Orientoituminen yliopisto-opintoihin

Yliopisto-opinnot aloittaville opiskelijoille on tarjolla erilaisia materiaaleja ja infotilaisuuksia. Tutkinto-opiskelijat aloittavat opintonsa tyypillisesti orientoivilla opinnoilla tai johdantokurssilla.

Tälle sivulle on koottu kohderyhmäkohtaista tietoa opintojen alkuvaiheen avuksi.

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat sekä LL-opiskelijat

Osallistu uusille opiskelijoille järjestettäviin infotilaisuuksiin, niin opintosi alkavat sujuvasti. Orientoivat opinnot ja johdantokurssit järjestetään uusille opiskelijoille syyslukukauden aikana.

Tarkista itseäsi koskevat tiedot alta oman tiedekuntasi kohdalta. Älä unohda uudelle opiskelijalle lähetettyjä tiedotteita ja opetusohjelmaa.

Orientoivat opinnot muodostuvat pääsääntöisesti seuraavista osista:

 • Orientoivat 1 : tiedekuntien orientoivat, ks. tarkemmin alla
 • Orientoivat 2: tietoiskut palveluista (sähköiset palvelut, kirjaston palvelut, kielikeskuksen info, Unipoli Sport, YTHS, saavutettavuus)
  • Torstaina 31.8.2017 (klo 12.15 - 15.00), Päätalon luentosali D 10a.  Tietoiskutilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  luonnontieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä johtamiskorkeakoulu, tilaisuuden ohjelma pdf.
  • Perjantaina 1.9.2017 (klo 9.15 - 12.00), Päätalon juhlasali.   Tietoiskutilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  kasvatustieteiden tiedekunta ja  viestintätieteiden tiedekunta,  tilaisuuden ohjelma pdf.
  • HUOM: Jos oman tiedekuntasi aika ei ole sinulle sopiva, voit osallistua kumpaan tahansa näistä orientoivat 2 - tilaisuuksista
  • Tilaisuuksien (power point) -esitykset, pdf.
 • Orientoivat 3: hyvinvointiorientoivat (tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoyhteisöön ja -opintoihin sekä antaa välineitä opiskelukyvyn ylläpitämiseksi)
  • tiistaina 29.8.2017 klo 14.30 - 15.30 HUOM! paikka: Päätalon luentosali D 10 a:  MED:n opiskelijoille
  • tiistaina 19.9.2017 klo 14.00 -15  Päätalon juhlasali: Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  EDU, LUO ja COMS
  • keskiviikkona 20.9.2017 klo 14.00 - 15 Päätalon juhlasali: Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  JKK ja SOC
  • HUOM: Jos oman tiedekuntasi aika ei ole sinulle sopiva, voit osallistua mihin tahansa näistä orientoivat 3 - tilaisuuksista
 • Orientoivat 4: valinnaisten opintojen infot
  • Torstaina 12.10.2017 klo 12.00 - 14.00, Päätal, Juhlasali, tilaisuuden ohjelma pdf.
  • Perjantaina 13.10.2017 klo 9.00 - 11.00, Päätalo,  D 10A, tilaisuuden ohjelma pdf.
  • Huom! Tilaisuudet ovat samansisältöiset, joten voit valita aikataulusi mukaan, kumpaan tilaisuuteen osallistut.
 • Orientoivat 5: opiskelustrategiat ja aikaansaaminen sekä opiskelutaidot
  • Suunnitellut tilaisuudet on peruttu (peruutus koskee keskustakampuksen tilaisuuksia ke 15.11. klo 13.15, pe 1.12. klo 13.15 ja to 25.1. klo 13.15 sekä Kaupin kampuksen tilaisuutta to 16.11. klo 13.15)

Yliopiston ja tiedekuntien järjestämien yhteisten tilaisuuksien lisäksi tutkinto-ohjelmat ja ainejärjestöt voivat järjestää infotilaisuuksia, jotka perehdyttävät opiskelijan oman alan opiskeluun ja käytäntöihin.

Yhteisten tilaisuuksien materiaalit

Tähän kootaan yliopiston yhteisten orientoivien tilaisuuksien materiaaleja.

Tiedekuntakohtaiset ohjeet ja materiaalit

Tähän kootaan tiedekuntakohtaiset ohjeet sekä materiaalit.

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Orientoivat opinnot -opintojakso on kaikille johtamiskorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen orientoivien opintojen opetukseen (luennot)
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teko
 • tiedonhankintataidot

Tarpeelliset tiedot orientoivista opinnoista ja materiaalit löydät orientoivien opintojen Moodle-alustalta, johon lisätään kaikki ensimmäisen vuoden läsnäolevat opiskelijat.

Yhteyshenkilöt:

Hallintotieteet ja politiikan tutkimus: Aino Nordling, aino.nordling(at)uta.fi

Kauppatieteet: Elina Kangastupa, elina.kangastupa(at)uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (3 op) on kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan kandivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

Tarpeelliset tiedot ja materiaalit löydät KASORIENT-jakson Moodle-alustalta.

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso (1 op) on kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

 • orientoivat opinnot 1-5
 • HOPS-ryhmissä työskentely

Tarpeelliset tiedot ja materiaalit löydät KASS1-jakson Moodle-alustalta.

Tutustu myös kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintorakenteisiin (2015-2018).

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Liisa Ikkala-Toiviainen, liisa.ikkala-toiviainen(at)uta.fi

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

Orientoivat opinnot -opintojakso on luonnontieteiden tiedekunnan kandidaattitutkintoihin kuuluva pakollinen opintojakso, jossa on kaksi osaa:

Myös maisteriopintoja aloittavat opiskelijat ovat tervetulleita orientoiviin. Kansainvälisten maisteriohjelmien ohjeet julkaistaan englanninkielisessä oppaassa.

Tiedekunnan alkuorientaation materiaalit kootaan kurssin Moodle-sivulle.

Yhteyshenkilö: MTT:n opintokoordinaattori, mtt-studies@uta.fi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

 • Lääketieteen lisensiaatin opintojen Johdanto-jakso alkaa elokuussa (syksyllä 2017 maanantaina 21.8.) ja on kestoltaan kolme viikkoa. Jakso kattaa orientoivien opintojen osat 1-3 lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa. Lisätiedot ja aikataulut lähetetään uusien opiskelijoiden infopaketissa.
  Yhteyshenkilö: opetuskoordinaattori Matti Torikka, puh. 040 190 9738, s-posti: matti.torikka(at)uta.fi, Arvo E160
 • Bioteknologian tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille järjestetään opintojakso BTK0001 Orientoivat opinnot, joka alkaa tutustumistilaisuudella ma 28.8.2017 klo 10, Arvo F211. Opintojakso päättyy ke 18.10.2017 kestäen seitsemän viikkoa ja sisältäen kahden viikkotunnin opetuksen ajalla 30.8.-18.10.2017.
  Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Riitta Aallos, puh. 050 318 6377, s-posti, riitta.aallos(at)uta.fi, Arvo E160

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet sekä tilaisuuksien materiaalit

Informaatiotieteet

Orientoivat opinnot on kaikille informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso, ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • Alkuorientaatio (luennot ja infotilaisuudet uusille opiskelijoille)
 • Tiedonhankintataidot I (kirjaston järjestämä opetus)

Lisäksi kandivaiheen opiskelijat suorittavat jakson Opintojen ohjattu suunnittelu, joka alkaa orientoivien opintojen alussa ja kestää maisteriopintoihin siirtymiseen saakka.

Internet and Game Studies -maisteriohjelman uudet opiskelijat suorittavat opintojakson Orientation.

 

Tervetuloa opiskelemaan! (tutkinto-ohjelman orientoivien materiaali, 29.8.2017)

Yhteyshenkilö: opintosihteeri Silja Jäntti, silja.jantti(at)uta.fi

Journalistiikka ja viestintä

Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojakso on kaikille journalistiikan ja viestinnän kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti

Orientoivien opintojen ohjelma ja tietoa ensimmäisen periodin opinnoista.

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden aikana Tiedonhankinnan perusteet.

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys löytyy etenemiskaaviosta.

Info opintojen suunnittelusta 2.11.2017

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Sonja Stedt, sonja.stedt(at)uta.fi

Teatterityö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojakso on kaikille kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • osallistuminen tutkinto-ohjelmien omiin infotilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti
 • osallistuminen tiedonhankintaitojen opetukseen (2x2h), ajat ovat opetusohjelmassa

Yhteyshenkilöt:

englanti: opintokoordinaattori Aatu Lehtovaara, aatu.lehtovaara(at)uta.fi
kirjallisuustiede, saksa, suomi: opintokoordinaattori Maija Ohvo, maija.ohvo(at)uta.fi
pohjoismaiset kielet, venäjä: opintokoordinaattori Sirje Lällä, sirje.lalla(at)uta.fi

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

YKYY0 Orientoivat opinnot -jakso kuuluu pakollisena tiedekunnan tutkinto-ohjelmien uusille opiskelijoille. Orientoivat koostuvat seuraavista osasuorituksista:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin
 • osallistuminen oman tutkinto-ohjelman orientoivien opintojen tilaisuuksiin
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaisesti

Tiedekunnan alkuorientaation materiaalit, pdf.

