Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: filosofian tutkinto-ohjelma: yhteystiedot - henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Filosofian tutkinto-ohjelma

Arto Laitinen

Arto Laitinen

YTT, Professori

Huone: Pinni B4135
Vastaanotto: sopimuksen mukaan
Puhelin: (050) 318 7018
Sähköposti: arto.laitinen@uta.fi


Curriculum Vitae
Julkaisuja
Tutkimustoiminta (SoleCris)

Erityisalueet

Yhteiskuntafilosofia, etiikka, filosofinen ihmistutkimus, sosiaalinen ontologia, käytännöllinen järki ja normatiivisuus.

Meneillään oleva tutkimus

 • Teoriat persoonien välisistä tunnustussuhteista
 • Instituutioiden ja persoonien ontologia
 • Käytännöllinen järki, arvot ja normatiivisuus
 • Solidaarisuuden käsite
 • Yhteiskuntafilosofia, etiikka ja filosofinen ihmistutkimus

Tutkimushankkeita

Julkaisuja

 • Arto Laitinen,  “MacIntyre and Taylor: Traditions, Rationality, and the Modern Predicament,” in Jeff Malpas and Hans-Helmuth Gander (eds.) Routledge Companion of Hermeneutics, 2014, 204-215
 • Arto Laitinen, ”Group minds and the problem of the first belief”, The Balkan Journal of Philosophy, Special issue on Social Ontology, 1/2014, 43-48
 • Arto Laitinen, "Against representations with two directions of fit,” in Phenomenology and the Cognitive Sciences. Special issue on Social facts: metaphysical and empirical perspectives. 2014, 13:179–199.
 • Arto Laitinen, “Collective Intentionality and Recognition from Others”. Anita Konzelmann-Ziv, Hans Bernhard Schmid (eds.) Institutions, Emotions, and Group Agents. Contributions to Social Ontology. Springer. Philosophical Studies Series, 2014, 213-227.
 • Arto Laitinen, "From Recognition to Solidarity: Universal Respect, Mutual Support, and Social Unity” in Arto Laitinen and Anne Birgitta Pessi (eds.) Solidarity: Theory and Practice. Lanham, MD: Lexington Books, 2014, 126-154.
 • Arto Laitinen, ”Hyve-etiikka teoriana oikeasta ja väärästä?” [Virtue ethics as a theory of right and wrong?”], Hyve, Nora Hämäläinen, Juhana Lemetti & Ilkka Niiniluoto (eds.), Helsinki:
  Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 45, 2014, 43-56.
 • Arto Laitinen & Anna Birgitta Pessi, eds. Solidarity - Theory and Practice. Lanham, MD. Lexington Books. 2014.
 • Arto Laitinen, Heikki Ikäheimo, Petteri Niemi, Pessi Lyyra & Jussi Saarinen, eds. Sisäisyys ja suunnistautuminen. Juhlakirja Jussi Kotkavirralle. Jyväskylä: SoPhi. 2014.
 • Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen (eds.) Ilmastoetiikka  [Climate ethics]. SoPhi: Jyväskylä. 2013.
 • Arto Laitinen, "Solidarity,” in Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences, ed. Byron Kaldis. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publishing, 948-950.
 • Arto Laitinen, “Sekularisaation ulottuvuudet Charles Taylorilla.” Teologinen aikakauskirja 5-6/2013, 389-400.
 • Arto Laitinen, ”Voiko yhteismitattomien asioiden arvoa vertailla?” [Can the value of incommensurable things be compared?], in Teppo Eskelinen & Suvi Heikkilä: Talous ja Arvo, Sophi: Jyväskylä, 2013, 34-66.
 • Arto Laitinen, ”Voiko representaatioilla olla kahta vastaavuuden suuntaa?” Ajatus 2013. 70:1, 69-93
 • Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen, “Ajatuksia ilmastoetiikasta” [Thoughts on climate ethics – an editors’ introduction], with Teea Kortetmäki and Mikko Yrjönsuuri, in Ajatuksia ilmastoetiikasta, SoPhi: Jyväskylä, Teea Kortetmäki, Mikko Yrjönsuuri & Arto Laitinen, eds. 2013, 5-20.
 • Arto Laitinen, “Mihin kysymyksiin oikeudenmukaisuusteoriat vastaavat?” Talentia, Tutkiva sosiaalityö: oikeudenmukaisuus sosiaalityössä, eds. Johanna Hurtig, Anna Nikupeteri & Marjo Romakkaniemi, 2013, 5-10.
 • Arto Laitinen, “Misrecognition, Misrecognition, and Fallibility.Res Publica, vol. 18, no. 1, 2012, 25-38.
 • Arto Laitinen, ”Vapauden filosofi. G. W. F. Hegel.” Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (eds.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 2012, 386-421.
 • Arto Laitinen, “Onko toisten ihmisten ymmärtäminen normatiivista ymmärtämistä?” Valtteri Viljanen, Helena Siipi & Matti Sintonen (eds.): Ymmärrys. Turku: University of Turku. Reports from the Department of Philosophy, 2012, 330-339.
 • Arto Laitinen, “Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen.” In Susanna Lindberg (ed.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2012.
 • Arto Laitinen, ”Ovatko vastaukset normatiivisiin kysymyksiin maailmassa?” In Jussi Kotkavirta, Olli-Pekka Moisio, Sami Pihlström & Henna Seinälä (eds.), Maailma. Jyväskylä: Sophi, 2012, 281-291.
 • Arto Laitinen, “Oikeus toimia väärin”, Ajatus 2012, 11-41.
 • Arto Laitinen, "Social bases of self-esteem: Rawls, Honneth and beyond“, Nordicum-Mediterraneum. 7: 2. http://nome.unak.is/nm-marzo-2012/vol-7-n-2-2012
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Recognition and Social Ontology. Leiden, Boston: Brill, 2011.
 • Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi (eds.), Solidaarisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2011.
 • Arto Laitinen, "Ricoeur's surprising take on recognition." In Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies Journal, vol. 2, no. 1, 2011, 35-50.
 • Arto Laitinen, “Recognition, Acknowledgement, and Acceptance” in Ikäheimo & Laitinen (eds.) Recognition and Social Ontology. Leiden, Boston: Brill, 2011, 309-348.
 • Arto Laitinen & Constantine Sandis (eds.), Hegel on Action. Palgrave Macmillan, 2010.
 • Arto Laitinen, "On The Scope of ‚Recognition‘: The Role of Adequate Regard and Mutuality." in Hans-Christoph Schmidt am Busch & Christopher Zurn (eds.), Philosophy of Recognition: Historical and Contemporary Perspectives. Lanham: Rowman & Littlefield, 2010, 319-342.
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen, "Esteem for contributions to the common good: The role of personifying attitudes and instrumental value." In Michel Seymour (eds.), Plural States of Recognition. Basingstoke, New York: Palgrave MacMillan, 2010, 98-121.
 • Arto Laitinen, Itseään tulkitseva eläin. Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 2009.
 • Arto Laitinen, Strong Evaluation without Moral Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Ethics. Berliini, New York: Walter de Gruyter, 2008.
 • Heikki Ikäheimo & Arto Laitinen (eds.), Dimensions of Personhood. Academic Imprint, 2007.
 • Heikki Ikäheimo ja Arto Laitinen, "Analyzing Recognition: Identification, Acknowledgement and Recognitive Attitudes Towards Persons." In Bert van den Brink & David Owen (eds.), Recognition and Power. Cambridge University Press, 2007, 33-56.
 
YKY, Pinni B 4135, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: arto.laitinen@uta.fi
Muutettu: 15.8.2016 16.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti