Sisältöön
tampereen yliopisto: töihin tampereen yliopistoon:
Yliopisto työnantajanaTampereen yliopisto

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

HR Excellence in ResearchEuroopan komissio on maaliskuussa 2015 myöntänyt Tampereen yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research –tunnusta.

Tämä tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa innostavan ja hyvän työympäristön. Yliopisto on myös sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

HR Excellence in Research –tunnuksen saamista on edeltänyt osallistuminen Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) –prosessiin, joka on Euroopan komission Euraxess Rights aloite.

HRS4R-prosessi Tampereen yliopistossa

Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja (The European Charter for Researchers) ja Säännöstö tutkijoiden työhönotosta (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) tarjoavat suosituksia ja hyviä toimintamalleja tutkijoiden rekrytointiin ja palkkaamiseen.

Human Resources Strategy for Researchers (myöhemmin HRS4R) on Euroopan komission tarjoama väline, jonka avulla Tampereen yliopisto omaksui tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan ja säännöstön tutkijoiden työhönotosta suositukset osaksi tutkijoiden työsuhteen, uran ja työympäristön kehittämistä. Tampereen yliopisto on sitoutunut syyskuussa 2012 noudattamaan peruskirjan ja säännöstön periaatteita ja se hyväksyttiin 4. kohortin jäseneksi syksyllä 2012.

HRS4R-prosessi koostuu viidestä vaiheesta:

1) Sisäisen analyysin laatiminen. Sisäisen analyysin osa-alueina ovat eettiset ja ammatilliset näkökulmat, rekrytointi, työolot ja sosiaaliturva, ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on verrata Tampereen yliopiston nykyisiä toimintatapoja ja käytäntöjä Eurooppalaisen tutkijoiden peruskirjan ja Tutkijoiden työhönoton säännöstön periaatteisiin. Analyysivaiheessa järjestetään työpajoja, joihin tutkimus- ja opetushenkilöstön toivotaan osallistuvan ja antavan oman panoksensa kehittämistoimenpiteiden tunnistamisessa.

2) Toimintasuunnitelman laatiminen. Ohjelma sisältää konkreettisen suunnitelman havaittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Suunnitelma lähetetään Euroopan komission arvioitavaksi.

3) Euroopan komission arviointi toimintasuunnitelmasta. Kun komissio hyväksyy suunnitelman, Tampereen yliopistolla on oikeus käyttää HR Excellence in Research –laatuleimaa. Laatuleima kertoo, että Tampereen yliopisto osoittaa avoimesti sitoutuvansa toimimaan vastuullisesti ja asianmukaisesti ja tarjoamaan oikeudenmukaiset puitteet tutkimus- ja opetushenkilöstölle. Tampereen yliopisto sai laatuleiman 20.3.2015.

4) Tampereen yliopiston oma arviointi toimintasuunnitelman toteutuksesta. Ensimmäinen arviointi tehtiin keväällä 2017, kaksi vuotta toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Itsearviointiraportti lähetettiin Euroopan Komissiolle 21.6.2017. Sisäinen arviointi toistetaan tämän jälkeen joka 3. vuosi.

5) Ulkopuolinen arviointi Tampereen yliopiston HR-toiminnasta suoritetaan joka 3. vuosi. Ensimmäinen ulkopuolinen arviointi tehdään vuonna 2020.

Tampereen yliopisto on edennyt HRS4R -prosessin kolmanteen vaiheeseen ja saanut oikeuden käyttää HR Excellence in Research –tunnusta. Kehitystyö jatkuu Tampereen yliopiston Hyvä tehdä tutkimusta! -toimintasuunnitelman mukaisesti.

HRS4R-työskentelyä ohjaa yliopiston laatuohjausryhmä, jossa on edustettuna tutkimus- ja opetushenkilöstö ja jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Laatuohjausryhmä tarkastelee Tampereen yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta ja toimii rehtorin tukena laatujärjestelmän kehittämisessä. Alusta alkaen HRS4R-työ on haluttu osaksi yliopiston laatutyötä ja toiminnan kehittämistä.

Lisätietoja

Human Resources Strategy - Action Plan 2017-2020

HRS4R Internal Review 2017

OTM-R Checklist 2017

Human Resources Strategy - Action Plan 2014-2016

European Commission: Human Resources Excellence in Research

Kansainväliset henkilöstöpalvelut: international.hr(at)uta.fi

Euraxess

Tampereen yliopisto toimii paikallisena EURAXESS palvelukeskuksena.

 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: international.hr@uta.fi
Muutettu: 27.7.2017 11.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti