Valmistumisen aikataulut ja valmistuneiden juhlat

Kandidaatiksi ja maisteriksi on mahdollista valmistua pääsääntöisesti opetusperiodien aikana. Valmistumista suunnitellessa on syytä ottaa huomioon oman tiedekunnan aikataulut tutkielman ja kypsyysnäytteen tarkastamisen ja todistushakemuksen käsittelyn osalta.

Lisensiaatiksi ja tohtoriksi voi valmistua kerran kuukaudessa.

Valmiista tutkintotodistuksesta tulee aina heräte Opiskelijan työpöydälle.

Kaikkien tiedekuntien yhteinen valmistuneiden juhla järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden 2018 valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 14.12.2018. Ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat tiedekunnittain. Lähiomaiset ovat tervetulleita juhlaan. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, jätä todistushakemus viimeistään maanantaina 3.12.2018.

Joulukuussa 2018 todistusten viimeinen myöntöpäivä on keskiviikko 19.12.2018. Todistushakemus tulee jättää 3.12.2018 mennessä. Vuoden vaihteen tarkemmista aikatauluista saat tietoa omasta tiedekunnastasi, katso ohjeet alla.

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Tiedekuntien aikataulut

Johtamiskorkeakoulu

Tärkeitä päivämääriä keväällä 2018

Kandidaatintutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastamiseksi jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

pe 4.5.2018      Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi). Ajankohta sovitaan ohjaajan kanssa.

ti 12.6.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä, mikäli valmistuminen ke 20.6.2018 mennessä.

ke 13.6.2018    Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

ke 20.6.2018    Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä. Heinäkuussa todistuksia ei kirjoiteta.

ti 31.7.2018      Todistushakemus jätettävä viimeistään, jos haluaa valmistua kuluvan lukuvuoden aikana. Todistus päivätään heinäkuun puolelle, mikäli kaikki tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset on tehty viimeistään 31.7.2018. Hakemus käsitellään vasta elokuun puolivälissä.

 

Maisteritutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa. Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä (aina kun kypsyysnäytteen kieli on tarkastettu aiemmassa korkeakoulututkinnossa), opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

pe 4.5.2018     Pro gradu- tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa pe 27.4.2018.

ti 12.6.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

ke 13.6.2018    Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

ke 20.6.2018   Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä. Heinäkuussa todistuksia ei kirjoiteta.

ti 31.7.2018      Todistushakemus jätettävä viimeistään, jos haluaa valmistua kuluvan lukuvuoden aikana. Todistus päivätään heinäkuun puolelle, mikäli kaikki tutkintoon sisällytettävät opintosuoritukset on tehty viimeistään 31.7.2018. Hakemus käsitellään vasta elokuun puolivälissä.

 

Valmistuneiden juhla

Valmistuneiden juhla on pe 8.6.2018. Johtamiskorkeakoulusta valmistuneet kokoontuvat Pinni B-rakennuksen saliin 1096 kello 17.15 ruusujenjakotilaisuuteen, jonka jälkeen siirrymme yhtä matkaa yliopiston yhteiseen juhlaan Päätalolle. Valmistuneiden juhla on tarkoitettu kevätlukukauden aikana valmistuville maistereille, myös jatkotutkinnon suorittaneet ovat tervetulleita juhlistamaan valmistumistaan. Mikäli haluat valmistua maisteriksi ja saada tutkintotodistuksen juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään ke 23.5.2018. Juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella 28.5.2018 mennessä.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Valmistuminen syksyllä 2018
Syksyn aikataulu päivitetään syys-lokakuussa 2018.
Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Juhlaan kutsutaan kuluneen lukukauden aikana perus- tai jatkotutkinnon suorittaneet. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista juhlaan kutsutaan vain varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet.

Syyslukukaudella 2018 valmistuneiden juhlaa vietetään pe 14.12.2018 klo 18.00 Päätalon juhlasalissa. Tilaisuuden ohjelma. Ilmoittautuminen valmistuneiden juhlaan tulee loppusyksystä 2018.

Luonnontieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

 

Tärkeitä määräpäiviä syksyllä 2018

Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaattitutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

To 1.11.2018 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi tentti 1.11.2018).

Ma 3.12.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 19.12.2018 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä. 

Ma 31.12.2018 Todistushakemus on jätettävä viimeistään 31.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

Ma 29.10.2018 Jos pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa 29.10.2018 mennessä.

Ma 5.11.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa 5.11.2018 mennessä, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä.

Ma 3.12.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Pe 14.12.2018 Valmistuneiden juhla.

Ke 19.12.2018 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä.

Ma 31.12.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Valmistuneiden juhla

Luonnontieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ja tohtorit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella viimeistään pe 7.12.2018. Lisätietoja valmistuneiden juhlasta tiedekunnan toimistosta, p. 050 318 6398 tai luo.info@uta.fi.

 

Ohjaajat ja opettajat huom.

Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä ma 10.12.2018 asti. Huomaa kuitenkin kypsyysnäytteen suositusajankohta marraskuussa, jos opiskelija haluaa valmistua vuoden 2018 puolella.

Kaikkien suoritusten, jotka halutaan opintosuoritusrekisteriin joulukuussa, tulee olla arvioituna ja toimitettuna tiedekunnan toimistoon rekisteröintiä varten ma 17.12.2018 mennessä.

 

Valmistuminen keväällä 2019

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään ke 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

 

 

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa järjestetään lämminhenkinen kahvitilaisuus kesäkuussa. Lisätietoja tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Kevään 2018 valmistujais- ja valajuhla pidetään perjantaina 16.3.2018.

Viestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat). Tutkintotodistushakemus tulee palauttaa vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua valmistumispäivää.

Valmistuminen keväällä 2018 (takarajat)

Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

4.5.2018 Kypsyysnäyte

6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen kesäkuun puolella. Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä (sisältö tarkastettu) 11.6.2018 asti.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

27.4.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

4.5.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä.

6.6.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 20.6.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

20.6.2018 Kesäkuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

31.7.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään, jolloin hakemus käsitellään vasta elokuun puolella.

Valmistuminen keväällä 2018

Valmistuneiden juhla on pe 8.6.2018. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään 23.5.2018.

Hakemuksia voi jättää kevätlukukauden päättymiseen 31.7.2018 asti, jolloin tutkintotodistuksen kirjoittaminen siirtyy elokuun alkuun. Todistus voidaan kuitenkin päivätä kevätlukukauden puolelle, mikäli kaikki opintosuoritukset on kirjattu 31.7. 2018 mennessä.

Valmistuneiden juhla 8.6.2018

Viestintätieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella viimeistään pe 1.6.2018 (ohjelma). Ilmoittautuneille postitetaan kutsut (2 kpl/valmistunut) lähempänä juhlan ajankohtaa.

Myös valmistuneiden lähiomaiset ovat tervetulleita klo 18.00 alkavaan juhlaan. Yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat järjestävät lastenhoitoa klo 17.15-19.30 päätalon muotokuva-aulan viereisessä luentosalissa C9 (2. krs.). Alakuppila päätalolla (0. krs.) on auki klo 17.00-20.00. Lisätietoja saa tiedekunnan toimistosta 050 3186382 tai marita.aro@uta.fi.

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Valmistuminen kevätlukukaudella 2018

Kevätlukukauden viimeiset todistukset myönnetään keskiviikkona 20.6.2018. Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa viimeistään viikkoa aiemmin (13.6.). Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä ennen todistushakemuksen täyttämistä.

Valmistuneiden juhla

Kevätlukukaudella valmistuvien maisterien juhlaa vietetään perjantaina 8.6.2018. Juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella.

Mikäli haluat valmistua ennen juhlaa, jätä todistushakemus viimeistään 30.5. Juhlaan voi ilmoittautua ja osallistua vaikkei olisi virallisesti vielä valmistunutkaan.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Tiedekuntaneuvostot, jotka päättävät lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen hyväksymisestä, kokoontuvat kerran kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole tiedekuntaneuvostojen kokouksia. Tutkintotodistus valmistellaan, kun tutkintodistushakemus on jätetty (lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ei tarvitse jättää hakemusta) ja tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkielman tai väitöskirjan.