Avoin tiede

Avoin tiede

 

Avoin tiedeAvoimella tieteellä tarkoitetaan avointen toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimeen tieteeseen kuuluu

 • tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus,
 • tutkimusaineistojen avoimuus ja pysyvä säilytys,
 • avoin lähdekoodi ja avoimien standardien hyödyntäminen ja
 • tutkimusprosessin avoimuus.

 

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisöjen kehittymistä

 • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua,
 • vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä,
 • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa,
 • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä ja
 • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

 

 

Ajankohtaista 
 • 19.4.2018 klo 9:30-16:00 Datan elinkaari. Lisätieto koulutuksesta ja ilmoittautuminen.

 • 16.5.2018 klo 9:30 - 16:00 Tietosuoja tutkijan arjessa. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen.

 • 18.5.2018 klo 10 -15 Tutkimusdataan viittaminen : tiekartasta käytäntöön. Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen. Data-asiain kansalliskomitean tuottamaa dataviittaustiekartta.

 • 23.5.2018 Kotimaiset tiedejulkaisut vaikuttavat. Lisätieto koulutuksesta ja ilmoittautuminen.

 • Kierrätä ja käytä: avoin data tutkimuksessa -koulutus 20.3.2018 klo 14:00 - 16:00. Koulutuksen materiaalit.

 • Holmbergin raportti altmetriikan eduista ja haasteista.
  European Comission. Mutual Learning Exercise.  Open Science - Altmetrics and Rewards. Different types of Altmetrics. Thematic Report No 1.
  European Comission. Mutual Learning Exercise. Open Science - Altmetrics and Rewards. How to use altmetrics in the context of Open Science. Thematic Report No 2.

 • Sosiaalisen median ja internetin aineistot - mitä voidaan arkistoida Tietoarkistoon? Tietoarkistoblogi 17.10.2017

 • Kirjaston tutkijapalveluiden koulutukset:

  Altmetric Explorer -työpaja
  Avoimen julkaisemisen -työpaja
  Mendeley-viitteidenhallintaohjelma
  RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

  Koulutuksien ajakohdat ja ilmoittautuminen.

 • 31.10.2017 pidetyn EU:n tietosuoja-asetus tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa -seminaarin tallenteet ja diat.
 • 1.11.2017 pidetyn Tietosuoja ja tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen -seminaarin tallenteet ja diat.
 • Avoin tiede -kyselyn tulokset. Kysely toteutettiin 13.3. - 31.3.2017.  
 • Heli Kosken, Mika Honkasen, Juha Luukkosen, Mika Pajarisen ja Teemu Ropposen (2017) raportti Avoimen datan hyödyntämisestä ja vaikuttavuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 40/2017.
 • Tampereen yliopisto on avannut opendata.uta.fi-palvelun, josta on mahdollista ladata avoimena datana erilaisia aineistoja, muun muassa kansainvälisiä vaihtokohteita ja opintojaksojen toteutuksia. Palvelun ylläpidosta vastaa tietohallinto.
 • Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari Tampereella 5.4.2017. Ohjelma ja esitykset. Tietoarkiston järjestämiä aiempia tapahtumia ja niiden esityksiä.
 • Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka.
 • Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tieteelliseen julkaisemiseen: tutkimusorganisaatioilta vuosittain miljoonia euroja suurille kustantajille. Voit tarkastaa oman organisaation kustantajille maksamia kokonaishintoja täältä.
 • Avoin tiede ja tutkimus -hankeen koulutuksen tallenteet

Kirjaston blogissa

Yhteystiedot

Kysy avoimesta tieteestä, julkaisemisesta tai tutkimusdatasta kirjastosta: