Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opetusneuvoston linjauksia 3: Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa

Hyväksytty opetusneuvoston kokouksessa 3.10.2011.

Tämä on ajantasaistettu ja tiivistetty versio linjauksesta. Linjaus löytyy kokonaisuudessaan opetusneuvoston intra-sivulta.

Opiskelijan ja yliopiston yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Tampereen yliopistossa opetuksen ja ohjauksen keskeinen perusta on opiskelijan täysivaltainen jäsenyys yliopistoyhteisössä. Yliopiston kaikilla toimijoilla on asemansa mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.
 
Opiskelija on vastuussa omien opintojensa suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Yliopisto on vastuussa opetussuunnitelman, oppimisympäristön ja opetuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta niin, että opiskelija voi edetä opinnoissaan mielekkäästi ohjeellisessa aikataulussa. Opiskelijalla on oikeus saada oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamista tukevaa ohjausta sekä osana opetusta että tarpeen mukaan erillisenä palveluna.
 
Opiskelija on velvollinen osallistumaan opintoihin sisältyvään ohjaukseen ja on vastuussa muuhun tarvitsemaansa ohjaukseen hakeutumisesta. Yliopisto on vastuussa opintojen ohjauksen kokonaisuuden rakentamisesta ja esittämisestä niin, että opintojen sujumiseksi tarvittavaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta on tarjolla ja se on helposti löydettävissä.
 
Yliopisto ei ole vastuussa opiskelijan mielenterveydellisiin, taloudellisiin eikä sosiaalisiin kysymyksiin keskittyvästä ohjauksesta mutta on velvollinen kertomaan opiskelijalle näihin aihepiireihin liittyvistä yliopiston ulkopuolisten tahojen kuten Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluista.
 
Opintojen ohjauksen kokonaisuuden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain opetusneuvostossa esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiasioita käsiteltäessä.