Julkaisut ja aineistot

Julkaisut ja aineistot

Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta TamPubista löydät

 • Tampere University Pressin julkaisemia vertaisarvioituja Open Access -kirjoja (TUP OA Books -kokoelma),
 • yliopiston opinnäytteitä: väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä,
 • yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteita,
 • opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä sekä
 • verkko- ja sarjajulkaisuja.

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta voit tehdä hakuja yliopiston asiantuntijoista ja heidän julkaisuistaan.

Tutkimusaineistot

Sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun tarjoaa Tietoarkisto.  

Tietoarkisto toimii Tampereen yliopiston yhteydessä, mutta palvelee valtakunnallisesti. Kaikki Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.

Tietoarkiston perustehtäviä ovat:

 • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
 • arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu
 • aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina
 • aineistojen käyttöehdoista sopiminen
 • aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön
 • aineistoihin liittyvä tietopalvelu
 • aineistojen jatkokäytön edistäminen
 • aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen
 • menetelmäopetuksen tukeminen
 • arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista tiedottaminen
 • data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen