Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 1: Tutkimus ja käytäntö

Toimintatutkimus Suomessa


Työryhmäkoordinaattorit:

Sirpa Syvänen
Tampereen yliopisto
sirpa.syvanen@uta.fi

Kaija Loppela
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
kaija.loppela@seamk.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14 - 17.00

Paikka: Pinni B, LS B3111

Ohjelma


Tavoite 

Työryhmän tavoitteena on tehdä historiallinen aikajana aikalaiskertomusten avulla siitä, millaista toimintatutkimusta Suomessa on viime vuosikymmeninä toteutettu. Toimintatutkimus alkoi yleistyä Suomessa 1990 luvulla. Työryhmään toivotaan esityksiä eri tieteenaloilla toteutetuista toimintatutkimuksista, jotka edustavat toimintatutkimuksen eri lähestymistapoja, joita ovat mm. kommunikatiivinen ja osallistuva, kriittinen ja emansipatorinen lähestymistapa.

Toivomme esityksissä olevan esimerkiksi seuraavia lähestymistapoja ja näkökulmia  


1. Toimintatutkimuksen taustalla vaikuttavat teoreettis-metodiset viitekehykset ja tutkimus- ja kehittämismenetelmät: Millaisia ovat olleet toteutettujen toimintatutkimusten teoreettis-käsitteelliset viitekehykset?

2. Tutkimusavusteisen kehittämisen piirteet ja toimintatutkimus osana akateemista tutkimusta ja opinnäytetöitä: Miten toimintatutkimuksissa on hyödynnetty ja käytetty erilaisia tutkimusmenetelmiä ja tiedon keruun tapoja? Millaista tutkimusavusteista kehittämistä on tehty? Miten toimintatutkimusten aineistoja on käytetty opinnäytetöissä? Toimintatutkimuksen ja toimintatutkijoiden rooli, arvostus ja asema tieteellisillä ja työelämän eri areenoilla?

3. Toimintatutkimusten interventioiden kehittämistyö, kehittämisprosessit, kehittämismenetelmät ja työkalut: Millaisia toimintatutkimuksen interventiot / kehittämisprosessit ovat olleet luonteeltaan, vaiheiltaan ja menetelmiltään? Millaisia kehittämismenetelmiä ja työkaluja on käytetty? Miten ne ovat toimineet? Rajoitteet?

4. Toimintatutkimusten arviointi: Millaista vaikuttavuutta työelämään, työyhteisöihin ja työhön on saatu aikaiseksi toimintatutkimuksella ja niiden interventioilla? Mitä ovat olleet kehittämisen edellytykset, edistäjät ja esteet ja rajoitteet? Mihin toimintatutkimus sopii ja mihin ei?

5. Kehittämis- ja tutkimustulokset ja osallisten roolit: Millaisia ovat toimintatutkijoiden, kehittäjien/konsulttien ja työpaikkojen kokemukset? Millainen rooli on ollut tutkijoilla, kehittäjillä/konsulteilla, työpaikkojen toimijoilla? Vaikeudet ja onnistumiset?

6. Muut mielenkiintoiset näkökulmat.

Osallistujat

Työryhmään ovat tervetulleita eri tieteenalojen toimintatutkijat / tutkimusryhmät- ja verkostot, - tutkimusavusteisen ja tutkivan kehittämisen asiantuntijat (kehittäjät, konsultit, työnohjaajat, opettajat), organisaatiot ja työpaikat joissa on toteutettu toimintatutkimuksia, opiskelijat ja muut toimintatutkimuksesta ja tutkimusavusteisesta kehittämisestä kiinnostuneet.

Toteutustapa  Dialoginen ja osallistava. Työryhmän toteutustapa suunnitellaan yksityiskohtaisemmin sitten, kun on selvillä ryhmään osallistuvat ja heidän lukumääränsä. Dialogiin osallistetaan myös yleisö.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.10.2017 12.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti