Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 1: Tutkimus ja käytäntö

Jatkuvuus, muutos ja kehitys – jännitteitä luovat voimat työorganisaatioissa

 

Työryhmäkoordinaattorit

Taina Piispa

Variantti Oy
taina.piispa@variantti.fi

Päivi Ristimäki
Helsingin yliopisto
paivi.ristimaki@helsinki.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00

Paikka: Pinni B, LS B3111

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Työorganisaatioiden toiminnan kehityksessä näyttäytyy yhtäaikaisesti tarve muutokseen ja säilyttämiseen. Lyhyellä perspektiivillä muutosta on helppo toteuttaa mukautumisena toimintaympäristöön ja silti vakiintuneiden toimintatapojen, käytäntöjen ja välineiden säilyttämisenä tai hienoisena säätämisenä.  Toiminnan jatkuvuus on tällöin vaihtuvissa tilanteissa balanssin hakemista ja löytämistä. Pitkäjänteinen historiallinen muutostarve puolestaan haastaa voimallisemmin jatkuvuuden. Tämä ilmenee toiminnan ja suhdeverkostojen jännitteinä, ja edelleen vähitellen eskaloituvana ristiriitana eri toimijoiden käytäntöjen välillä.  Työorganisaatioiden toimintaympäristö on ollut viime vuosina useiden muutostekijöiden ja samalla uudenlaisten tehokkuus- ja taloudellisuuskriteereiden puristuksessa. Työelämässä on pyritty viemään läpi muutostarpeita nopeasti ja voimallisesti, usein irrallisina ja lyhytjänteisinä muutosprojekteina. Näin on pyritty varmistamaan toiminnan jatkuvuus, joka on voinut perustua enemmän vanhan säilyttämiseen kuin tarpeellisen muutoksen aikaansaamiseen. Kompleksisemman toimintaympäristön edessä on jatkuvuutta pystyttävä tarkastelemaan uudenlaisista näkökulmista. Silloin tarvitaan uudenlaisia keinoja ja välineitä jatkuvuuden tulkitsemiseen. Oleellista on tunnistaa paremmin, mitä oikeastaan tulee muuttaa ja mitä on tärkeä säilyttää.  Mielestämme työorganisaatioiden muutoksen ilmiöihin liittyy kiinteästi myös ymmärrys organisaation toiminnan jatkuvuuden, muutoksen ja kehityksen välisestä jännitteisestä suhteesta.  Lisäksi kiinnostavaa on, miten kehityksen edistäminen sekä toiminnan jatkuvuus tulevat esille toisaalta päivittäisessä toteuttavassa mutta myös kehittämistä edistävässä toiminnassa. Haluammekin työryhmässämme nostaa jatkuvuuden tarkastelemisen muutoksen rinnalle tärkeänä tutkimus- ja kehityskohteena. 

Osallistujat, esitysten/paperien teemat ja luonne 

Toivomme työryhmään mukaan organisaation toiminnan ja työelämän tutkijoita ja kehittäjiä, joilla on havaintoja ja kokemusta jatkuvuudesta osana organisaatioiden päivittäistä toimintaa, ja jotka tarkastelevat organisaatioiden toimintaa ja sen muutosta. Potentiaalisia osallistujia ovat myös henkilöt, joita kiinnostaa saada lisää tietoa teemaamme liittyen. 

Odotamme organisaatioiden toiminnan ja työelämän tutkimusta ja kehittämistä yhdistäviä konkreettisia esimerkkitapauksiin perustuvia tutkimuspapereita ja esityksiä, jotka esittelevät esim.
• jatkuvuuden uudentyyppistä tulkintaa
• jatkuvuuden ilmenemismuotoja ja merkityksiä esille tuovia tutkimusmenettelyitä
• jatkuvuuden, muutoksen ja kehityksen välistä suhdetta tarkastelevia tutkimuksia
• esimerkkejä jatkuvuuden huomioivista tutkimus- ja kehittämismenettelyistä 

Työskentelytapa

Työryhmän tarkoituksena on tarkastella analyyttisesti ja moninäkökulmaisesti työorganisaatioiden toiminnan jatkuvuutta osana organisaatioiden muutosta, kehittämisprojekteja ja toimintamalleja. Tavoitteena on luoda monipuolinen kuva jatkuvuuden merkityksistä nykypäivänä ja tunnistaa uusia tutkimus- ja lähestymistapoja aiheeseen liittyen. Työryhmän perimmäisenä tavoitteena on nostaa jatkuvuus tärkeänä aihealueena muutoksen ja kehityksen tarkastelun rinnalle.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti