Koulutuksen kehittäminen historian tutkinto-ohjelmassa

Palaute

Historian tutkinto-ohjelman yleinen palautelomake.

- Tältä lomakkeelta voit lähettää vapaamuotoista palautetta. Palautteet menevät tutkinto-ohjelman ohjausvastaavalle, joka välittää ne tarvittaessa eteenpäin.