Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 2: Työmarkkinat ja työllistyminen

Nuorten työelämävalmiudet ja työelämään kiinnittyminen – käsitteet, interventiot ja käytännöt

 

Työryhmäkoordinaattorit:

Auli Airila
Työterveyslaitos
auli.airila@ttl.fi

Mikko Nykänen
Työterveyslaitos
mikko.nykanen@ttl.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14 - 17.00 / Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Päätalo LS A2A

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Nuorten onnistuneet siirtymät työelämään ovat tärkeitä. Nuorten työelämävalmiuksien edistäminen on yksi keino tukea nuoria siirtymävaiheissa. Työryhmässä käsitellään nuorten osallisuutta koulutuksessa ja työelämässä sekä nuorten työelämävalmiuksia.   Työryhmän esitykset voivat liittyä mm.  - Käsitteisiin ja terminologiaan: Mitä työelämävalmiuksilla ja -taidoilla tarkoitetaan?  - Tutkimuksiin nuorten työelämävalmiuksista ja -taidoista tai työelämään kiinnittymisestä - Olemassa oleviin ja kehitteillä oleviin käytännön sovelluksiin ja interventioihin: Miten vahvistaa nuorten työelämätaitoja? Miten edistää nuorten kiinnittymistä työelämään? 

Työryhmän esityksissä voidaan käsitellä myös nuorten työllistymistä ja urahallintaa työelämässä, nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai riskiryhmien, kuten osatyökykyisten tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, tilannetta.

Kutsumme työryhmään sekä käsitteellisiä että empiirisiä eri tieteenalojen esityksiä, jotka käsittelevät nuorten työelämävalmiuksia, niiden vahvistamista sekä nuorten työelämään siirtymisen haasteita ja/tai onnistumisia.

Ryhmään ovat tervetulleita nuoriso- ja työelämätutkijat sekä käytännön toimijat ja kehittäjät, jotka pyrkivät edistämään nuorten työelämävalmiuksia sekä koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Esitykset voivat käsitellä tutkimuksia, hankkeita ja toimintaa esimerkiksi sosiaalityössä, peruskoulussa, toisen asteen koulutuksessa, nuorten työpajoissa, muissa työllisyyttä tukevissa toimenpiteissä, oppisopimuskoulutuksessa tai työpaikoilla.

Ryhmässä voi esittää valmiiden tutkimusten ohella myös meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita tai niiden suunnitelmia. Myös kansainväliset tutkimukset ja vertailut ovat tervetulleita.  Työskentelytapana on ryhmään osallistuvien lyhyet esitykset aiheesta sekä yhteinen keskustelu ja pohdinta esitysten herättämistä ajatuksista.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti