Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Kokonaismerkinnän hakeminen

Tämän sivun sisältö koskee kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoita sekä avoimen yliopiston opiskelijoita.

Suurimmassa osassa yliopiston tutkintoja tutkinnon rakenne perustuu opintokokonaisuuksiin, joista on haettava kokonaismerkintä. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi kandidaatintutkintojen perus- ja aineopinnot sekä maisterintutkintojen syventävät opinnot. Myös tohtoriopintoihin kuuluvat 30-60 opintopistettä muodostavat kokonaisuuden, josta tulee hakea kokonaismerkintä.

Kokonaismerkinnät auttavat sekä sinua että yliopiston henkilökuntaa hahmottamaan opintojesi etenemistä. Lisäksi voit tarvita kokonaismerkintää jonkin pätevyyden saavuttamiseen (esimerkiksi opetettavan aineen opinnot).

Hae kokonaismerkintä jokaisesta suorittamastasi opintokokonaisuudesta, kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen haluamasi opintojaksot, ja ne on rekisteröity. Tarkista opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot opinto-oppaasta.

Hae tarvitsemasi kokonaismerkintä aina siitä tutkinto-ohjelmasta, jonka opinnoista merkintä koostuu.

Mikäli olet suorittanut opintoja kokonaisuudessa, joka ei ole kytköksissä mihinkään tutkinto-ohjelmaan (esim. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, Russian Studies), katso sitä koskevat kokonaismerkintäohjeet kyseisen kokonaisuuden opetusohjelmasta.

Jos opintokokonaisuus arvioidaan arvosanalla, arvosana lasketaan kokonaisuuden opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona.

Hae ennen valmistumista kokonaismerkintä myös vajaaksi jäävistä opintokokonaisuuksista. Pääsääntöisesti vähintään 15 op:n valinnaiset kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen.

Johtamiskorkeakoulu

Mitä?

Kaikista vähintään 15 opintopisteen kokonaisuuksista tulee hakea kokonaismerkintä. Poikkeuksen muodostavat jotkin teemakokonaisuudet, joita on suoritettava vähintään 20 opintopistettä merkinnän saamiseksi. Asiasta on tällöin mainittu erikseen opinto-oppaassa. Kokonaismerkinnät haetaan siis seuraavista kokonaisuuksista:

 • Tutkinto-ohjelman perusopinnot (kandidaattivaihe)
 • Oman opintosuunnan aineopinnot/syventävät opinnot (sis. tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot (sivuaineopinnot), kun tutkinto-ohjelman perusopintoja tai opintosuuntakohtaisia suorituksia on vähintään 15 op tai kun teemakohtaisia suorituksia on teeman minimilaajuuden verran (huomaa verkosto-opintojen omat käytännöt!)

Kukin opintojakso voi kuulua vain yhteen kokonaisuuteen eli kokonaismerkintään (esim. oman opintosuunnan aine- tai syventäviin opintoihin, sivuaineeseen tai teemakokonaisuuteen).

Milloin?

Kokonaismerkinnät voit hakea valmistumisen kynnyksellä, kun kaikki kokonaismerkintään tulevat suoritukset ovat rekisterissä. Kokonaismerkintä tarkoittaa tutkintotodistuksella näkyvää kokonaisuutta esim. aineopinnot, xx opintosuunta, xx op, arvosana (esim. kiitettävä). Kokonaismerkinnät annetaan aina määrämuotoisina.

Mistä?

Kaikki kokonaismerkintäpyynnöt lähetetään osoitteeseen mab.opiskelu.tau@tuni.fi kokonaismerkintälomaketta käyttäen. Jos haet kokonaismerkintää useasta eri kokonaisuudesta, lähetä kustakin kokonaisuudesta oma lomake.

 • Merkitse selkeästi opintojaksot, jotka haluat mukaan merkintään.
 • Lomakkeelle tehty esitys on ehdotelma, jonka kokonaismerkinnän antaja tarkastaa.
 • Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä kokonaismerkinnän antajaan ylläolevan sähköpostin välityksellä (lue kuitenkin ensin alla olevat ohjeet ja tarkista löytyykö vastaus ongelmaasi sieltä!)

Kandidaatin tutkinto suositellaan suoritettavaksi minimilaajuisena 180 op. Voit jättää kaikki tästä ylimenevät, kandidaatin tutkintoon ei-pakolliset suoritukset maisteriopintoihin.

Kokonaismerkintäsi on nähtävissä Opiskelijan työpöydällä ja Nettiopsussa viikon sisällä viestin lähettämisestä (poisluettuna heinäkuu, jolloin merkintöjä ei tehdä). Tehdystä merkinnästä ei lähetetä erillistä vahvistusviestiä. Merkintä tehdään sille päivälle, kun viimeinen kokonaisuuteen kuuluva suoritus on opintorekisterin mukaan tehty.

Kokonaismerkinnän tallentaja voi korjata ehdottamaasi kokonaisuutta automaattisesti, mikäli lomakkeelle kirjatut suoritukset eivät kuulu haettuun kokonaisuuteen tai olet suorittanut kokonaisuuteen kuuluvia pakollisia kursseja, joita ei ole kirjattu lomakkeelle. Kokonaismerkinnän saa opintosuunnan tai teemakokonaisuuden nimellä. Osalla opintosuunnista suuntaavat opinnot koostuvat useammasta kuin yhdestä moduulista, mutta näitä ei koota erikseen, vaan kaikki kunkin opintosuunnan opinnot tulevat yhteen kokonaismerkintään. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnot tulevat samaan kokonaismerkintään.

Huomaathan, että kun kokonaismerkintä on kiinnitetty tutkintoon, sitä ei voida enää muuttaa.
 

Luethan vielä alta osion "Usein kysyttyjä kysymyksiä kokonaismerkintöjen hakemisesta". Jos sinulla on kysymys, johon ei tällä sivulla ole vastausta, lähetä kysymyksesi osoitteeseen mab.opiskelu.tau@tuni.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä kokonaismerkintöjen hakemisesta

- Mistä tiedän, mitkä opintojaksot merkitään tutkinto-ohjelman/opintosuunnan opintojen kokonaismerkintään?

V: Opinto-oppaasta selviää, mitkä opinnot kuuluvat pakollisina tutkintosi perus- ja aineopintoihin. Näistä tulee pyytää merkinnät ensin siksi, että tämän jälkeen tiedät, mitkä muiden oppiaineiden opintojaksot jäävät vielä käytettäviksi muihin kokonaisuuksiin.

HUOM. Ennen vuotta 2012 aloittaneille, jotka ovat suorittaneet pääainepohjaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot, hallintotieteen oppiaineen alle kirjatut menetelmäopinnot (Tutkimusprosessin hallinta ja tutkimusmenetelmät) kiinnitetään osaksi perus- ja aineopintomerkintää.

- Haetaanko kieliopinnoista ja yhteisistä opinnoista kokonaismerkintöjä?

V: Tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista, sekä muista yhteisistä opinnoista (esim. orientoivat, tietotekniikka ja tutkimusprosessin hallinta) EI pyydetä kokonaismerkintää. Jos olet suorittanut esim. saksan kielen ja kulttuurin opintoja viestintätieteiden tiedekunnassa, saat näistä merkinnän kyseisen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Ei tule kuitenkaan sekoittaa keskenään, kielikeskuksen ja em. tieteenalayksikön tarjoamia opintojaksoja. Niitä ei voi nivoa yhteen.

- Mistä haen kokonaismerkinnän muissa tiedekunnissa suoritetuista opinnoista?

V: Kokonaismerkintä haetaan aina siitä tiedekunnasta, jossa opinnot on suoritettu. Lisätietoa kunkin tiedekunnan käytännöistä, löydät tältä sivulta, kunkin tiedekunnan omasta osiosta.

- Minkälaisia merkintöjä voin saada oikeustieteellisistä  sivuaineopinnoista?

V: Oikeustieteellisillä opinnoilla tarkoitetaan yritysjuridiikan ja vero-oikeuden sekä julkisoikeuden opintoja. Em. opintosuunnilla on yhteisen perusopintojakson lisäksi joitakin yhteisiä aineopintojaksoja, jotka lukeutuvat kummankin opintosuunnan tutkintorakenteessa suuntaaviin opintoihin. Käytännössä nämä opinnot voidaan lukea joko yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tai julkisoikeuden opintokokonaisuuden osaksi. Huomaathan, ettei yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opinnoista siis ole mahdollista muodostaa erillisiä oppiaineittaisia opintokokonaisuuksia, vaan kokonaismerkinnät annetaan aina opintosuunnan nimellä "Yritysjuridiikka ja vero-oikeus".

Huomaathan edelleen, että mikäli olet suorittanut vuosien 2012 - 2015 opinto-oppaan mukaisen moduulin "Oikeustieteiden yhteiset opinnot" (Johdatus oikeusjärjestykseen (5 op), Vero-oikeuden perusteet (5 op), Yritysjuridiikan perusteet (5 op) ja Julkisoikeuden perusteet (5 op)), tulee näistä jaksoista pyytää niin ikään kokonaismerkintä, ellei niitä ole nidottu kiinni johonkin laajempaan kokonaisuuteen (eli jos olet suorittanut muita julkisoikeuden tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja, joihin jaksot on nidottu, ei tämä kohta koske sinua). Tämäkin merkintä annetaan opintosuunnan nimellä (joko julkisoikeus tai yritysjuridiikka ja vero-oikeus), ei mainitun moduulin nimellä

- Haenko kokonaismerkinnän toisessa korkeakoulussa suorittamistani opinnoista, jotka on merkitty rekisteriini "Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot"-otsikolla?

V: Jos opinnot on kirjattu rekisteriin kokonaisuutena (esim. Kehitysmaatutkimus aineopinnot 35 op, arvosana 3), ei opinnoista tarvitse enää pyytää kokonaismerkintää, sillä em. merkinnästä selviää jo kaikki se, mitä kokonaismerkinnästä kuuluukin, eli opintojen taso, opintopistemäärä ja arvosana.

- Haetaanko tutkimusmenetelmäjaksoista kokonaismerkintä?

V: HALLINTOTIETEIDEN OPISKELIJAT: Pääainepohjaista tutkintoa suorittava: Jos olet suorittanut hallintotieteen opintojaksot Tutkimusprosessin hallinta ja Tutkimusmenetelmät ja sinulla on vähintään yksi hallintotieteeseen laskettava muu opintojakso suoritettuna, voidaan jaksot lukea osaksi muita hallintotieteen opintoja. Jos olet suorittanut vain nämä kaksi jaksoa hallintotieteestä, niitä ei koota sivuaineeksi, vaan merkitään todistushakemuksella kohtaan Muut opinnot.

V: Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin ja Tutkimusprosessin hallinta tutkinto-ohjelmassa opiskelevalla merkitään todistushakemuksella kohtaan Muut opinnot eikä näistä jaksoista haeta kokonaismerkintää.

V: Muut menetelmäopinnot (esim. Tietotekniikka ja Tiedonhankinta) merkitään yksittäisinä jaksoina kohtaan Muut opinnot eikä kokonaismerkintää tarvita.

- Miten kokonaismerkinnän kokonaisarvosana lasketaan?

V: Kokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotettuna keskiarvona (opintojakson arvosana x opintopistemäärä / kokonaisopintopistemäärä). Pelkästään ”hyväksyttynä” arvioitu opintosuoritus ei vaikuta arviointiin. Arvosteltaessa opintokokonaisuuksia ja kokonaismerkintöjä pyöristykset tehdään seuraavasti: erinomainen (5) 4,50-5, kiitettävä (4) 3,50-4,49, hyvä (3) 2,50-3,49, tyydyttävä (2) 1,50-2,49, välttävä (1) 1-1,49.

- Voiko syventäviä opintojaksoja ottaa mukaan kanditutkintoon?

V: Ei voi. Kanditutkinnossa voi olla vain perus- ja aineopintotasoisia opintojaksoja.

- Miten ulkomailla suoritetut opinnot näkyvät todistuksessa?

V: Ulkomailla suoritettuja opintoja voidaan merkitä tutkintotodistukseen monin eri tavoin. Niistä voi tarvittaessa käydä keskustelemassa opintokoordinaattori Elina Kangastuvan (kauppatieteet) tai Aino Nordlingin (hallintotieteet) kanssa. Hakemuksessa on hyvä mainita, mikäli opinnot on suoritettu ulkomailla.

- Miten toimitaan TTY:llä suoritettujen  teemakokonaisuuksien kokonaismerkintöjen kanssa?

V: Kun olet suorittanut teemakokonaisuuteen tulevat opinnot (vähintään 20 op) ja suoritukset on rekisteröity TTY:lla, pyydä virallinen opintorekisteriote ja toimita se skannattuna tai paperisena versiona yhdessä kokonaismerkintäpyyntölomakkeen (Excelin) kanssa

Kasvatustieteiden tiedekunta

Hae suorittamastasi opintokokonaisuudesta kokonaismerkintä, kun kaikki ko. kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot on suoritettu. Kokonaismerkintää haetaan erillisellä lomakkeella. Täytä lomake huolellisesti ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen edu.opiskelu.tau@tuni.fi. Lisäohjeita ja kokonaismerkintäpyyntöjen vastaanottajien yhteystiedot löydät kokonaismerkintälomakkeen viimeiseltä sivulta. Kokonaismerkintöjen myöntämisestä vastaavat opintokokonaisuuksien vastuuopettajat.

Luonnontieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa opinto-oppaan mukaisten kokonaisuuksien lisäksi merkintöjä annetaan myös vajaista kokonaisuuksista melko joustavasti.

Mikäli opinnoista muodostuu opetettavan aineen kokonaisuus (esim. matematiikka väh. 60 op tai väh. 120 op), kirjataan se rekisteriin kokonaismerkinnän yhteydessä.

Tarkemmat tiedot opintokokonaisuuden arvosanan määräytymisestä löydät opintojen arviointi -sivulta.

Kokonaismerkintöjen tulee olla rekisterissä, jotta saat kätevimmin täytettyä todistushakemuksen. Huomaathan, että rekisteriin kirjattu kokonaismerkintä näkyy NettiOpsussa vasta kirjausta seuraavana päivänä, pyydä siis merkinnät hyvissä ajoin.

Kun LuK- tai FM -tutkintosi on valmistumassa, tarkista myös mitä kaikkea sinun tarvitsee tehdä valmistuaksesi.

Kokonaismerkinnän hakeminen luonnontieteiden tiedekunnassa

Pyydä kokonaismerkintää sähköpostitse opintokoordinaattorilta. Oikeanlaisen merkinnän ja sujuvan asioinnin takaamiseksi mainitse viestissäsi

 • nimesi,
 • opiskelijanumerosi ja
 • yksilöi mistä opinnoista haluat merkinnän ja mitä tarkoitusta varten.

Kohdenna pyyntö seuraavasti:

Opintokoordinaattori Tiina Mäenpää mtt-studies@uta.fi

 • Matematiikan ja tilastotieteen perus- ja aineopinnot sekä valinnaiset kokonaisuudet,
 • Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) JOO-opintoina suoritettujen fysiikan ja kemian opintojen kokonaismerkinnät

Opintokoordinaattori Heli Rikala cs-studies@uta.fi

 • Tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopinnot sekä valinnaiset kokonaisuudet,
 • tietotekniikka opetettavana aineena 60 op sekä
 • maisteriohjelmien TIM, SDE ja HTI syventävät opinnot.

Valmistumiseen tarvittavat kokonaismerkinnät

Kandidaatin tutkintotodistusta hakiessa tulee rekisterissä olla kokonaismerkinnät tutkintorakenteen mukaisesti ainakin seuraavista:

 • perusopinnoista, vähintään 25 op
 • aineopinnoista, 45-60 op, kandidaattitutkielma mukaan luettuna
 • kaikista valinnaisista opinnoista, joista on suoritettu vähintään 15 op kokonaisuus. Huomaathan, että yhden kokonaisuuden tulee olla vähintään 25 op laajuinen. (kokonaismerkintä pyydetään opetuksen antaneesta tutkinto-ohjelmasta)

Lisäksi voi halutessaan ennakkoon pyytää todistuksen valmistelijalta merkinnät

 • kieliopinnoista
 • yhteisistä opinnoista

Maisterin tutkintotodistusta varten tarvitaan kokonaismerkinnät

 • syventävistä opinnoista, vähintään 80-85 op, pro gradu -tutkielma mukaan luettuna
 • valinnaisista opinnoista, joita vähintään 15 op kokonaisuus (kokonaismerkintä pyydetään opetuksen antaneesta tutkinto-ohjelmasta)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa kokonaismerkinnät haetaan opintopäällikkö Nina Pietilältä sekä opintokoordinaattori Riitta Aallokselta. Opiskelijan on huolehdittava itse siitä, että todistusanomusta jättäessä kaikki tarvittavat suoritukset on tallennettu rekisteriin ja kaikista opintokokonaisuuksista on haettu kokonaismerkinnät.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pietilä Nina opintopäällikkö

Bioteknologian ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja kehittämistehtävät
Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku.
Nina.Pietila@tuni.fi ARVO E160 050 303 4276
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Lue lisää tutkintoihin kuuluvista kokonaisuuksista Opinto-oppaasta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa ei tehdä kokonaismerkintöjä.

 

Viestintätieteiden tiedekunta

Kansainväliset maisteriohjelmat

Pyydä viestintätieteiden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien kokonaismerkintöjä seuraavilta henkilöiltä:

Master's Degree Programme in Cultural Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education/Digital Literacy Education, Public Choice, Cultural Studies
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Opiskelijavaihdot ja sopimukset (lähtevät ja saapuvat): viestintätieteet, informaatiotieteet, tietojenkäsittely, tilastotiede, matematiikka
- Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen,
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jäntti Silja Opintokoordinaattori, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635

Master's Degree Programme in Media Education

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education/Digital Literacy Education, Public Choice, Cultural Studies
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Opiskelijavaihdot ja sopimukset (lähtevät ja saapuvat): viestintätieteet, informaatiotieteet, tietojenkäsittely, tilastotiede, matematiikka
- Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen,
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattori Silja Jäntiltä. Kokonaismerkinnän voi saada nykyisen opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista tai kun tutkinto-ohjelman opintoja on suoritettu valinnaisina opintoina vähintään 15 op.

