Koulutuksen kehittäminen viestintätieteiden tiedekunnassa

Opiskelijat ovat tärkeitä viestintätieteiden tiedekunnan koulutuksen kehittäjiä. He ovat mukana tiedekunnan koulutuksen kehittämisessä ja sen laadun varmistamisessa antamalla palautetta opetuksesta, opetuksen järjestämisestä ja opetussuunnitelmista sekä osallistumalla opetussuunnitelmatyöhön. Opisekelijapalautetta kerätään eri vaihessa tutkintoja sekä yksittäisistä kursseista että laajemmmista opetussuunnitelman kokonaisuuksista ja teemoista. Kaikissa tiedekunnan opetussuunnitelmatyöryhmissä on opiskelijaedustus.

Tällä sivulla kuvataan viestintätieteiden tiedekunnassa käytettävät palautejärjestelmät ja tiedekunnan opetussuunnitelmatyöryhmien kokoonpanot.

Palautejärjestelmä

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Opetussuunnitelmatyöryhmät

Kielten tutkinto-ohjelma

Juutinen Jari, opiskelija
Kivilehto Marja, yliopistonlehtori
Klippi Carita, professori
Lehtovaara Aatu, opintokoordinaattori
Liimatainen Annikki, professori
Lällä Sirje, opintokoordinaattori
Manninen Maiju, opiskelija
Mäkinen Linda, opiskelija (varajäsen)
Nevala Minna, professori (pj)
Ohvo Maija, opintokoordinaattori
Piipponen Maarit, yliopistonlehtori
Puntanen Tuija, opintopäällikkö (siht.)
Rosenholm Arja, professori
Vaattovaara Johanna, apulaisprofessori

Englanti

Kaunisto Mark, yliopistonlehtori
Moore Kate, lehtori
Nevala Minna, professori
Nurmi Arja, yliopistonlehtori
Parhankangas Suvi, opiskelija
Piipponen Maarit, yliopistonlehtori (pj)
Riquet Johannes, apulaisprofessori
Työryhmän sihteeri: Lehtovaara Aatu, opintokoordinaattori

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Alha Kati, tohtoriopiskelija
Arvola Paavo, yliopistonlehtori
Baltzar Pauliina, opiskelija
Henttonen Pekka, yliopistonlehtori
Jäntti Silja, opintosihteeri (siht.)
Kari Serafia, opiskelija
Kekäläinen Jaana, yliopistonlehtori (pj)
Serola Sami, yliopisto-opettaja
Sotamaa Olli, apulaisprofessori
Stenros Jaakko, tutkijatohtori

Journalistiikka ja viestintä

Männistö Anssi, yliopistonlehtori (pj)
Stedt Sonja, opintokoordinaattori (siht.)
Heikkilä Heikki, yliopistotutkija
Heinonen Ari, professori (varajäsen Koljonen Kari)
Niemi Jarkko, yliopistonlehtori (varajäsen Suutela Hanna)
Nieminen Esko, opiskelija (varajäsen Roviomaa Johannes)
Ridell Seija, professori (varajäsen Nikunen Kaarina)
Ruoho Iiris, yliopistonlehtori, tutkinto-ohjelmavastaava
Seppä Satu, suunnittelija (varajäsen Sivunen Pia)
Siivonen Ilona, amanuenssi
Tuomasjukka Tuukka, opiskelija
Välikoski Tuula-Riitta, yliopistonlehtori (varajäsen Isotalus Pekka)
Ylönen Olli, yliopisto-opettaja

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot

Kivilehto Marja, yliopistonlehtori
Koskinen Kaisa, professori (pj)
Liimatainen Annikki, professori
Mikhailov Mikhail, professori
Nieminen Elli-Noora, opiskelija
Pitkäsalo Eliisa, yliopisto-opettaja
Viljanmaa Anu, yliopisto-opettaja
Työryhmän sihteeri: Lehtovaara Aatu, opintokoordinaattori

Kirjallisuustiede

Kivistö Sari, professori (pj)
Hatavara Mari, professori
Hämäläinen Ville, opiskelija
Ikonen Teemu, ylipistonlehtori
Romu Leena, yliopisto-opettaja
Samola Hanna, yliopistonlehtori
Työryhmän sihteeri: Ohvo Maija, opintokoordinaattori

Saksa

Liimatainen Annikki, professori (pj)
Krenzler-Behm Dinah, yliopisto-opettaja
Reuter Ewald, professori
Salminen Olli, lehtori
Schmitz Dieter Hermann, lehtori
Stöckell Päivi, lehtori
Viljanmaa Anu, yliopisto-opettaja
Työryhmän sihteeri: Ohvo Maija, opintokoordinaattori

Suomen kieli

Vaattovaara Johanna, apulaisprofessori (pj)
Kallio Jenna, opiskelija
Laalo Klaus, professori
Leino Unni-Päivä, yliopistonlehtori
Lilja Niina, yliopistonlehtori
Mustanoja Liisa, yliopisto-opettaja
Nissi Riikka, yliopistonlehtori
Pajunen Anneli, professori
Työryhmän sihteeri: Maija Ohvo, opintokoordinaattori