Opiskelumahdollisuudet

Tällä sivulla on listattu, millaista koulutusta Tampereen yliopistossa on saatavilla.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa aineenopettajakelpoisuuden.

Alumniopiskelu

Tampereen yliopistosta valmistunut voi opiskella opetussuunnitelman mukaisia opintoja alumniopiskelijana.

Avoimen yliopiston opetus

Tampereen yliopistossa voi opiskella opetussuunnitelman mukaisia opintoja avoimina yliopisto-opintoina.

Tampereen yliopiston avoin yliopisto | Avoimen yliopiston koulutustarjonta

JOO-opinnot

Tampereen yliopiston opiskelijana voit valita tutkintoosi opintoja myös muista yliopistoista joustavaa opinto-oikeutta (JOO) hyödyntäen.

Kandidaatin- ja maisterintutkinnon tarjoavat tutkinto-ohjelmat

Lista tutkinto-ohjelmista on yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Kesäopinnot

Kesäopinnoista kerrotaan Opintojen aikana -osiossa.

Lisensiaatintutkinto

Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Lista maisterikoulutuksista ja -ohjelmista on yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla.

Tohtoriohjelmat

Ristiinopiskelu

Tampereen yliopiston opiskelijana voit opiskella tiettyjä opintoja toisissa tamperelaisissa korkeakouluissa. Lue tarkemmin ristiinopiskelun tarjonnasta ja käytännöistä.

Täydennyskoulutus

Tampereen yliopisto tarjoaa maksullista täydennyskoulutusta monilla aloilla.

Valinnaisina opintoina opiskeltavat opintokokonaisuudet

Tampereen yliopiston tarjoamista valinnaisten opintojen kokonaisuuksista saat tietoa Opintojen aikana -osiosta.

Verkosto-opinnot

Tampereen yliopisto on mukana useassa joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavassa verkostossa. Lue lisää verkosto-opinnoista Opintojen aikana -osiosta.

Yliopistopedagogiikka

Yliopistopedagogiikan opinnoissa opiskelijat vahvistavat pedagogista asiantuntijuuttaan sekä osallistuvat monitieteiseen opettajien yhteisöön.