 

Todistukset opintokokonaisuuksista

 • Ylimääräinen opiskelija saa tiedekunnan toimistosta todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta. Pyydä ensin kokonaismerkintä ja ota sitten yhteyttä tiedekunnan toimistoon (minna.i.heinonen@uta.fi).
 • JOO-opiskelija saa kokonaismerkinnän pyytämisen jälkeen opintotoimistosta (opintotoimisto.tau@tuni.fi) virallisen opintorekisteriotteen. Toimita opintorekisteriote kotiyliopistoosi, jossa opinnot siirretään rekisteriin.
 • HUOM: Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma ei anna todistuksia suoritetuista opintokokonaisuuksista (esim. kirjastoalalle pätevöittävät opinnot), vaan ainoastaan kokonaismerkintöjä opintorekisteriin.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jäntti Silja Opintokoordinaattori, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintosuoritusten kokonaismerkintöjä voi pyytää opintokoordinaattori Sonja Stedtiltä. Pelkkä sähköposti riittää, ei tarvitse täyttää mitään lomaketta. Kokonaismerkinnän voi saada kaikista nykyisen ja edellisen (2012-2015) opetussuunnitelman mukaisista kokonaisuuksista tai kun tutkinto-ohjelman opintoja on suoritettu vähintään 15 op.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Stedt Sonja Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Sonja.Stedt@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Hae kokonaismerkintä

 • perusopinnoista (HuK-tutkintoon),
 • aineopinnoista (HuK-tutkintoon) ja
 • syventävistä opinnoista (FM-tutkintoon).

Jos aiot suorittaa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, tarvitset kokonaismerkinnät myös seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet (HuK-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot I (HuK-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot II (FM-tutkintoon)

Hae kokonaismerkintää mielellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki merkintään tulevat opintojaksot.

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Aatu Lehtovaaralta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuksista pyydetään kokonaismerkintä, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat kohdat on suoritettu ja rekisteröity. Merkintä on tärkeää hakea heti, kun kokonaisuuden opinnot on saatu valmiiksi. Tällöin tulee varmistettua esimerkiksi se, että mitään ei jää vahingossa suorittamatta vaan opinnot karttuvat suunnitelmien mukaan ja vihdoin tutkintotodistusta haettaessa kaikki on kunnossa!

Kirjallisuustieteissä ei ole erityistä lomaketta kokonaismerkinnän hakemiseen, mutta joskus opiskelijan on hyvä esittää kokoava ehdotelma siitä, mitä kohtaa kukin suoritus korvaa niiden opintovaatimusten mukaan, joihin valtaosa suorituksista on tehty – näin erityisesti silloin, kun opintokokonaisuutta on suoritettu pitkällä ajanjaksolla eri opintovaatimusten mukaan.

Kokonaismerkinnän saa lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattorille.

Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun. Myös tutkielman arvosana huomioidaan laskettaessa keskiarvoa.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Miten haen kokonaismerkintää?

Hae kokonaismerkintää sähköpostitse opintokoordinaattori Ella Nikkaselta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nikkanen Ella Opintokoordinaattori
- pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
- ranskan kielen tutkinto-ohjelma
- venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Ella.Nikkanen@uta.fi PINNI B4099 050 437 7549

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Miten haen kokonaismerkintää?

Hae kokonaismerkintää sähköpostitse opintokoordinaattori Ella Nikkaselta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nikkanen Ella Opintokoordinaattori
- pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
- ranskan kielen tutkinto-ohjelma
- venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Ella.Nikkanen@uta.fi PINNI B4099 050 437 7549

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kun olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot sekä vaaditut yksikön yhteiset opinnot, pyydä kokonaisuudesta kokonaismerkintä. Merkintä pyydetään opintokoordinaattorilta sähköpostitse.

Mikäli olet suorittanut opintoja useamman eri aikoina voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan, listaa suorituksesi parhaan kykysi mukaan tarvittaessa vastaavuustaulukoita konsultoiden. Kysy apua tarvittaessa.

Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun. Myös tutkielman arvosana huomioidaan laskettaessa keskiarvoa.

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuksista  haetaan kokonaismerkintä, kun kaikki kokonaisuuteen vaadittavat suoritukset ovat rekisterissä. Opiskelijalla on vastuu oman opintosuoritusrekisterinsä seuraamisesta.

Perus- aine ja syventävien opintojen kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostitse opintokoordinaattorilta. Huomaa, että perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa myös jakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op.

Mikäli olet suorittanut opintoja useamman eri aikoina voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan, listaa suorituksesi parhaan kykysi mukaan tarvittaessa vastaavuustaulukoita konsultoiden. Kysy tarvittaessa apua.

Opintokokonaisuuksien arvosana saadaan laskemalla niihin kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo. Opintojaksot, jotka on arvosteltu asteikolla hyväksytty / hylätty, eivät vaikuta opintokokonaisuuksien arvosteluun. Myös tutkielman arvosana huomioidaan laskettaessa keskiarvoa.

Suomen kieli ja kulttuuri: pyydä kokonaismerkintää opintokoordinaattorilta.

