Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Orientoituminen yliopisto-opintoihin

Huom! Tämän sivun tietoja ei enää päivitetä, tutustu ajankohtaisiin ohjeisiin Tampereen yliopiston Opiskelijan oppaassa!

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat sekä LL-opiskelijat

Osallistu uusille opiskelijoille järjestettäviin infotilaisuuksiin, niin opintosi alkavat sujuvasti. Orientoivat opinnot ja johdantokurssit järjestetään uusille opiskelijoille syyslukukauden aikana.

Tarkista itseäsi koskevat tiedot alta oman tiedekuntasi kohdalta. Älä unohda uudelle opiskelijalle lähetettyjä tiedotteita ja opetusohjelmaa.

Orientoivat opinnot muodostuvat pääsääntöisesti seuraavista osista:

 • Orientoivat 1 : tiedekuntien orientoivat, ks. tarkemmin alla
 • Orientoivat 2: tietoiskut palveluista (sähköiset palvelut, kirjaston palvelut, Tamyn info, kielikeskuksen info, Unipoli Sport, YTHS, saavutettavuus)
  • Torstaina 30.8.2018 (klo 12.15 - 15.00), Päätalon luentosali D 10a+b.  Tietoiskutilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  kasvatustieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä johtamiskorkeakoulu. Ohjelma. pdf.
  • Perjantaina 31.8.2018 (klo 9.15 - 12.00), Päätalon luentosali D 10 a+b.   Tietoiskutilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  luonnontieteiden tiedekunta ja  viestintätieteiden tiedekunta. Ohjelma.pdf
  • HUOM!: Jos oman tiedekuntasi aika ei ole sinulle sopiva, voit osallistua kumpaan tahansa näistä orientoivat 2 - tilaisuuksista.
  • Tilaisuuksien materiaalit: Tietoiskutilaisuuksien ppt-materiaalit.pdf
  • Opiskelijan sähköiset palvelut 2018pdf.
 • Orientoivat 3: hyvinvointiorientoivat (tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoyhteisöön ja -opintoihin sekä antaa välineitä opiskelukyvyn ylläpitämiseksi)
  • tiistaina 28.8.2018 klo 14.30 - 15.30 HUOM! paikka: Arvo A109 :  MED:n opiskelijoille
  • maanantaina 24.9.2018 klo 15.15 -16.15  Päätalon luentosali D 10 a+b: Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  EDU, COMS ja JKK
  • keskiviikkona 26.9.2018 klo 14.15 - 15.15 Päätalon Juhlasali: Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:  LUO ja SOC
  • HUOM: Jos oman tiedekuntasi aika ei ole sinulle sopiva, voit osallistua mihin tahansa näistä orientoivat 3 - tilaisuuksista
  • Tilaisuuksien materiaalit pdf.
 • Orientoivat 4: valinnaisten opintojen infot
  • Torstaina 11.10.2018 klo 12.00 - 14.30, Päätalo, Juhlasali. Ohjelma.Pdf
  • Perjantaina 12.10.2018 klo 9.00 - 11.30, Päätalo,  D 10A+b. Ohjelma.Pdf
  • Huom! Tilaisuudet ovat samansisältöiset, joten voit valita aikataulusi mukaan, kumpaan tilaisuuteen osallistut.

Yliopiston ja tiedekuntien järjestämien yhteisten tilaisuuksien lisäksi tutkinto-ohjelmat ja ainejärjestöt voivat järjestää infotilaisuuksia, jotka perehdyttävät opiskelijan oman alan opiskeluun ja käytäntöihin.

Yleisiin opintoihin kuuluu pakollisena kurssina tietotekniikkataitojen kurssi. Kurssin myötä tutustutaan yliopiston tietotekniseen ympäristöön, joten se kannattaa suorittaa opintojen aluksi heti ensimmäisenä syksynä. Uusien opiskelijoiden TIEY4 Tietotekniikkataidot -kurssi alkaa maanantaina 27.8.2018. Kurssille tulee ilmoittautua opetusohjelman ohjeiden mukaisesti viimeistään sunnuntaina 19.8.2018.

Yhteisten tilaisuuksien materiaalit

Tähän kootaan yliopiston yhteisten orientoivien tilaisuuksien materiaaleja.

Tiedekuntakohtaiset ohjeet ja materiaalit

Tähän kootaan tiedekuntakohtaiset ohjeet sekä materiaalit.

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

JKKYORP1 Orientoivat opinnot -opintojakso on kaikille johtamiskorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

Tarpeelliset tiedot orientoivista opinnoista ja materiaalit löydät orientoivien opintojen Moodle-alustoilta. Uuden opiskelijan tulee käydä kirjautumassa Moodle-alustalle (learning2.uta.fi) heti kun peruspalvelutunnukset on yliopistoon ilmoittautumisen jälkeen aktivoitu. Opiskelija lisätään orientoivien opintojen Moodle-alueelle viimeistään orientoivien opintojen alussa.

Yhteyshenkilöt:

Hallintotieteet: Aino Nordling, aino.nordling(at)uta.fi

Kauppatieteet: Elina Kangastupa, elina.kangastupa(at)uta.fi

Politiikan tutkimus: Tellervo Helenius, tellervo.helenius(at)uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (3 op) on kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan kandivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

Tarpeelliset tiedot ja materiaalit löydät KASORIENT-jakson Moodle-alustalta.

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso (1 op) on kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

 • orientoivat opinnot 1-4
 • HOPS-ryhmissä työskentely

Tarpeelliset tiedot ja materiaalit löydät KASS1-jakson Moodle-alustalta.

Tutustu myös kasvatustieteiden tiedekunnan tutkintorakenteisiin (2015-2019).

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Niina Riihivuori, niina.riihivuori(at)uta.fi

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

Orientoivat opinnot -opintojakso on luonnontieteiden tiedekunnan kandidaattitutkintoihin kuuluva pakollinen opintojakso, jossa on kaksi osaa:

Myös maisteriopintoja aloittavat opiskelijat ovat tervetulleita orientoiviin. Kansainvälisten maisteriohjelmien ohjeet julkaistaan englanninkielisessä oppaassa.

Tiedekunnan alkuorientaation materiaalit kootaan kurssin Moodle-sivulle.

Yhteyshenkilö: MTT:n opintokoordinaattori, mtt-studies@uta.fi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

 • Lääketieteen lisensiaatin opintojen Johdanto-jakso alkaa elokuussa (syksyllä 2018 maanantaina 20.8.) ja on kestoltaan kolme viikkoa. Jakso kattaa orientoivien opintojen osat 1-3 lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa. Lisätiedot ja aikataulut lähetetään uusien opiskelijoiden infopaketissa.
  Yhteyshenkilö: opetuskoordinaattori Matti Torikka, puh. 040 190 9738, s-posti: matti.torikka(at)uta.fi, Arvo E160
 • Bioteknologian tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille järjestetään opintojakso BTK0001 Orientoivat opinnot, joka alkaa tutustumistilaisuudella ma 27.8.2018 klo 12.30, Arvo F211. Opintojakso päättyy HOPS-klinikkaan ti 2.10.2018. Katso tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulta.
  Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Riitta Aallos, puh. 050 318 6377, s-posti, riitta.aallos(at)uta.fi, Arvo E160

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet sekä tilaisuuksien materiaalit

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Orientoivat opinnot on kaikille informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso, ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

Lisäksi kandivaiheen opiskelijat suorittavat jakson Opintojen ohjattu suunnittelu, joka alkaa orientoivien opintojen alussa ja kestää maisteriopintoihin siirtymiseen saakka.

Internet and Game Studies -maisteriohjelman uudet opiskelijat suorittavat opintojakson Orientation.

 

Syksyn 2018 tilaisuuksien materiaalit:

Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus 28.8.2018

Tutkinto-ohjelman HOPS-tilaisuus 29.8.2018

 

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Silja Jäntti, silja.jantti(at)uta.fi

Journalistiikka ja viestintä

Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojakso on kaikille journalistiikan ja viestinnän kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden aikana Tiedonhankinnan perusteet.

Opintojen suositeltu suoritusjärjestys löytyy etenemiskaaviosta.

