Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 3: Hyvinvoinnin tukeminen työssä

Suru töissä ja tulevaisuuden turvallisuustyö työpaikoilla


Työryhmäkoordinaattorit:

Jenni Kerppola-Pesu
Monimuotoiset perheet -verkosto
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi

Piia Mattila
Sosiaali- ja terveysministeriö
piia.mattila@stm.fi

Päivi Hämäläinen
Sosiaali- ja terveysministeriö
paivi.hamalainen@stm.fi

Aika: Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Linna RH K112

Ohjelma ja abstraktien otsikotTyöntekijän suru tai kriisi vaikuttaa usein koko työyhteisöön. Lähiesimiehen taidot löytää työntekijän tilanteeseen sopivat keinot tukea työssä jaksamista tai työhön palaamista ovat kullan arvoiset. Oikeita malleja on vaan kovin vähän. Kokemus surusta on yksilöllinen ja työpaikkojen käytännöt vaihtelevat organisaatiosta toiseen. Myös lainsäädäntö asettaa omat haasteensa. Tilanteista on kuitenkin selvittävä, tavalla tai toisella. 
Työryhmässä haluamme keskustella muun muassa siitä, miten suru näyttäytyy työpaikoilla. Missä määrin työntekijän suruun liittyvät teemat, kuten työntekijän äkillinen menehtyminen tai työntekijän puolison tai lapsen menehtyminen ovat esillä esimiestehtävissä tai työpaikalla yleensä? Miten tutkimuksessa huomioidaan työntekijän suru tai kuntoutuminen takaisin töihin? Entä millaisia yksilöllisiä ratkaisuja työpaikoilla on löydetty työn ja surun kanssa selviämisen haasteisiin? Työryhmään toivotaan sekä empiirisiä että teoreettisia papereita. Ryhmässä voi esittää valmiiden tutkimusten ohella myös tutkimusten tai projektien suunnitelmia sekä esimerkiksi järjestöjen tuottamaa tietoa. 

Työryhmän toinen teema on tarkastella tulevaisuuden turvallisuustyötä työpaikoilla. Vuonna 2016 sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla on lähdetty toteuttamaan nk. Modernia tapaturmaohjelmaa. Lähtökohta tälle toiminnalle on ministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia sekä kolmikantaisesti laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset, jossa yhtenä tavoitetilana on alentaa työpaikkatapaturmien taajuutta 25 % vuodesta 2010 vuoteen 2020.
Ohjelman ensimmäisen vuoden toiminta keskittyi työsuojeluhallinnon toiminnan sisäiselle tarkastelulle. Kuluvasta (2017) vuodesta on laadittu toimintasuunnitelma, jonka painopisteenä on huomion kiinnittäminen työturvallisuus- ja työterveysasioiden kiinnostavuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseen sekä motivointiin, tarpeen luontiin ja havahduttamiseen sekä työsuojelun imagon modernisointiin ja imagon nostoon 2020-luvulle turvallisuuskulttuuriin myönteisesti vaikuttaen. Painopisteen valinta pohjautuu ohjelmasta laadittuun esiselvitykseen sekä ensimmäisen vuoden toiminnalle.


Tavoitteena on käsitellä ja jalostaa Modernia tapaturmaohjelmaa tukevia tutkimuksia, tutkimustarpeita ja -avauksia sekä käydä niistä keskustelua. Lisäksi työpajan toiminta luo pohjaa tulevien vuosien tarkemmalle toiminnan suunnittelulle ja fokusoinnille. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, jotka toimivat Modernin tapaturmaohjelman tavoitetta tai painopistettä tukevan toiminnan parissa ja kaikki, joilla on halua vähentää työtapaturmia. 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti