Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Kesäopinnot

Ohjeet kesän 2019 opinnoista päivitetään sivulle kevään aikana.

Tämän sivun sisältö koskee kaikkia Tampereen yliopistossa opintoja suorittavia opiskelijoita.

Kesällä voit tenttiä opintoja aivan samaan tapaan kuin lukukausien aikana. Jos haluat tenttimisen sijaan kirjoittaa mieluummin esseen, katso ensin opinto-oppaasta, mitkä ovat opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat. Jos jakson voi suorittaa esseellä, sovi siitä opettajan kanssa. Kesäopintoihin voi hakea opintotukea, jos suoritat tutkintoa.

Kesällä järjestetään myös Tampere Summer School. Tarjolla on englanninkielisiä, opetussuunnitelman mukaisia kursseja useilta eri aloilta. Tampereen yliopiston läsnäolevat opiskelijat voivat osallistua Summer School -kursseille maksutta.

Myös  Smart Campus Innovation Lab (SCIL) järjestää kesäopintoina poikkitieteellisiä projektiopintoja. Ilmoittaudu 15.5.2019 mennessä!


Sähköisesti suoritettavat tentit

Suuri osa kesäajan tenteistä on sähköisiä tenttejä (ks. Sähköinen tenttipalvelu). Sähköisesti tentittävät opintojaksot näkyvät sivulla Mitä voi tenttiä? Kesällä suoritettavia tenttejä päivitetään listalle toukokuun kuluessa.

Kunkin tentin kohdalla näkyy listalla aikaväli, jona tentti on varattavissa. Jos et löydä sivulta etsimääsi jaksoa, käänny opetuksen järjestävän tiedekunnan puoleen!

Perinteiset eli kynä ja paperi -tentit

Kaikki tentit eivät sovellu tentittäväksi sähköisen järjestelmän avulla. Tiedekunnat järjestävät harkintansa mukaan kesän aikana myös perinteisiä tenttejä. Näistä tenteistä tiedot löytyvät  NettiOpsusta tai NettiRekasta, jos tiedekunta käyttää sähköistä tentti-ilmoittautumista.

Kesätenttijän muistilista

 1. Tentin peruminen. Tee mahdolliset peruutukset aina hyvissä ajoin, jotta paikat vapautuvat muiden opiskelijoiden käyttöön! Varauksen voit perua sähköisessä tenttipalvelussa ennen tenttiajankohtaa. NettiOpsun kautta tenttiin osallistumisen voi perua 7 päivää ennen tenttiajankohtaa.
 2. Varmista kulkukorttisi toimivuus. Kesäaikana klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin yliopistolla ei ole vahtimestaripalveluja, joten varmista kulkukorttisi toimivuus hyvissä ajoin ennen tenttiä. Kulkuoikeuksia ladataan kortteihin IT-Helpdeskissä, Päätalo E246 ja Arvo E106.
 3. Elokuun loppu on ruuhkainen sähköisessä tenttipalvelussa. Ota huomioon, että elokuun viimeiset viikot ovat ruuhkaisia. Kesätentit kannattaa suorittaa hyvissä ajoin, sillä viimeisillä viikoilla voi olla vaikea saada vapaata tenttiaikaa.
 4. Tenttitulokset. Kesäaikana tenttitulosten saaminen voi kestää kauemmin kuin muulloin. Huomioida kannattaa myös, että vaikka saat sähköisen tentin arvioinnin sähköpostiisi, opintosuoritus ei välttämättä tule heti näkyviin Opiskelijan työpöydälle/NettiRekkaan. Suoritus kirjataan sinne erikseen opetusta antaneessa tiedekunnassa.
 5. Opintotuki. Kesäajan opintotuesta saat tietoa Kelalta.

 

Tiedekuntakohtaisia ohjeita

Johtamiskorkeakoulu

Johtamisen ja talouden tiedekunnan kesätentit ja muut itsenäisesti suoritettavat jaksot 2019. Huomioithan, että kesätenttien tarkistusaika on pidempi kuin opetusperiodien aikana.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma


Kesän 2019 tenttitarjonta päivitetään kevään aikana. Tutustuthan opetusohjelmassa oleviin itsenäisesti suoritettavissa oleviin jaksoihin. Näitä löytyy sekä kandidaattitasolta että maisteritasolta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen  5 op (verkkokurssi)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op (kurssista monimuotototeutus 31.7. saakka)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op (sähköinen tentti 31.7. asti, myös englanniksi)

KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op (itsenäinen suoritustapa 31.7. saakka; ilmoittautumiset suoraan opettajalle, ks. opetusohjelma)

JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op (sähköinen tentti 31.6. asti)

JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen (sähköinen tentti 1.6.-15.9.)

KATVAA11 Business Ethics 5 op (verkkokurssi suoritettavissa 31.7. asti)

KATVAA14 Business, Society and Nature 5 op (essee suoritettavissa 31.7. asti)

Lisäksi taloustieteen aine- ja syventävien opintojen sovelluskursseja voi olla mahdollista suorittaa itsenäisesti tenttimällä myös kesällä. Mahdollisuudesta on sovittava erikseen jakson opettajan kanssa.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen sähköiset tentit ovat avoinna myös kesällä 2018. Katso tentittävien opintojaksojen sekä tentaattorien lista 'Tenttiminen'-sivulta.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kesällä opintoja voi suorittaa sähköisellä tentillä tai esseellä pääsääntöisesti 16.8.2019 asti. Huomioithan, että suorituksia ei arvioida kesällä.

Lukuvuosi päättyy 31.7.2019. Elokuussa suoritetut opinnot menevät seuraavan lukuvuoden puolelle. Suoritusaika kannattaa huomioida mm. opintotuen kannalta.

Kasvatustieteiden perusopinnot

Kasvatustieteiden perusopintojen KASP1-4 -kurssien luentojen ja näihin jaksoihin kuuluvien kirjapakettien suorittaminen on mahdollista kesän 2019 aikana, eikä niihin ole erillistä NettiOpsu-ilmoittautumista, kuten varsinaisen lukuvuoden aikana.

Kasvatustieteiden perusopintojen opintojaksojen KASP1-4 luento-osuuksien suorittaminen on mahdollista kesän aikana ajalla 27.5.-16.8.2019. Jaksosta riippuen joko luentopäiväkirjana tai kirjoitustehtävänä laadittavat suoritukset tehdään ao. opintojakson Moodlealueella olevien lv. 2018-19 luentotallenteiden ja ohjeiden pohjalta. Tehtävät palautetaan ko. kurssin alueella olevaan kesän 2019 suoritusten omaan palautuspaikkaan.  Kirjautumisohje perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle on opetusohjelmassa.  Suorituksen vastaanottajina ovat ao. jaksojen luennoitsijat.

KASP1-4 -jaksojen kirjatenttien suorittaminen sähköisessä tenttijärjestelmässä on mahdollista kesällä 16.8.2019 saakka. Katso eri jaksojen kirjapakettien sisällöt perusopintojen yhteiseltä Moodlealueelta (yleisten ohjeiden kohta 3. Kirjallisuuden suorittaminen KASP1-KASP4-jaksoilla) ja ilmoittaudu tenttiin Tenttis-järjestelmässä. Opetusohjelmasta näet tarvittaessa kirjatenttien vastaanottajat kesäaikana.

KASP5- jakson itsenäisen suoritustavan tarkat suoritusohjeet löydät Moodle-alueelta ko. jakson kohdalta. Itsenäisen suoritustavan ohjeiden mukaisesti jaksoa on mahdollista tehdä 30.8.2019 asti.

KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat

KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen

KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena

Kasvatustieteiden aineopinnot

Seuraavien kasvatustieteiden aineopintoihin kuuluvien kirjapakettien suorittaminen sähköisessä tenttijärjestelmässä on mahdollista kesällä. Katso opetusohjelmasta kirjallisuus, tentaattori sekä tenttimisen aika (ajat vaihtelevat kursseittain!) ja ilmoittaudu suorittamaan tenttiä Tenttis-järjestelmässä.

KASA1.3. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus (4 op)

KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus (5 op)

KASA3 Kasvatushistoria (5 op)

KASA3 History of Education (5 op)

KASA4 Comparative Education (5 op)

KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen (5 op)

KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus (5 op)

KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä (5 op)

KASA9 Kulttuurinen monimuotoisuus koulutuksessa ja työelämässä (5 op)

Huom! KASA9-jakson sähköisen tentin suorittamisaikaa on muutettu: viimeinen tenttipäivä on 15.6.2019.

KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat (2 op)

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Seuraavat kasvatustieteiden syventävät opintojaksot voi suorittaa kesällä 2019.

KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri (4 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASS3 Kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmät (4 op)

 • essee, palautus 16.8.2019 mennessä

KASSY1 Politics and Governance in Education (5 op)

 • essee, palautus 16.8.2019 mennessä

KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka (5 op)

 • sähköinen tentti 15.6.2019 asti

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen (5 op)

 • sähköinen tentti 15.6.2019 asti

KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO6 Opetussuunnitelmatutkimus (5 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

KASSO8 Pedagoginen johtaminen (5 op)

 • sähköinen tentti 15.6.2019 asti

KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus (5 op)

 • essee, palautus 16.8.2019 mennessä

KASSM1 Syventävä metodologia (4 op)

 • sähköinen tentti 16.8.2019 asti

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Luonnontieteiden tiedekunta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Lausekielinen ohjelmointi oli myös englanniksi Tampere Summer Schoolissa 2019.

TIEP4 Tietojärjestelmän suunittelun perusteet

 • suoritettavissa kesätentillä 4.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa 9.5. alkaen.

TIEH0 Harjoittelu 1-10 op

 • vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • suoritettavissa ympäri vuoden, katso ohjeet kotisivulta

TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C 5 op ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++ 5 op

TIETA19 Practical programming in Python

 • itsenäinen harjoitustehtävien teko ja jos opiskelijoita tulee tarpeeksi, järjestetään yliopiston tiloissa tenttitilaisuus.
 • Ilmoittautuminen ja ohjeet WETO:ssa

TIEA4 Projektityö 5-10 op

TIETA8 Software Engineering 5 op

 • Tehtävissä enää kevätlukukauden 2019 ajan sähköisenä tenttinä, katso tarkemmin kurssin sivulta

TIETA13 Tietohallinnon johtaminen 5 op

LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin 1-3 op

TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op

TIEVA36 Priciples of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op

 • maisteriohjelman opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille
 • suoritettavissa Moodlessa 31.7.2019 asti,  katso ohje kotisivulta

TIETS19 Software Project Management  -  Theory, 3 op

TIETS25 Tietostrategian kirjatentti 10 op

 • Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot, erit. organisaatioiden tietojärjestelmien opinnot, tenttimateriaalit opinto-oppaassa
 • tenttipäivät ovat lukukauden aikana, ilmoitetaan NettiOpsussa ja Wentissä
TIETS36 Tutkimusprojekti 0–10 op
 • Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija voi suorittaa tämän jakson itsenäisesti, ks. kuvaus opinto-oppaassa
 • Vastuuhenkilönä oman maisteriohjelman vastuuprofessori tai graduohjaaja

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tenttiminen

Kesätentti 6.6. Lista tarjolla olevista tenteistä päivittyy Wenttiin

Syyslukukauden 2019 ensimmäinen tenttipäivä 11.9. (keskitetyt tenttipalvelut)

 

MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä (verkkokurssi) 3.6.2019 - 15.7.2019

Kurssin tiedot Kesäyliopiston sivulla:

https://tampereenkesayliopisto.fi/en/course/matematiikan-peruskasitteita-mttmy1-en/

HUOM. Kurssi on yliopiston opiskelijoille ilmainen.

Muista ilmoittautua kurssille NettiOpsun kautta:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=40766

 

Harjoittelu 2–10 op (MTTMA14 tai MTTTA12)

 • vain tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • suoritettavissa ympäri vuoden

Ent. Luonnontieteiden tiedekunnan harjoittelukäytännöistä Opiskelun oppaassa:

https://www2.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/harjoittelu/luonnontieteiden-tiedekunnan-harjoittelukaytannot

 

Tampere Summer School

Huom. Tampere Summer School – tarjonnan kurssit MTTTP1 Introduction to Statististics ja Introduction to R. 

Kesäkoulun kurssit ovat tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Kesän opinnot 2019

Kesällä saattaa olla tarjolla kesäopintoja, sähköisiä tenttejä tai verkkokursseja tutkinto-ohjelmasta riippuen. Kesäsuorituksilla on tarkistusaikaa syyskuun puoliväliin asti. Kysy aina lisätietoja omalta opintokoordinaattoriltasi.

Lukuvuosi päättyy 31.7.2019. Elokuussa suoritetut opinnot menevät seuraavan lukuvuoden puolelle. Suoritusaika kannattaa huomioida mm. opintotuen kannalta.

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sekä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmat
Kesätentit järjestetään sähköisinä tentteinä. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa on lisäksi suoritettavissa verkkokursseina puheviestinnän opintojaksot JOVVAL Organisaatioviestintä ja JOVPVA5 Poliittinen viestintä. Lisätietoa opintokoordinaattoreilta.

 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmat
Tiedekunta järjestää yhden yleisen kesätenttipäivän kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen opiskelijoille.

 • To 6.6.2019 klo 16-20 salissa PINNI B1097

Kesätenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019. Tenttitarjonta on julkaistu ja ilmoittautuminen NettiOpsussa avattu 2.5.2019. Lisätietoja antavat oma opintokoordinaattori ja kesätentin yhteyshenkilö kansainvälisten asioiden koordinaattori Raisa Suominen. Tentittävinä olevat opintojaksot sekä muut kesän opinnot listataan tällä sivulla tutkinto-ohjelmittain (ks. alla). Kesäsuorituksilla on tarkistusaikaa syyskuun puoliväliin asti.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Tulkkausviestinnän perusteet, 3 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
Tenttikieli: suomi

Muut kesän opinnot

Kysy lisätietoa mahdollista sähköisistä kirjatenteistä ja muista kesän opinnoista opintokoordinaattorilta.

Espanjan kieli

Kysy lisätietoa mahdollisista kesäopinnoista opettajilta.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä

Luettelo 6.6.2019 tentittävissä olevista opintojaksoista

Muut kesän opinnot

Kysy lisätietoa mahdollisista muista kesän opinnoista ja sähköisistä tenteistä opintokoordinaattori Teijo Rädyltä.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä


POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi 5 op
Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto
Tenttikieli: ruotsi

 

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla kirjalliseen tenttiin (perinteinen kirjatentti) kesäkuun yleisenä kesätenttipäivänä 6.6.2019. Tämän lisäksi opiskelija laatii 6-8 minuutin mittaisen retorisen puheen kurssikirjallisuudesta oppimiensa retoristen keinojen mukaisesti (Hellspong 2004 tai uudempi), ja esittää sen samanaikaisesti muiden tenttijöiden kanssa erikseen sovittavana ajankohtana (kuitenkin viimeistään 13.6.2019). Puheen tavoitteena on vaikuttaa kuulijoihin erilaisten retoristen strategioiden avulla ja saada heidät vakuuttuneeksi puheen aiheesta.

 

Tenttikirjallisuus:

 • Hellspong, Lennart 2004 (tai uudempi). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.
 • Björnsson, Gunnar 2006. Argumentationsanalys. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Gripsrud, Jostein 2011. Mediekultur – mediesamhälle. Daidalos, s. 199–239. (Kap. Retorik: språkbruk, situation, avsikt.)
 • Vigsø, Orla 2010. Retorisk analys. I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, s. 215–241.

