Tampere3

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat muodostamassa Tampere3-korkeakoulukonsernin. Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Tavoitteena on, että konserni aloittaa toimintansa 1.1.2019 ja että uudet koulutukset alkavat 1.8.2019. Prosessin etenemisestä saat lisätietoja Tampere3-sivuilta ja yliopiston intrasta.

Tampere3-korkeakoulujen välisen ristiinopiskelusopimuksen myötä läsnäolevat tutkinto-opiskelijat sekä Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat saivat 1.8.2016 alkaen erillisen opiskeluoikeuden toiseen Tampere3-korkeakouluun. Ristiinopiskelun piiriin kuuluu kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin opintotarjonta, jota voivat hyödyntää kaikki tutkinto-opiskelijat, sekä rajattu opintotarjonta, jossa tarjottavia opintoja pääsevät suorittamaan vain tiettyyn kohderyhmään kuuluvat toisen korkeakoulun opiskelijat. Tutustu ristiinopiskelupalveluun!

Usein kysytyt kysymykset (UKK) uudesta korkeakouluyhteisöstä

Mitä tapahtuu 1.1.2019?

Tampereen yliopisto (TaY), Tampereen teknillinen yliopisto (TUT) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) yhdistävät voimansa ja muodostavat uuden korkeakoulujen yhteisön.

Tampereen korkeakoulusäätiö yhdistää Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston uudeksi säätiöyliopistoksi, jonka nimi on Tampereen yliopisto. Korkeakoulusäätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tästä juontaa työnimi Tampere3.

Mitä minun pitää tehdä 1.1.2019?

Voit jatkaa opintojasi kuten ennenkin. Opiskeluoikeutesi siirtyy automaattisesti ja opintosi jatkuvat saumattomasti entisissä koulutuksissa, sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Jatkuvatko kaikki koulutukset 1.1.2019?

Kyllä jatkuvat. Voit tarkistaa mihin tiedekuntaan tutkinto-ohjelmasi sijoittuu.

Voinko valita mitä tahansa kursseja, milloin tahansa muista Tampere3-korkeakouluista?

Tampere3-ristiinopiskelusopimuksen myötä kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijoille avoin kurssitarjonta lisääntyy – ja on jo lisääntynyt -  huomattavasti. Sinun tulee kuitenkin muistaa, että valmistuaksesi tietystä tutkinnosta sinun tulee suorittaa kyseisen tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot, jotta täytät esimerkiksi ammattitaitovaatimukset.  Lisäksi edelleen pätevät samat edeltävien opintojen vaatimukset ja kursseille valinnan etusijajärjestykset kuin ennenkin.

Voiko alaa tai korkeakoulua vaihtaa helpommin?

Korkeakoulun vaihtaminen tapahtuu aina opiskelijavalinnan kautta.  Yliopiston ja ammattikorkeakoulun sisällä tapahtuvan tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan vaihtamisen periaatteet vahvistetaan erikseen. 

Mistä yliopistosta tai korkeakoulusta valmistun?

Jos opiskeluoikeutesi on Tampereen yliopistossa (TaY) tai Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY), valmistut 1.1.2019 aloittavasta Tampereen yliopistosta. Jos opiskeluoikeutesi on Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK), valmistut jatkossakin Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Jos olen ilmoittautunut poissa olevaksi, joudunko nyt hakemaan uutta opiskeluoikeutta jatkaakseni? 

Ei tarvitse. Sinun on täytynyt toki muistaa huolehtia lukuvuosi-ilmoittautumisesta ohjeiden mukaisesti.

Mitä hyötyä yhdistymisestä on minulle?

Pääset mukaan dynaamiseen, kehittyvään ja monipuoliseen korkeakouluyhteisöön, jossa rakennetaan uudenlaista oppimisympäristöä.  Opetus on tiiviissä yhteydessä yhtäältä viimeisimpään tutkimukseen ja toisaalta ympäröivään yhteisöön. Oppimisympäristösi antaa myös entistä paremmat mahdollisuudet monitieteiseen ja –alaiseen verkostoitumiseen ja vuoropuheluun eri alojen opiskelijoiden kanssa. Näin tutkintosi antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden työelämään.