Valmistuneet työelämässä

Yliopisto seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään keräämällä heiltä tietoa koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja työelämän ajankohtaisista osaamistarpeista. Maistereille lähetetään sijoittumisseurantakysely noin vuoden kuluttua valmistumisesta ja uraseurantakysely viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Uraseurantaa tehdään myös tohtoreille 2-3 vuotta valmistumisesta.

Tulokset ja raportit

Tampereen yliopiston tulokset vuonna 2011 valmistuneiden työllistymisestä viisi vuotta myöhemmin (Excel online)

Valtakunnalliset tulokset yliopistojen Ura- ja työelämäpalvelujen verkoston sivuilla Aarresaari.net/uraseuranta

Uraseurannan tulokset viedään myös  Töissä.fi -palveluun, johon on koottu yhteen tuloksia useilta vuosilta ja myös ammattikorkeakoulujen osalta. Sivustolta löytyy myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään sekä vinkkejä nykyisille tai tuleville opiskelijoille.

Sijoittumisseuranan ja tohtorien uraseurannan tulokset sekä aiempien vuosien uraseurantaraportit löytyvät yliopiston intrasta.