Valmistuneet työelämässä

Yliopisto seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään keräämällä heiltä tietoa koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja työelämän ajankohtaisista osaamistarpeista. Maistereille lähetetään sijoittumisseurantakysely noin vuoden kuluttua valmistumisesta ja uraseurantakysely viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Uraseurantaa tehdään myös tohtoreille 2-3 vuotta valmistumisesta.

Töissä.fi -palvelussa pääset tutustumaan, minkälaisiin tehtäviin korkeakoulutetut ovat sijoittuneet tai minkälaisilla opinnoilla tiettyihin tehtäviin tavallisimmin päädytään. Sivustolta löytyy myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään sekä vinkkejä nykyisille tai tuleville opiskelijoille.

Uraseurantojen tuoreimpiin valtakunnallisiin tuloksiin pääset tutustumaan laajemmin yliopistojen Ura- ja työelämäpalvelujen verkoston sivulla Aarresaari.net/uraseuranta.  Tampereen yliopiston koulutusten tuloksia taas on mahdollista selata Excel online -työkalulla.

Aikaisempien vuosien seurantaraportit löytyvät yliopiston intrasta.