Bioteknologian tutkinto-ohjelma

  

 

FM-TUTKINNON OPETUSSUUNNITELMATYÖRYHMÄ (OPS)

Tehtävät

 • suunnitella ja kehittää oman alan perustutkinnon opetusta
 • huolehtia opistojaksojen yhteensovittamisesta ja arvioinnista
 • käsitellä opiskelijapalautteita
 • koordinoida opinto-ohjausta
 • tehdä esitys tiedekuntaneuvostolle valintaperusteista ja sisäänottomääristä
 • tehdä opiskelijavalintaan liittyviä päätöksiä
 • käsitellä oikaisupyynnöt tiedekuntaneuvoston päätöstä varten
 • koulutuksen eettinen toimikunta: antaa lausuntoja koulutusta koskevista tutkimussuunnitelmista
   
  Jäsenet:
   
  Varsinainen jäsen                                               Varajäsen 
                                                

  Kallioniemi Anne professori, puheenjohtaja                               

  Matti Nykter professori                                          Juha Kesseli yliopistolehtori
  Heli Skottman apulaisprofessori                            Kati Juuti-Uusitalo yliopistonlehtori
  Vesa Hytönen apulaisprofessori                            Jarkko Valjakka yliopistonlehtori
  Veera Hautanen opiskelija                                     Katariina Veijula opiskelija
  Laura Saarimäki opiskelija                                     Kaisa Tornberg opiskelija
  Nina Pietilä opintopäällikkö, sihteeri