 

Muut kesän opinnot

 

POHA11 Pohjoismaiden yhteiskuntaolot ja kulttuurit - ota yhteyttä Marja Kivilehtoon viimeistään 10.5.2019.

 

Kysy lisätietoa mahdollisista muista kesän opinnoista ja sähköisistä tenteistä opintokoordinaattorilta.

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Muut kesän opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa kesällä 2019 itsenäisesti:

RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä 5 op. Ota yhteyttä Carita Klippiin viimeistään 31.5.2019.

RANS4 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op on mahdollista suorittaa itsenäisesti kesällä 2019. Ota yhteyttä Carita Klippiin viimeistään 31.5.2019.

RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op. Ota yhteyttä Soili Hakuliseen viimeistään 31.5.2019.

RANSV3 Frankofonia 5 op. Ota yhteyttä Carita Klippiin viimeistään 31.5.2019.

MVKS15R Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari ranska-suomi 5 op. Ota yhteyttä Soili Hakuliseen viimeistään 31.5.2019.

 

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Päivitetty 8.5.2019

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm

SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta nykyaikaan 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

SAKK3 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz

 

Muut kesän opinnot

Kysy lisätietoa mahdollisista muista kesän opinnoista ja sähköisistä tenteistä opintokoordinaattorilta.

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Päivitetty 21.5.2019

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä

SUOP2 Syntaksi 5 op
Tentaattori: Taina Pitkänen

SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso 1, 5 op
Tentaattori: Maija Surakka

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op
Tentaattori: Klaus Laalo

SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä 5 op
Tentaattori: Unni-Päivä Leino

SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä 5 op
Tentaattori: Unni-Päivä Leino

SUOR4 Nimistöntutkimus 5 op
Tentaattori: Unni-Päivä Leino

SUOR6 Diskurssintutkimus, 5 op
Tentaattori: Maija Surakka

SUOR7 Keskusteluntutkimus, 5 op
Tentaattori: Maija Surakka

SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen 5 op
Tentaattori: Klaus Laalo

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Tentaattori: Unni-Päivä Leino

Muutos 21.5.2019 (ilmoittautuminen aukeaa 21.5.2019):

SUOR5 Sanastontutkimus, 5 op, sähköinen tentti, Klaus Laalo
- Huom! ei siis sähköinen tentti vaan perinteinen kynä ja paperi -tentti 6.6.2019

Muut kesän opinnot

Lisäksi SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto (5 op) ja SUOA2 Kielen variaatio (5 op) -opintojaksot on mahdollista suorittaa portfoliosuorituksina, viimeinen palautuspäivä opiskelijoilla 11.8.2019. Lisätietoa opettaja Liisa Mustanojalta sekä opintokoordinaattorilta.

SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, 5 op, sähköinen tentti, Klaus Laalo

SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op, itsenäinen portfoliosuoritus, Johanna Vaattovaara

SUOO5 Pedagoginen kielitieto, 5 op, itsenäinen portfoliosuoritus, Niina Lilja
- Huom! pyydä ohjeet Liljalta toukokuun loppuun mennessä

SUOS8 Työelämäopinnot / SUOT5 Harjoittelu, 5 op, Maija Surakka, voit palauttaa harjoitteluraportteja kesän aikana

 

Kysy lisätietoa mahdollisista muista kesän opinnoista ja sähköisistä tenteistä opintokoordinaattorilta.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä

VENP1 Kielioppi I 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari

VENP2 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina

VENA7 1800- ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
 

Muut kesän opinnot

Kysy lisätietoa mahdollisista muista kesän opinnoista ja sähköisistä tenteistä opintokoordinaattorilta.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot

Perinteinen kesätentti 6.6.2019, ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 30.5.2019 mennessä

TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö – Tulkkausviestinnän perusteet 3 op
Tentaattori: Anu Viljanmaa
 

Muut kesän opinnot

Kysy lisätietoa mahdollisista muista kesän opinnoista ja sähköisistä tenteistä opintokoordinaattorilta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kielikeskus