlukukausi helmikuusta kesäkuun loppuun.

Vaihto-ohjelma on avoin kaikille perustutkinto-opiskelijoille. Vaihtoon valituilta edellytetään venäjän kielen taitoa. Sopimuksen kautta vaihtoon menevät vastaavat itse asumiskustannuksistaan, mutta vastaanottava yliopisto järjestää asuntolapaikan.


Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Vaihto-ohjelma on avoin kaikille Tampereen yliopistossa opiskeleville perustutkinto-opiskelijoille. Vaihtoon valituilta toivotaan venäjän kielen alkeiden osaamista. Plehanoviin vaihtoon valitut vastaavat itse asumiskustannuksistaan, mutta vastaanottava yliopisto avustaa asuntolapaikan hankkimisessa. Vaihtoon valittujen edellytetään suorittavan venäjän kielen kurssin vaihdon aikana, muuten opiskelijat saavat valita opintonsa vapaasti. Vieraiden kielten kurssit ovat avoimia myös Plehanov-yliopistossa opiskeleville ulkomaalaisille. International Business Studies -ohjelman (IBS) opetus on kokonaan englanninkielistä. Kurssit soveltuvat lähinnä taloustieteitä aloitteleville opiskelijoille.

St. Petersburg State University

Vaihto-ohjelma on avoin kaikille kandidaatti- ja maisteritason tutkinto-opiskelijoille. Vaihtoon valituilta edellytetään venäjän kielen taitoa. Opiskelijat vastaavat itse asumiskustannuksistaan, mutta vastaanottava yliopisto avustaa asuntolapaikan hankkimisessa.

Yliopiston kahdenväliset vaihtosopimukset

Tampereen yliopistolla on Euroopassa myös muutama kaikki yliopiston tutkinto-ohjelmat kattava sopimus.

Universität Salzburg, Itävalta

Hakijoilta edellytetään hyvää saksan kielen taitoa. Saksankielisen opetuksen lisäksi tarjolla on myös englanninkielisiä  kursseja, ja vaihto-opiskelijat voivat maksutta opiskella saksaa vieraana kielenä. Talvilukukaudella opetus alkaa Salzburgin yliopistossa lokakuussa ja päättyy tammikuussa. Kesälukukauden opetus puolestaan alkaa maaliskuussa ja päättyy kesäkuussa. Opiskelijat vastaavat itse elin- ja asumiskustannuksistaan.

Yhteyshenkilö: Igor Tanskanen

Universität Leipzig, Saksa

Vaihtoon voivat hakea kaikki yliopiston tutkinto-opiskelijat. Hakijoilta edellytetään hyvää saksan kielen taitoa ja vähintään kaksi vuotta kestäneitä opintoja Tampereen yliopistossa. Ohjelmaan valituille myönnetään matka-apuraha edellyttäen, ettei Leipzigin yliopisto myönnä opiskelijalle stipendiä. Opiskelijat vastaavat itse elin- ja asumiskustannuksistaan. Leipzigin yliopiston kansainvälisten asioiden toimiston kautta voi hakea asuntoa vaihdon ajaksi joko opiskelija-asuntolasta tai kimppakämppää yksityisiltä markkinoilta. Leipzigin yliopistossa talvilukukausi alkaa lokakuussa ja kesälukukausi puolestaan huhtikuussa. Ennen lukukausien alkua vaihto-opiskelijoiden on mahdollista osallistua kolmen viikon kieli- ja orientaatiokurssille.

Yhteyshenkilö: Igor Tanskanen
 

Tiedekuntien alakohtaiset sopimusyliopistot

Tarkasta aina alakohtaiset lisätiedot ja mahdolliset erityisvaatimukset tiedekuntien liikkuvuuskoordinaattoreilta!
 

Johtamiskorkeakoulu

Sveitsi

Universität Bern, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Terhi Nieminen
Université de Fribourg, Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Terhi Nieminen
 

Venäjä

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea vaihtoon Moskovan valtiollisen kansainvälisten suhteiden instituuttiin (MGIMO).

Московский государственный институт между­народных отношений (У) МИД России (МГИМО)
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) - instituutin kansainvälisen toimiston sivut englanniksi

  • opinto-oikeus venäjänkielisiin ohjelmiin
  • ei tutkinnonsuorittamismahdollisuutta eikä opinto-oikeutta MGIMO:n järjestämiin kesäkouluihin
  • lukuvuosittain voidaan lähettää vaihtoon 1-2 opiskelijaa yleensä yhdeksi lukukaudeksi
  • vaihtoon valituille opiskelijoille myönnetään Tampereen yliopiston matka-apuraha (lkv 2017–2018 600 euroa); opiskelija voi lisäksi hakea opintotukea normaaliin tapaan vaihtojakson ajalle
  • hakuaika seuraavan lukuvuoden aikana tapahtuvaa vaihtoon on vuosittain tammi-helmikuussa sekä mahdollisesti vielä kevätlukukauden täydennyshaussa

Valinnat tehdään ensisijaisesti politiikan tutkimuksen opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä venäjän kielen taito on yksi valintaedellytyksistä. Vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi.

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Minna Höijer

Kasvatustieteiden tiedekunta

Universität Zurich, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Kirsi-Marja Varjokorpi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich, Biotieteiden tutkinto-ohjelma, yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Riitta Aallos

Viestintätieteiden tiedekunta

Universität Zurich, Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlström

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Université de Fribourg, Historian tutkinto-ohjelma, yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Anna Wansén-Kaseva