Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 3: Hyvinvoinnin tukeminen työssä

Green Care – Hyvinvointia työpaikoilla, nyt ja tulevaisuudessa


Työryhmäkoordinaattorit:

Liisa Mäkelä
Vaasan yliopisto
llbm@uva.fi

Heidi Kihlström-Lehtonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
heidi.kihlstrom@jamk.fi

Marita Niemelä
marita.h.niemela@gmail.com

Martta Ylilauri
Vaasan yliopisto
martta.ylilauri@uva.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00

Paikka: Päätalo Kahveri

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Työelämän tiivis muutostahti, työn epävarmuus ja jatkuva paine vastata muuttuviin osaamistarpeisiin haastavat ihmisten jaksamisen ja hyvinvoinnin työssä. Työväestön hyvinvoinnin edistäminen on yksi keskeinen tavoite niin tämän päivän kuin tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä. Sairauspoissaoloista, työkyvyn alenemisesta ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia haittoja ja kustannuksia on mahdollista vähentää panostamalla ongelmia ennaltaehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi on jo tehty paljon työtä ja kehitetty sitä tukevia menetelmiä.

Yksi viimeaikaisista avauksista on Green Care:n, eli luontolähtöisen toiminnan, hyödyntäminen työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Green Care- toiminta viittaa erilaisiin luontolähtöisiin toimintamuotoihin, ja sen hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Green Care-toiminta on tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista ja sen kuntouttavista sekä hyvinvointia tukevista vaikutuksista on olemassa jo runsaasti sekä tutkimuksellista että kokemuspohjaista näyttöä. Green Care-toiminta sisältää erilaisia toimintamuotoja, esimerkiksi tavoitteellisen luontoliikunnan, elämyspedagogiikan ja eläinavusteisen toiminnan. Luontolähtöisen toiminnan hyödyntäminen erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä kuntouttavana toimintana (esim. erityislapset ja vanhukset) on tunnettu jo pitkään, mutta vasta viime vuosina Green Care-toiminnan potentiaali työhyvinvoinnin edistäjänä on saanut vahvemmin huomiota. Valtakunnallisesti Green Care -toimintaa edistää ja kehittää Green Care Finland ry.

Tämän työryhmän teemana on tuoda yhteen eri toimijatahoja, jotka ovat kiinnostuneita Green Care-menetelmistä työhyvinvoinnin edistämisessä. Toivomme työryhmään mukaan yhtä lailla asiasta kiinnostuneita tutkijoita kuin käytännön toimijoita. Tervetulleita ovat tutkimustuloksia tai meneillään olevaa tutkimusta esittelevät ehdotukset, erilaiset hanke-esittelyt ja käytännön toimintaa havainnollistavat esimerkit. 

Työryhmän työskentelytapana on vuorovaikutteiset pienryhmät, joissa hyödynnetään Green Care –menetelmiä –mahdollisuuksien mukaan koira- ja luontoavusteisuutta – esitysten ja keskustelun tukena. Kukin esitys on vapaamuotoinen ja kestoltaan enintään 10 minuuttia. Seinälle heijastettavien power point-esitysten sijaan osallistujilla tulee olla mukana esityksen tukena max. 1 sivun pituinen A4 handout, josta esittäjällä on mukana vähintään 25 kopiota jaettavaksi muille osallistujille. Workshoppien pääpaino on yhteisessä keskustelussa. Kuhunkin pienryhmään (työryhmän jaksoon, esim. to klo 12-15) tulee ilmoittautua etukäteen ja kyseisen jakson esittäjien lisäksi mukaan otetaan ensisijaisesti muita työryhmässä mukana olevia henkilöitä. Maksimi osallistujamäärä / jakso on 20 henkilöä. Toivomme osallistujia ilmoittamaan etukäteen, mikäli he haluavat työskennellä ryhmässä, jossa ei ole mukana koiria.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti