Tapaturmavakuutus

Vakuutuksen piiriin kuuluvat Tampereen yliopiston opiskelijat.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vahingoittuneen tahtomatta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa mm. tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokulut ja ansionmenetyskorvauksen.

  • Ei rajoituksia korvausten määrillä
  • Ei omavastuuta

Vakuutus on voimassa, jos tapaturma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa ja toiminta on pakollista tutkinnon suorittamiseksi tai sillä voidaan korvata muita pakollisia tutkintovaatimuksia tai siitä saa opintopisteitä:

  • henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen,
  • henkilön osallistuessa työssä oppimisjaksoon, työharjoitteluun taikka muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Vakuutus on voimassa, jos tapaturma on sattunut

  • siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun työharjoittelupaikkaan tai työssä oppimispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattavia eivät ole

  • teoriatunnilla, tauoilla tai muilla matkoilla sattuneet tapaturmat
  • luokkaretket tai vastaavat tutustumismatkat

Työharjoittelu ulkomailla

Työharjoittelussa ulkomailla suomalainen opiskelija kuuluu vakuutuksen piiriin kuten Suomessa, jos hän suorittaa tutkintoa Suomessa

  • Huomattava, että ulkomaillakin turvan piirissä on vain käytännön työharjoittelu
  • Opiskelijan tulee hankkia eurooppalainen sairaanhoitokortti

Ulkomaille matkustettaessa opiskelijan kannattaa hankkia oma matkavakuutus.


Huom! Ulkomaalainen opiskelija, joka saapuu Suomeen suorittamaan omaan tutkintoonsa kuuluvaa harjoittelua tai muuten vaihtoon, ei kuulu vakuutuksen piiriin.

Lue lisää tapaturmavakuutuksesta intrasta (vaatii kirjautumisen).