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Sonja Stedt, sonja.stedt(at)uta.fi

Teatterityö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojakso on kaikille kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • osallistuminen tutkinto-ohjelmien omiin infotilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti
 • osallistuminen tiedonhankintaitojen opetukseen (2x2h), ajat ovat opetusohjelmassa

Yhteyshenkilöt:

englanti: opintokoordinaattori Aatu Lehtovaara, aatu.lehtovaara(at)staff.uta.fi
kirjallisuustiede, saksa, suomi: opintokoordinaattori Maija Ohvo, maija.ohvo(at)staff.uta.fi
pohjoismaiset kielet, venäjä: opintokoordinaattori Ella Nikkanen, ella.nikkanen(at)staff.uta.fi

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

YKYY0 Orientoivat opinnot -jakso kuuluu pakollisena tiedekunnan tutkinto-ohjelmien uusille opiskelijoille. Orientoivat koostuvat seuraavista osasuorituksista:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin
 • osallistuminen oman tutkinto-ohjelman orientoivien opintojen tilaisuuksiin
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaisesti

Yhteyshenkilöt:

filosofia:  tutkijatohtori Jani Hakkarainen, jani.hakkarainen(at)uta.fi

historia: yliopisto-opettaja Ville Vuolanto, ville.vuolanto(at)uta.fi

logopedia: Nelly Penttilä

psykologia: yliopistonlehtori Elina Vierikko, elina.vierikko(at)uta.fi

sosiaalityö, Tampere: opintokoordinaattori Hanna Carroll, hanna.carroll(at)uta.fi

terveystieteet: opintokoordinaattori Sari Bodström, sari.bodstrom(at)uta.fi

yhteiskuntatutkimus, Tampere: opintokoordinaattori Johanna Elo, johanna.elo(at)uta.fi

Tohtoriopiskelija

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää vuosittain orientaatiopäivän väitöskirjatutkijoille. Tarkemmat tiedot sekä aikataulun löydät opetusohjelmasta. Tilaisuus ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan lämpimästi kaikille uusille tohtoriopiskelijoille.

Tohtoriohjelmat voivat järjestää lisäksi omia orientaatiotilaisuuksiaan. Näistä tiedotetaan yliopiston sähköpostiosoitteeseesi ja pääset katsomaan niitä tiedekuntasi ja tohtoriohjelmasi opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opiskelija

Näin käynnistät opintosi sujuvasti avoimen yliopiston opinnoissa

 • Opiskelijaksi hakeutuminen: Jos olet vasta hakeutumassa avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso ohjeet Opiskelijaksi –sivulta.
 • Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen saat avoimesta yliopistosta opintokirjeen – tutustu siihen huolella.
 • Osassa opintoja järjestetään opintonsa aloittaville alkuinfoja. Saat tietoa opintoihisi liittyvistä asioista myös opintokirjeen, sähköposti- ja Moodleviestien kautta. Emme lähetä erillistä kutsua kursseille!
 • Opetus: mitä, missä, milloin? Opetustarjontasivuilta löytyvistä opetusohjelmista löydät opintoihisi kuuluvan opetuksen (luennot, harjoitukset jne.) ja kirjallisuuden tiedot. Esim. luento- ja tenttisalimuutokset ovat mahdollisia, joten tarkista viimeisin tieto Opetustarjontasivulta omien opintojesi kohdasta.
 • Tee itsellesi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Opintojen aloittaminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Tutustu opintojen sisältöön, aikatauluihin ja maksuihin Opetustarjonta-sivulta. Perehdy myös tenttimiskäytäntöihin . Oman opiskelusuunnitelman tekemiseen löydät tukea Opintojen suunnittelu ja ohjaus–sivuilta.
 • Saat tarvittavat tenttikirjat kirjastosta, joten hanki Tampereen yliopiston kirjaston kirjastokortti. Kirjasto tarjoaa laajat sähköiset palvelut ja –aineistot. Lisätietoa kurssikirjoista ja tietoaineistoista.
 • Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, joten opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin. Opiskelu avoimessa yliopistossa ei myöskään oikeuta oleskelulupaan Suomessa.
 • Tukea opintoihin: Opiskelijapalvelumme auttaa käytännön kysymyksissä. Voit sopia henkilökohtaisen opinto-ohjausajan opintojesi opintokoordinaattorilta/suunnittelijalta, tiedot löydät opintojesi Opetustarjontatiedoista.

Saapuva vaihto-opiskelija

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden ohjeet on koottu englanninkieliseen oppaaseen.

Vieraileva opiskelija (JOO, Tampere3)

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät opintojen aikana -osiosta. Kurssikohtaiset suoritusohjeet löytyvät opetusohjelmasta ja lisätietoa saat kurssin opettajalta.

Muut opiskelijat

Alumni-, täydennyskoulutus- ja akateemisten moduulien opiskelija. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät opintojen aikana -osiosta. Kurssikohtaiset suoritusohjeet löytyvät opetusohjelmasta ja lisätietoa saat kurssin opettajalta.