Yhteyshenkilöt:

filosofia:  tutkijatohtori Jani Hakkarainen, jani.hakkarainen(at)uta.fi

historia: yliopisto-opettaja Ville Vuolanto, ville.vuolanto(at)uta.fi

logopedia: Nelly Penttilä

psykologia: yliopistonlehtori Elina Vierikko, elina.vierikko(at)uta.fi

sosiaalityö, Tampere: opintokoordinaattori Hanna Carroll, hanna.carroll(at)uta.fi

terveystieteet: amanuenssi Helena Rantanen, helena.rantanen(at)uta.fi

yhteiskuntatutkimus, Tampere: opintokoordinaattori Johanna Elo, johanna.elo(at)uta.fi

Tohtoriopiskelija

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää vuosittain orientaatiopäivän väitöskirjatutkijoille. Tarkemmat tiedot sekä aikataulun löydät opetusohjelmasta. Tilaisuus ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan lämpimästi kaikille uusille tohtoriopiskelijoille.

Tohtoriohjelmat voivat järjestää lisäksi omia orientaatiotilaisuuksiaan. Näistä tiedotetaan yliopiston sähköpostiosoitteeseesi ja pääset katsomaan niitä tiedekuntasi ja tohtoriohjelmasi opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opiskelija

Näin käynnistät opintosi sujuvasti avoimen yliopiston opinnoissa

 • Opiskelijaksi hakeutuminen: Jos olet vasta hakeutumassa avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso ohjeet Opiskelijaksi –sivulta.
 • Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen saat avoimesta yliopistosta opintokirjeen – tutustu siihen huolella.
 • Osassa opintoja järjestetään opintonsa aloittaville alkuinfoja. Saat tietoa opintoihisi liittyvistä asioista myös opintokirjeen, sähköposti- ja Moodleviestien kautta. Emme lähetä erillistä kutsua kursseille!
 • Opetus: mitä, missä, milloin? Opetustarjontasivuilta löytyvistä opetusohjelmista löydät opintoihisi kuuluvan opetuksen (luennot, harjoitukset jne.) ja kirjallisuuden tiedot. Esim. luento- ja tenttisalimuutokset ovat mahdollisia, joten tarkista viimeisin tieto Opetustarjontasivulta omien opintojesi kohdasta.
 • Tee itsellesi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Opintojen aloittaminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Tutustu opintojen sisältöön, aikatauluihin ja maksuihin Opetustarjonta-sivulta. Perehdy myös tenttimiskäytäntöihin . Oman opiskelusuunnitelman tekemiseen löydät tukea Opintojen suunnittelu ja ohjaus–sivuilta.
 • Saat tarvittavat tenttikirjat kirjastosta, joten hanki Tampereen yliopiston kirjaston kirjastokortti. Kirjasto tarjoaa laajat sähköiset palvelut ja –aineistot. Lisätietoa kurssikirjoista ja tietoaineistoista.
 • Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, joten opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin. Opiskelu avoimessa yliopistossa ei myöskään oikeuta oleskelulupaan Suomessa.
 • Tukea opintoihin: Opiskelijapalvelumme auttaa käytännön kysymyksissä. Voit sopia henkilökohtaisen opinto-ohjausajan opintojesi opintokoordinaattorilta/suunnittelijalta, tiedot löydät opintojesi Opetustarjontatiedoista.

Saapuva vaihto-opiskelija

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden ohjeet on koottu englanninkieliseen oppaaseen.

Vieraileva opiskelija (JOO, Tampere3)

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät opintojen aikana -osiosta. Kurssikohtaiset suoritusohjeet löytyvät opetusohjelmasta ja lisätietoa saat kurssin opettajalta.

Muut opiskelijat

Alumni-, täydennyskoulutus- ja akateemisten moduulien opiskelija. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät opintojen aikana -osiosta. Kurssikohtaiset suoritusohjeet löytyvät opetusohjelmasta ja lisätietoa saat kurssin opettajalta.