Tehtävä
opintosihteeri
Vaihtoehtoinen tehtävänimike
opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
Sähköposti
Selene.Oittinen@uta.fi
Puhelin
050 318 6654
Huone
PINNI A3042