Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Viestintätieteiden tiedekunnan opintosuunnan täsmentäminen

Maisterivaiheen opintosuuntavalinnasta löydät tarkempaa tietoa alla olevasta valikosta tutkinto-ohjelmittain.

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Valitse maisteriopintojen opintosuunta viimeistään toisen opiskeluvuotesi aikana. Maisteriopintosuunnan valintalomake on auki NettiOpsussa tietyn ajanjakson sekä syksyllä että keväällä, ja lomakkeen aukeamisesta tiedotetaan erikseen. Maisteriopintosuunnan valintalomakkeen sulkeuduttua siihen mennessä ilmoitetut valinnat vahvistetaan ja sinulle lähetetään tieto vahvistetusta opintosuunnasta.

Tee maisteriopintosuunnan valinta ajoissa: se helpottaa opintojen suunnittelua ja ohjausta. Maisteriopintosuunnan valinta on ilmoitettava ennen kuin voi saada merkinnän kandidaatin tutkintoon kuuluvasta Opintojen ohjattu suunnittelu –opintojaksosta.

Huomioi valitsemasi maisteriopintosuunnan edellytykset jo kandidaattivaiheen opintoja suorittaessasi. Kandidaattivaiheen opintopolkujen sisältö ja maisteriopintosuuntien edellytykset kuvataan opinto-oppaassa.

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kolmessa eri opintosuunnassa ja yhdessä kv-maisteriohjelmassa:

1. Tietokäytäntöjen opintosuunta
2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta
3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta
4. Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies

Maisteriopinnot tulee suorittaa valitun opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunnan suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistukseen.

Journalistiikka ja viestintä

Opiskelijat siirtyvät maisteriopintoihin kandidaattivaiheen opintojen perusteella. Journalistiikan ja mediatutkimuksen, visuaalisen journalismin ja puheviestinnän maisteriopintoihin hakeutuvilta edellytetään kyseisen opintokokonaisuuden suorittamista aineopinnoissa.

Mediakulttuurin ja teatterin ja draaman tutkimuksen maisteriopintoihin vaatimuksena on media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuuden suorittaminen. Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuuden suorittaneet voivat hakea englanninkieliseen maisteriohjelmaan Master's Degree Programme in Cultural Studies.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Tutkinto-ohjelman opiskelija ilmoittaa laskennallisen toisen opiskeluvuotensa keväällä ensisijaisen maisterivaihetta koskevan toiveensa sitovasti. Tämän jälkeen opiskelija saa tutkinto-ohjelmakohtaisesti määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opiskeluvuoden alkua. Kriteerit on mainittu opinto-oppaassa kunkin tutkinto-ohjelman kuvaustekstissä ja alempana tällä sivulla.

Poikkeukset: Tietyissä tapauksissa opiskelijan kannattaa tehdä maisterisuuntavalinta jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tällainen tapaus on, jos opiskelija on aloittanut opintonsa kuluvana lukuvuonna, mutta on suorittanut jo aiemmin perusopinnot kokonaan tai enimmäkseen tässä yliopistossa tai muualla, ja on siten voinut aloittaa opintonsa suoraan aineopinnoista. Maisterisuunnan täsmennys tehdään siis sen lukuvuoden päätteeksi, jolloin opiskelija on aloittanut aineopintonsa. Mikäli olet epävarma tilanteestasi, ota yhteys tutkinto-ohjelmasi opintokoordinaattoriin.

Jos et ilmoittanut täsmennystoivettasi annettuun määräaikaan mennessä, ota maisterioikeutesi täsmentämiseksi yhteyttä tutkinto-ohjelmasi opintokoordinaattoriin.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot valitsevien täytyy lisäksi osoittaa riittävä suomen kielen taito. Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon jommalla kummalla seuraavista tavoista:

 • Ylioppilaskirjoitusten äidinkielen arvosana M, E tai L. Esitä ylioppilastutkintotodistus oman tutkinto-ohjelmasi opintokoordinaattorille hakuajan loppuun mennessä esimerkiksi skannattuna sähköpostitse.
   
 • Jos yo-todistuksen arvosanasi on alempi kuin M tai sinulla ei ole suomi äidinkielenä -arvosanaa yo-todistuksessa, voit osoittaa suomen kielen taitosi erillisellä testillä. Suomen kielen testin ajat ovat alla. Suorita testi samana keväänä, jolloin valitset maisterisuunnan Opiskelijan työpöydällä.

 

Mitä jos tulen katumapäälle?

Jos maisterisuunta on jo täsmennetty, ja opiskelija haluaa vaihtaa maisterisuuntaa, hän voi hakea sen vaihtoa vuosittaisessa haussa. Ks. hakuajat ja ohjeet.

Maisteritäsmennys lukuvuonna 2018-2019

Toisen vuoden opiskelijat tekevät maisterisuuntavalinnan 18.2.-20.5.2019. Valintatyökaluun pääsee Opiskelijan työpöydältä.

Suomen kielen testi järjestetään kahdesti:

 • Keskiviikkona 13.2.2019 klo 12-13 (Pinni B4117). Ilmoittautuminen Sirkku Latomaalle (sirkku.latomaa@tuni.fi) viimeistään 11.2.2019
 • Tiistaina 28.5.2019 klo 16-17 (Pinni B 4087). Ilmoittautuminen Sirkku Latomaalle (sirkku.latomaa@tuni.fi) viimeistään 24.5.2019

Katso lisätietoa maisterisuunnan valinnasta tutkinto-ohjelmittain alta.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Maisterisuuntavalinta tehdään Opiskelijan työpöydän kautta toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Opinto-oikeus täsmennetään ennen kolmannen opintovuoden alkua.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman maisterisuuntavaihtoehdot ovat

 • englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot (1.8.2019 alkaen kielten maisteri-ohjelman englannin kielen ja kirjallisuuden opintosuunta)
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot (1.8.2019 alkaen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman englannin opintosuunta).

Mikäli jompaankumpaan maisteriopintojen opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

 • ENGP1 Englannin kielen rakenne I
 • ENGP2 Kirjallisuus ja kansakunta
 • ENGP3 Käännösviestintä ja kirjoittaminen
 • ENGA6 Kielen vaihtelu nykyenglannissa

Voit valita maisterisuunnan Opiskelijan työpöydällä vaikka et olisi vielä suorittanut kaikkia kriteeriopintoja. Riittää että saat kriteeriopinnot suoritettua saman kevään aikana. Muutokset opintorekisteriin päivittyvät myös Maisteriopintoihin -työkaluun.

Lisäksi Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavalla opiskelijalla on oltava riittävä suomen kielen taito (ks. kielitaidon osoittaminen ja suomen kielen testien ajat ylempää).

Maisterisuunnan mukaan määräytyy se, mitä kandidaatintutkintoon on sisällyttävä, mikäli suorittaa kandidaatintutkintonsa loppuun 2015-2019 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti. (Tulevassa opetussuunnitelmassa maisterisuunnan mukaan eroavia edeltäviä opintoja ei ole.):

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintojen edeltävät opinnot

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kielen ja kirjallisuuden opintopolun

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen edeltävät opinnot

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25 op (kaikille vapaita opintoja) (ennen 2015 aloittaneet: myös aiempi kokonaisuus 20 op riittää)
 • Kääntäjän suomen opinnot I 10 op (Ensimmäinen opintojakso (TRSU01) on avoin kaikille. Toiseen opintojaksoon (TRSU02) voivat osallistua ne opiskelijat, joiden maisterioikeus on täsmennetty monikielisen viestinnän ja kääntämisen maisteriopintoihin.)

Maisterisuunnan täsmentämisen jälkeen opiskelija voi myös jo alkaa suorittaa syventävien opintojen jaksoja.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustieteen maisteriopinnot yhdistyvät 1.8.2018, ja siten maisterisuuntavalintaa ei kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa enää tehdä. Opiskelijat suorittavat kirjallisuustieteen maisteriopinnot. Ne opiskelijat, joilla maisterioikeus on jo täsmennetty joko kertomus- ja tekstiteorian tai Suomen kirjallisuuden maisteriopintoihin, voivat valmistua siitä maisterisuunnasta siirtymäajan aikana (31.7.2020 asti).

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Ranskan kielen tutkinto-ohjelman osalta maisteriopintosuuntiin hakeutumista ei enää järjestetä. Mikäli sinulla on opiskeluoikeus ranskan tutkinto-ohjelmassa, eikä maisterioikeuttasi ole vielä täsmennetty, ota yhteyttä ranskan opintokoordinaattoriin.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Suuntautuminen aineopinnoissa

Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelijoilta kerätään HOPS-opettajien kautta tieto, kumman aineopintojen opintopolun he suunnittelevat suorittavansa (kieli ja kulttuuri tai kääntäminen ja tulkkaus). Vaihtoehtoisiin opintoihin osallistuminen edellyttää perusopintojen suorittamista. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja kummastakin opintopolusta, mutta aineopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi jompikumpi opintopoluista on suoritettava kokonaan. Kaikki suoritetut aineopinnot voi sisällyttää aineopintojen kokonaismerkintään.

Opiskelija suorittaa aineopinnoissa opintopolun sen mukaan, mihin maisteriopintoihin hän haluaa jatkaa.

Aineenopettajakoulutukseen aikovat ja aineenopettajan pätevyyden haluavat opiskelijat suorittavat aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolun ja suuntaavat kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin.


Maisterisuunnan täsmentäminen

Maisterisuuntavalinta tehdään Opiskelijan työpöydän kautta toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Opinto-oikeus täsmennetään ennen kolmannen opintovuoden alkua.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa maisterisuuntavaihtoehdot ovat

 • saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot (1.8.2019 alkaen kielten maisteri-ohjelman saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta)
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. (1.8.2019 alkaen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman saksan opintosuunta)

Mikäli jompaankumpaan maisteriopintojen opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

 • P3 Näkökulmia kääntämiseen
 • P4 Kielioppi I
 • P6 Saksankielinen nykykirjallisuus

Lisäksi Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavalla opiskelijalla on oltava riittävä suomen kielen taito (ks. kielitaidon osoittaminen ja suomen kielen testien ajat ylempää).

Maisterisuunnan mukaan määräytyy se, mitä kandidaatintutkintoon on sisällyttävä, mikäli suorittaa kandidaatintutkintonsa loppuun 2015-2019 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti. (Tulevassa opetussuunnitelmassa maisterisuunnan mukaan eroavia edeltäviä opintoja ei ole.):

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintojen edeltävät opinnot

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kielen ja kirjallisuuden opintopolun

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen edeltävät opinnot

 • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25 op (kaikille vapaita opintoja) (ennen 2015 aloittaneet: myös aiempi kokonaisuus 20 op riittää)
 • Kääntäjän suomen opinnot I 10 op (Ensimmäinen opintojakso (TRSU01) on avoin kaikille. Toiseen opintojaksoon (TRSU02) voivat osallistua ne opiskelijat, joiden maisterioikeus on täsmennetty monikielisen viestinnän ja kääntämisen maisteriopintoihin.)

Maisterisuunnan täsmentämisen jälkeen opiskelija voi myös jo alkaa suorittaa syventävien opintojen jaksoja.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Maisterisuuntavalinta tehdään Opiskelijan työpöydän kautta toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Opinto-oikeus täsmennetään ennen kolmannen opintovuoden alkua.

  Maisteriopintojen opintojaksoja voi suorittaa jo kandidaattiopintojen loppuvaiheessa. Yksityiskohtaiset edeltävyyssäännöt ovat opintojaksojen kuvauksissa.

  Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa maisterisuuntavaihtoehdot ovat

  • venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot (1.8.2019 alkaen kielten maisteri-ohjelman venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta)
  • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. (1.8.2019 alkaen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman venäjän opintosuunta)

  Molempiin maisteriopintoihin on olemassa kiintiöt. Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin otetaan 16-20 opiskelijaa, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin 10-14 opiskelijaa.

  Mikäli jompaankumpaan maisteriopintojen opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

  • P1 Kielioppi I
  • P2 Kielioppi II
  • P5 Näkökulmia kääntämiseen
  • P6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri
  • A1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II

  Lisäksi Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavalla opiskelijalla on oltava riittävä suomen kielen taito (ks. kielitaidon osoittaminen ja suomen kielen testien ajat ylempää).