Erikoistumiskokonaisuudet: 2015-2018 opetussuunnitelman mukaan Suomen kielen syventäviin opintoihin voi suorittaa kaksi erikoistumiskokonaisuutta:

 • Suomi toisena kielenä -erikoistumiskokonaisuus
 • Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus

Muut kuin suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa näitä valinnaisina kokonaisuuksina. Kaikki opiskelijat saavat kokonaisuuden suorittamisesta kokonaismerkinnän. Pyydä kokonaismerkintää opintokoordinaattorilta.

 

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaismerkintää voi hakea heti, kun kaikki opetussuunnitelmassa vaadittavat opintosuoritukset on kirjattu opintorekisteriin. Pyytämällä kokonaismerkintää mahdollisimman pian viimeisen opintosuorituksen jälkeen opiskelija varmistaa myös sen, että opinnot etenevät suunnitelmallisesti ja järkevässä järjestyksessä. Kun merkintään tarvittavia suorituksia tarkastetaan, voidaan myös mahdollisimman varhain havaita puuttuvat suoritukset, mikä ehkäisee ongelmia opintojen etenemisessä.

Sekä perus- että aineopinnoista annetaan kokonaisarvosana, joka on arvosanalla 1–5 arvioitujen opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Syventävistä opinnoista annetaan kokonaisarvosana samalla tavalla kuin perus- ja aineopinnoista. Pro gradu -tutkielma lasketaan mukaan syventävien opintojen kokonaisarvosanaan samalla tavalla kuin muutkin opintojaksot.

Miten haen kokonaismerkinnän?

Hae kokonaismerkintää sähköpostitse opintokoordinaattori Ella Nikkaselta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nikkanen Ella Opintokoordinaattori
- pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
- ranskan kielen tutkinto-ohjelma
- venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Ella.Nikkanen@uta.fi PINNI B4099 050 437 7549

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi sekä mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot

Hae kokonaismerkintä seuraavista kokonaisuuksista:
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet (HuK-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot I (HuK-tutkintoon)
 • Kielikohtaiset syventävät opinnot (englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä) (FM-tutkintoon)
 • Kääntäjän suomen opinnot II (FM-tutkintoon)

Hae kokonaismerkintää mielellään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki merkintään tulevat opintojaksot.

Hae kokonaismerkintää opintokoordinaattori Aatu Lehtovaaralta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270

Kokonaismerkintäpyynnöksi riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti. Mainitse viestissä opiskelijanumerosi, mahdolliset kokonaismerkintää koskevat erityisjärjestelyt sekä syventävien opintojen merkinnän osalta mahdollisesti suorittamasi erikoistumisala.

Mikäli olet hakemassa tutkintotodistusta ja tarvitset sen takia kokonaismerkinnän mahdollisimman pian, mainitse myös tästä kokonaismerkintää pyytäessäsi.

Muut kokonaisuudet

Mikäli olet suorittanut opintoja kokonaisuudessa, joka ei ole kytköksissä mihinkään tutkinto-ohjelmaan (esim. yleinen kielitiede, Russian Studies), katso sitä koskevat kokonaismerkintäohjeet kyseisen kokonaisuuden opetusohjelmasta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tutkinto-ohjelma

Opiskelijoita pyydetään hakemaan opintokokonaisuuksista kokonaismerkintä vastaavalta opettajalta. Kokonaismerkintää haettaessa on mukaan liitettävä NettiOpsusta tulostettu rekisteriote. Kokonaismerkinnän antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Filosofian osalta ensiyhteyshenkilönä toimii Jani Hakkarainen.

Perusopinnot: Kokonaismerkinnät perusopinnoista sekä sekalaiset filosofian loppukokonaismerkinnät antaa Jani Hakkarainen.

Aineopinnot: Panu Raatikainen. Jos perusopintomerkintää ei vielä ole annettu, voidaan aine- ja perusopinnoista antaa yhteismerkintä.

Syventävät opinnot:  Arto Laitinen tai Leila Haaparanta. Ota opintorekisteriote mukaan ja huolehdi siitä, että perus- ja aineopintojen kokonaismerkinnät ovat kunnossa.

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus: Elämänkatsomustiedon kokonaismerkinnän antaa Petri Räsänen.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Hakkarainen Jani yliopistonlehtori (filosofia) Jani.Hakkarainen@uta.fi PINNI B4134 040 190 4125
Raatikainen Panu apulaisprofessori (filosofia, tenure track) Panu.Raatikainen@uta.fi PINNI B4147 050 318 6142
Laitinen Arto professori (filosofia, erityisalana yhteiskuntafilosofia) Arto.Laitinen@uta.fi PINNI B4135 050 318 7018
Haaparanta Leila professori (filosofia, erit. logiikka ja tietoteoria) Leila.Haaparanta@uta.fi PINNI B4148 040 190 9780
Räsänen Petri tuntiopettaja E.Petri.Rasanen@uta.fi PINNI B4133 050 318 6129

Historian tutkinto-ohjelma

Historian perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä valinnaisina opintoina (aiemmin sivuaineet) suoritettavista opintokokonaisuuksista haetaan aina kokonaismerkintä vastaavalta opettajalta, kun opintokokonaisuuksien vaadittavat opintojaksot on suoritettu. Kokonaisarvosanan hakeminen on parasta tehdä heti kun kokonaisuus on valmis, koska sekä opettajakunta että opintovaatimukset vaihtuvat aika ajoin.

Opettajalle viedään täytetty kokonaismerkintälomake (alla), sekä opintorekisteriote. Vastaava opettaja laskee kokonaisarvosanan, sekä toimittaa lomakkeen edelleen rekisteröitäväksi. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanassa käytetään asteikkoa 1-5. Arvosana on periaatteessa opintojaksojen opintopisteillä painotettu keskiarvo, mutta opettaja voi painottaa vaativimpien kokonaisuuksien, kuten (kandidaatti)seminaarin, arvosanaa.

Kokonaismerkintöjen antajat

Perusopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit (Mervi Kaarninen, Marko Nenonen, Tanja Vahtikari). Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Aineopintokokonaisuudesta vastaavat ja kokonaismerkinnän antavat yliopistonlehtorit. Avoimen yliopiston osalta Aino Katermaa.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän antavat professorit (Christian Krötzl, Pirjo Markkola, Marjaana Niemi, Pertti Haapala).

Lomakkeet kokonaismerkintöjen hakemiseen

Logopedian tutkinto-ohjelma

Opintokokonaisuuksien merkinnät antaa opintosihteeri Terhi Raitanen.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raitanen Terhi Opintosihteeri
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoasiat (opintorekisteri, opintoneuvonta)
Terhi.Raitanen@uta.fi PINNI B3042 050 318 6664

Kokonaismerkinnät tarvitaan kandidaatintutkintoon perusopinnoista, aineopinnoista, lääketieteenopinnoista, kielitieteen opinnoista ja psykologian perusopinnoista. Maisterin tutkintoon pyydetään kokonaismerkintä logopedian syventävistä opinnoista (100 op) ja valinnaisista opinnoista (20op). Kokonaismerkinnät voi pyytää sähköpostilla Pertiltä.

Psykologian tutkinto-ohjelma

Psykologian opintoja koskevat merkintäpyynnöt voi lähettää vapaamuotoisena osoitteella psykologia@uta.fi.

Pyydä kokonaismerkintä suoritettuasi kaikki kokonaisuuteen kuuluvat kurssit. Psykologian tutkinto-opiskelijat tarvitsevat psykologian kokonaismerkinnän kustakin seuraavasta kokonaisuudesta:

 • perusopinnot
 • aineopinnot
 • syventävät opinnot

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden pitää hakea kokonaismerkintä psykologian suorituksistaan. Merkintä annetaan vähintään 15 opintopisteen laajuisista opinnoista suoritetun opintopistemäärän mukaisena.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Kokonaismerkinnällä tarkoitetaan yhden opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) loppumerkintää. Kokonaismerkintää on haettava erikseen. Sosiaalityön kokonaismerkinnät kannattaa hakea heti kun kaikki kokonaisuuteen sisällytettävät opintojaksot on suoritettu. Täytetty lomake toimitetaan opintosihteeri Terhi Raitaselle. Kokonaismerkintälomake.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raitanen Terhi Opintosihteeri
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoasiat (opintorekisteri, opintoneuvonta)
Terhi.Raitanen@uta.fi PINNI B3042 050 318 6664

Porin yksikkö

Kokonaismerkintää haetaan opintokokonaisuudesta vastaavalta opettajalta, kun opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot on suoritettu.  Opettajalle viedään täytetty kokonaismerkintälomake ja opintosuoritusrekisteriote. Opettaja laskee kokonaisarvosanan ja toimittaa lomakkeen edelleen rekisteröitäväksi. Kokonaismerkintälomake

 

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Kokonaismerkinnän antajien yhteystiedot ovat listan lopussa.

Kansanterveystieteen kokonaismerkinnät perus- ja aineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista antaa opintosihteeri Nina Ekdahl ja syventävistä opinnoista opintokoordinaattori Sari Bodström.

Kansanterveystieteen kokonaismerkintälomakkeet:

Master's Degree Programme in Public and Global Health -maisteriohjelman kokonaismerkinnät antaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Catarina Ståhle-Nieminen.

Hoitotieteen kokonaismerkinnät antaa opintosihteeri Tuula Lähdekorpi.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rantanen Helena työelämäasiantuntija, uraohjaus Helena.Rantanen@uta.fi PÄÄT C207 040 190 1631
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman koordinaattori: ohjelman opintohallinto, terveystieteiden opintoneuvonta kansainvälisissä vaihto- ja harjoitteluasioissa sekä muissa kv-asioissa. Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö.
Biomedical Technology -maisteriohjelman koordinaattori: opinto-ohjaus ja -neuvonta.
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Lähdekorpi Tuula Opintosihteeri
Terveystieteiden (hoitotiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Tuula.Lahdekorpi@uta.fi ARVO E160 040 190 1449

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sekä yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat että yhteiskuntatutkimusta valinnaisina opintoina opiskelleet hakevat yhteiskuntatutkimuksen opintokokonaisuuksia suoritettuaan kokonaismerkinnän opinnoistaan. Kokonaismerkintä annetaan paitsi yhteiskuntatutkimuksen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, myös muunlaisista vähintään 15 opintopisteen laajuisista kokonaisuuksista (esimerkiksi perusopinnot ja aineopintoja, perusopintoja jne.)

Kokonaismerkinnät kannattaa hakea heti kun kaikki kokonaisuuteen sisällytettävät opintojaksot on suoritettu. Merkintöjä haetaan lomakkeella, joka toimitetaan s-postitse osoitteeseen: ykt.opiskelu.tau@tuni.fi.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteisistä opinnoista tai muista YTK-tutkinnon yleisiin valmiuksiin kuuluvista opinnoista ei tarvitse hakea kokonaismerkintää. Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat hakevat aineopintojen kokonaismerkinnän sitten kun kaikki aineopintoihin kuuluvat opintojaksot (ml. kandidaatin tutkielma ja seminaari) on suoritettu.

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sisällyttävät perusopintoihin kaksi vapaasti valittavaa opintojaksoa kohdasta SOS4 Sosiaalitieteiden alat I. Jos SOS4-jaksoja on tehtynä enemmän, ylimääräiset jaksot voi käyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin. YTK- ja YTM-tutkintojen valinnaisten opintojen kokonaismerkinnät haetaan siitä tiedekunnasta/tutkinto-ohjelmasta, jossa opinnot on suoritettu.

Myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuuksista annetaan kokonaismerkintä, jos kokonaisuuteen kuuluvia opintoja on suoritettu vähintään 15 op (poikkeuksena teemat moniammatillinen johtaminen sekä nuoret ja nuorisotyö, joista vaaditaan vähintään 20 op opinnot). Teemaopintojen kokonaismerkinnät haetaan siitä tutkinto-ohjelmasta, jonka vastuulla kyseinen teema on. Vastuuhenkilöt löytyvät opetusohjelmasta.

Yhteiskuntatutkimuksen opintojen suuntautumisala tutkintotodistuksessa ja kokonaismerkinnössä

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi valmistuville merkitään tutkintotodistukseen  perus- ja aineopintojen suuntautumisala. Suuntautumisala määräytyy aineopinnoissa suoritettujen alakohtaisten opintojen (Sosiaalitieteiden alat II) perusteella. Mainitse suuntautumisalasi kokonaismerkintää hakiessasi.

Yhteiskuntatutkimusta valinnaisina opintoina suorittava voi saada kokonaismerkinnän lisätietoihin merkinnän suuntautumisalasta, mikäli hän suorittaa sosiaalitieteiden perusopinnoissa yhden jakson (Sosiaalitieteiden alat I) ja aineopinnoissa lisäksi vähintään kaksi jaksoa alakohtaisia opintojaksoja (Sosiaalitieteiden alat II). Kun haet kokonaismerkintää, mainitse mahdollinen suuntautumisala.

Porin yksikkö

Kokonaismerkintää haetaan opintokokonaisuudesta vastaavalta opettajalta, kun opintokokonaisuuteen vaadittavat opinnot on suoritettu.  Opettajalle viedään täytetty kokonaismerkintälomake ja opintosuoritusrekisteriote. Opettaja laskee kokonaisarvosanan ja toimittaa lomakkeen edelleen rekisteröitäväksi. Kokonaismerkintälomake.

Erilliset opintokokonaisuudet

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden kokonaismerkintää haetaan lomakkeella, joka toimitetaan osoitteeseen soc-opintoneuvonta@uta.fi.

Avoin yliopisto

Kun kaikki opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot on suoritettu, voit pyytää opinnoista kokonaismerkinnän. Kokonaismerkintä on virallinen todistus suoritetusta opintokokonaisuudesta. Kokonaismerkinnän arvosana muodostuu opintojaksojen arvosanojen opintopistemäärällä painotetusta keskiarvosta. Arvosana pyöristetään seuraavaan kokonaislukuun (esim. keskiarvo 3,5 = 4).

Kokonaismerkintää ei lähetetä automaattisesti, vaan sitä pitää erikseen pyytää. Kokonaismerkinnän saat tilattua Nettirekan Opintosuoritukset -kohdasta tai sähköpostilla osoitteesta avoin.tau@tuni.fi (muista kirjoittaa viestiin opiskelijanumerosi!) tai puhelimitse opiskelijapalvelusta.