Lomakkeet

Tällä sivulla on Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitetut, opiskeluun liittyvät lomakkeet.

Kirjaston käyttöön liittyvät lomakkeet ovat kirjaston sivuilla.

Tietohallinnon lomakkeet, kuten käyttöoikeuslomakkeet, ovat it-helpdeskin sivuilla.

Opintotukea haetaan Kelan sähköisessä palvelussa, ja Kelan sivuilta on tarvittaessa saatavilla opintotukeen liittyvät lomakkeet.

Opiskelijakortin tilaamiseen ei tarvita enää lomaketta, vaan opiskelijakorttia voi hakea sähköisesti.

 

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Luk, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media 2015-2018 (docx)

FM, Tietokäytäntöjen opintosuunta 2015-2018 (docx)

FM, Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta 2015-2018 (docx)

FM, Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta 2015-2018 (docx)

FM, Master’s Degree Programme in Internet and Game Studies 2015-2018 (xlsx)

Edellisen opetussuunnitelman mukaiset HOPS-lomakkeet ennen syksyä 2015 aloittaneille:

LuK, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media 2012-2015 (docx)

FM, asiakirjahallinnan opintosuunta 2012-2015 (docx)

FM, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2012-2015 (docx)

FM, internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 2012-2015 (docx)

FM, Master's Degree Programme in Internet and Game 2012-2015 (docx)

Huomioi, että vuosien 2012-2015 opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja ei välttämättä enää järjestetä. Jos suoritat tutkintoa edellisen opetussuunnitelman rakenteen mukaisesti, valitse opintojaksot nykyisestä opetussuunnitelmasta.

Journalistiikka ja viestintä

HOPS-lomake versio I (doc)

HOPS-lomake versio II (docx)

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

FM, HTI (xlsx)

Tohtoriopinnot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sekä vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelmien opinto- ja ohjaussuunnitelma (docx)

Kielten ja kirjallisuustieteen tohtoriohjelmien opinto- ja ohjaussuunnitelma (docx)

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelman opinto- ja ohjaussuunnitelma (docx)

Ohjaajanvaihdos (pdf)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hyväksilukeminen

Kansainvälistyminen

Kokonaismerkinnät

Erilliset opinnot

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin ilmoittautuminen

Aineenopettajan pedagogisten opintojen hakulomake,  1+ -vaiheen haku

Alumniopintojen hakulomake, pdf

Kasvatustieteiden tiedekunnan erillisten opintojen todistushakemus, docx

Kasvatustieteiden tiedekunnan erillisten opintojen todistushakemus, pdf

Harjoittelu

Opinnäytteet

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics

Lomakkeet vain englanninkielisinä:

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet -> CBDA

 

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

ks. Viestintätieteiden tiedekunnan opinnäytelomakkeet.

 

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

kandidaattitutkielman arviointilomake

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet -> MTT
 

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

kandidaattitutkielman arviointilomake

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Luonnontieteiden tiedekunnan graduohjeet -> TIE

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

kandidaattitutkielman arviointilomake

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake (ITI, IGS)

pro gradu -tutkielman arviointilomake (ITI, IGS)

Arviointiperusteet: Viestintätieteiden tiedekunnan graduohjeet -> Informaatiotieteet

 

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

kandidaatintutkielman arviointilomake

 

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

pro gradu -tutkielman arviointilomake, doc

 

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

pro gradu -tutkielman ohjaussopimuslomake

pro gradu -tutkielman arviointilomake

Arviointiperusteet: Viestintätieteiden tiedekunnan graduohjeet -> Informaatiotieteet 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Psykologian tutkinto-ohjelma

kandidaatintutkielman arviointilomake

Opiskeluoikeus

Tutkintotodistus

Muut lomakkeet