  Maisterisuunnan mukaan määräytyy se, mitä kandidaatintutkintoon on sisällyttävä, mikäli suorittaa kandidaatintutkintonsa loppuun 2015-2019 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti. (Tulevassa opetussuunnitelmassa maisterisuunnan mukaan eroavia edeltäviä opintoja ei ole.):

  Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopintojen edeltävät opinnot

  • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kielen ja kulttuurin moduulin

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen edeltävät opinnot

  • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen kääntämisen ja tulkkauksen moduulin, sekä:
  • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25 op (kaikille vapaita opintoja) (ennen 2015 aloittaneet: myös aiempi kokonaisuus 20 op riittää)
  • Kääntäjän suomen opinnot I 10 op (Ensimmäinen opintojakso (TRSU01) on avoin kaikille. Toiseen opintojaksoon (TRSU02) voivat osallistua ne opiskelijat, joiden maisterioikeus on täsmennetty monikielisen viestinnän ja kääntämisen maisteriopintoihin.)

  Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

  Maisterisuuntavalinta tehdään Opiskelijan työpöydän kautta toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Opinto-oikeus täsmennetään ennen kolmannen opintovuoden alkua.

  Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa maisterisuuntavaihtoehdot ovat

  • pohjoismaisten kielten maisteriopinnot (1.8.2019 alkaen kielten maisteri-ohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunta)
  • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot. (1.8.2019 alkaen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman ruotsin opintosuunta)

  Kaikille opiskelijoille taataan pääsy pohjoismaisten kielten opintosuuntaan.

  Mikäli monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen ruotsin opintosuuntaan on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavassa opintojaksossa:

  • A13 Käännösviestintä ruotsi-suomi

  Lisäksi opiskelijalla on oltava riittävä suomen kielen taito (ks. kielitaidon osoittaminen ja suomen kielen testien ajat ylempää).

  Maisterisuunnan mukaan määräytyy se, mitä kandidaatintutkintoon on sisällyttävä, mikäli suorittaa kandidaatintutkintonsa loppuun 2015-2019 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti. (Tulevassa opetussuunnitelmassa maisterisuunnan mukaan eroavia edeltäviä opintoja ei ole.):

  Pohjoismaisten kielten maisteriopintojen edeltävät opinnot

  • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen edeltävät opinnot

  • Kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot sisältäen opintojakson A13 Käännösviestintä ruotsi-suomi (lisäksi suositellaan opintojaksoa A14 Käännösviestintä suomi-ruotsi)
  • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25 op (kaikille vapaita opintoja) (ennen 2015 aloittaneet: myös aiempi kokonaisuus 20 op riittää)
  • Kääntäjän suomen opinnot I 10 op (Ensimmäinen opintojakso (TRSU01) on avoin kaikille. Toiseen opintojaksoon (TRSU02) voivat osallistua ne opiskelijat, joiden maisterioikeus on täsmennetty monikielisen viestinnän ja kääntämisen maisteriopintoihin.)

  Maisterisuunnan täsmentämisen jälkeen opiskelija voi myös jo alkaa suorittaa syventävien opintojen jaksoja.

  Suomen kielen tutkinto-ohjelma

  Suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat eivät tee maisterisuuntavalintaa.

  Maisterin tutkinnon opintosuunnan muutos oman tutkinto-ohjelman sisällä

  Opiskelija voi hakea hänelle täsmennetyn maisterin tutkinnon opintosuunnan muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Tiedekunnan dekaanille osoitettu hakemus toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Hakuaika on sama kuin kevään yhteishaulla (keväällä 2019 20.3.-3.4.2019). Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote.

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakevien on liitettävä hakemukseensa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta suomen kielen taidon toteamista varten. Mikäli hakija ei ole suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä -koetta vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, suomen kielen taito todetaan erillisellä kokeella. Kokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat hakeneet opinto-oikeuden vaihtoa hakuaikana ja joille on lähetetty kutsu kokeeseen. Suomen kielen kokeen ajankohta.

  Päätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

  Lisätietoja antaa viestintätieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Tuija Puntanen.