Kesäopinnot

Tämän sivun sisältö koskee kaikkia Tampereen yliopistossa opintoja suorittavia opiskelijoita.

Kesällä voit tenttiä opintoja aivan samaan tapaan kuin lukukausien aikana. Jos haluat tenttimisen sijaan kirjoittaa mieluummin esseen, katso ensin opinto-oppaasta, mitkä ovat opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat. Jos jakson voi suorittaa esseellä, sovi siitä opettajan kanssa. Kesäopintoihin voi hakea opintotukea, jos suoritat tutkintoa.

Kesällä järjestetään myös Tampere Summer School. Tarjolla on englanninkielisiä, opetussuunnitelman mukaisia kursseja useilta eri aloilta. Tampereen yliopiston läsnäolevat opiskelijat voivat osallistua Summer School -kursseille maksutta.

Sähköisesti suoritettavat tentit

Suuri osa kesäajan tenteistä on sähköisiä tenttejä (ks. Sähköinen tenttipalvelu). Sähköisesti tentittävät opintojaksot näkyvät sivulla Mitä voi tenttiä? Kesällä suoritettavia tenttejä päivitetään listalle toukokuun kuluessa.

Kunkin tentin kohdalla näkyy listalla aikaväli, jona tentti on varattavissa. Jos et löydä sivulta etsimääsi jaksoa, käänny opetuksen järjestävän tiedekunnan puoleen!

Perinteiset eli kynä ja paperi -tentit

Kaikki tentit eivät sovellu tentittäväksi sähköisen järjestelmän avulla. Tiedekunnat järjestävät harkintansa mukaan kesän aikana myös perinteisiä tenttejä. Näistä tenteistä tiedot löytyvät  NettiOpsusta tai NettiRekasta, jos tiedekunta käyttää sähköistä tentti-ilmoittautumista.

Kesätenttijän muistilista

 1. Tentin peruminen. Tee mahdolliset peruutukset aina hyvissä ajoin, jotta paikat vapautuvat muiden opiskelijoiden käyttöön! Varauksen voit perua sähköisessä tenttipalvelussa ennen tenttiajankohtaa. NettiOpsun kautta tenttiin osallistumisen voi perua 7 päivää ennen tenttiajankohtaa.
 2. Varmista kulkukorttisi toimivuus. Kesäaikana klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin yliopistolla ei ole vahtimestaripalveluja, joten varmista kulkukorttisi toimivuus hyvissä ajoin ennen tenttiä. Kulkuoikeuksia ladataan kortteihin IT-Helpdeskissä, Päätalo E246 ja Arvo E106.
 3. Elokuun loppu on ruuhkainen sähköisessä tenttipalvelussa. Ota huomioon, että elokuun viimeiset viikot ovat ruuhkaisia. Kesätentit kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, sillä viimeisillä viikoilla voi olla vaikea saada vapaata tenttiaikaa.
 4. Tenttitulokset. Kesäaikana tenttitulosten saaminen voi kestää kauemmin kuin muulloin. Huomioida kannattaa myös, että vaikka saat sähköisen tentin arvioinnin sähköpostiisi, opintosuoritus ei välttämättä tule heti näkyviin Opiskelijan työpöydälle/NettiRekkaan. Suoritus kirjataan sinne erikseen opetusta antaneessa tiedekunnassa.
 5. Opintotuki. Kesäajan opintotuesta saat tietoa Kelalta.

 

Tiedekuntakohtaisia ohjeita

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kesällä opintoja voi suorittaa sähköisellä tentillä tai esseellä. Huomioithan, että suorituksia ei arvioida kesällä.

Lukuvuosi päättyy 31.7.2018. Elokuussa suoritetut opinnot menevät seuraavan lukuvuoden puolelle. Suoritusaika kannattaa huomioida mm. opintotuen kannalta.

Kasvatustieteiden perusopinnot

Kasvatustieteiden perusopintoihin kuuluvien kirjapakettien (=osasuoritus) suorittaminen on mahdollista kesällä 17.8.2018 saakka. Katso eri jaksojen kirjapakettien sisällöt perusopintojen yhteiseltä Moodlealueelta (yleisten ohjeiden kohta 3. Kirjallisuuden suorittaminen KASP1-KASP4-jaksoilla). Kirjautumisohje perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle on opetusohjelmassa.

Opetusohjelmasta näet tarvittaessa kirjatenttien vastaanottajat kesäaikana.

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen

Kasvatustieteiden aineopinnot

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Seuraavat kasvatustieteiden syventävät opintojaksot voi suorittaa kesän aikana.

KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri (4 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASS3 Kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmät (4 op)

 • essee, palautus 17.8.2018 mennessä

KASSY1 Politics and Governance in Education (5 op)

 • essee, palautus 17.8.2018 mennessä

KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSO6 Opetussuunnitelmatutkimus (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSO8 Pedagoginen johtaminen (5 op)

 • sähköinen tentti 17.8.2018 asti

KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus (5 op)

 • essee, palautus 17.8.2018 mennessä

Luonnontieteiden tiedekunta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tulossa: Avoimessa yliopistossa TIEP1 ja TIEP3 touko-kesäkuussa 2018.

TIEH0 Harjoittelu 1-10 op

 • vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • suoritettavissa ympäri vuoden, katso ohjeet kotisivulta

TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op

 • itsenäinen harjoitustehtävien teko ja jos opiskelijoita tulee tarpeeksi, järjestetään yliopiston tiloissa tenttitilaisuus.
 • Katso tarkemmat ohjeet kurssin ohjesivulta

TIETA8 Software Engineering 5 op

TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1-3 op

TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op

TIEVA36 Priciples of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op

 • maisteriohjelman opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille
 • suoritettavissa Moodlessa, katso ohje kotisivulta

TIETS19 Software Project Management  -  Theory, 3 op

TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op

TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti 5-10 op

 • Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, erit. tietokantojen ja tiedonhaun sekä organisaatioiden tietojärjestelmien opinnot
 • kirjallisuus ja tenttipäivät sovittava tentaattorin ks kotisivu

TIETS36 Tutkimusprojekti 0–10 op

 • Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija voi suorittaa tämän jakson itsenäisesti, ks. kuvaus opinto-oppaassa
 • Vastuuhenkilönä oman maisteriohjelman vastuuprofessori tai graduohjaaja

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Text

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sekä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien kesätentit järjestetään sähköisinä tentteinä.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet:

Kesällä opintoja voi suorittaa itsenäisillä suoritustavoilla. Tarjolla on kirjallisia tenttejä sekä esseitä. Osa opintojaksoista on tarjolla sähköisinä tentteinä. Tiedekunta myös järjestää kaksi yleistä tenttipäivää.

Kesätenttipäivät ovat

 • To 7.6.2018 klo 16-20 salissa B1097 (PINNI B1097)
 • To 16.8.2018 klo 16-20 salissa B1097 (PINNI B1097)

Näihin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 31.5.2018 (myös elokuun tentti). Tenttitarjonta ilmoitetaan  viimeistään huhtikuussa. Tarjonta listataan tälle sivulle tutkinto-ohjelmittain. Tentti-ilmoittautumiset avautuvat NettiOpsussa huhtikuun aikana.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kesäkurssit

Kolme englannin aineopintojen kurssia järjestetään kesällä avoimina yliopisto-opintoina. Jokaisella kurssilla on kaksi ryhmää ja kuhunkin ryhmään on varattu tilaa kolmelle tutkinto-opiskelijalle. Ilmoittautumisaika on 16.4.-6.5. Kurssien tarkemmat opetusajat päivitetään opetusohjelmaan huhti-toukokuussa.

Kirjatentit

Seuraavat sähköiset kirjatentit ovat auki myös kesällä.

 • ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse
 • ENGA6 Variety in Present-day English
 • ENGS2 History of English
 • ENGS17 Book Exam: Pragmatics
 • ENGS33 Kielenopetus / Kielen omaksuminen
 • ENGS45 Literature and Geography (HUOM! vain 22.6. asti)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kielikeskus