Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 3: Hyvinvoinnin tukeminen työssä

Hyvän mielen työpaikka - Mielenterveyttä tukevat käytännöt työpaikoilla

 

Työryhmäkoordinaattorit:

Jaana Vastamäki
Sosiaali- ja terveysministeriö
jaana.vastamaki@stm.fi

Pauliina Mattila-Holappa
Työterveyslaitos
pauliina.mattila-holappa@ttl.fi

Aika: Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Linna LS K108

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Työryhmässä esitellään mielenterveyttä tukevia työpaikkakäytäntöjä ja interventioita. Näkökulmina ovat työssä jatkaminen ja psyykkisen työkyvyn tukeminen.  Yhä useampi työntekijä tekee tietotyötä ja kognitiivisen kuormituksen merkitys korostuu. Työelämän katkokset ja hajanaisuus edellyttävät työntekijöiltä epävarmuuden ja jatkuvan muutostilan sietämistä. Työ kuormittaa aina jonkin verran eikä kaikkia kuormitustekijöitä voida poistaa. Toisaalta työ myös vaatii uudenlaisia valmiuksia ja vahvuuksia työntekijöiltä. Osaaminen ja oppiminen ovat muuttuneet ja vastuu omasta työstä, luovuus ja uudistumiskyky korostuvat. Työelämässä tarvitaan entistä enemmän henkisiä voimavaroja.  Mielenterveyden voimavaroja voi vahvistaa - myös työpaikoilla. Työelämään osallistuminen itsessään tukee mielenterveyttä, kun työ on hyvin organisoitua ja kuormitus sopivaa. Mielenterveys on tärkeä osa työhyvinvointia, työterveyttä ja työkykyä. Työpaikat voivat tukea työkykyä mm. ottamalla käyttöön työn muokkaamisen menetelmiä tai kouluttautumalla tukemaan työntekijöitä kriisitilanteissa. Hyviä kokemuksia on saatu myös voimavaralähtöisen työotteen ja työntekijän oman elämän asiantuntijuuden mukaan ottamisesta mielenterveyttä tukevien käytäntöjen kehittämisessä. Mielenterveyden tuen menetelmät ovat usein sellaisia, joista koko työyhteisö hyötyy.  

Millaisin menetelmin mielenterveyttä voidaan tukea työpaikalla? Mitä työpaikalla voi tehdä työkyvyn alentuessa mielenterveyteen liittyvistä syistä? Miten työpaikasta rakennetaan hyvän mielen työpaikka? Työryhmässä keskustellaan näistä kysymyksistä sekä erilaisista lähestymistavoista ja niiden merkityksestä mielenterveyttä tukevien käytäntöjen kehittämisessä. Yhteisen keskustelun pohjaksi esitellään empiirisiä tutkimustuloksia, kokemuksia käytännön kehittämistoiminnasta työpaikkatasolla sekä kuullaan kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Esitysten jälkeen on varattu aikaa keskusteluun ja kysymyksiin.  

Osallistujat

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Teemat

Mielenterveyden ja psyykkisen työkyvyn tukeminen työpaikoilla, työn muokkaus, asenteet työelämässä. 

Työskentelytapa

Jokaiselle esitykselle on varattu 15 minuutin puheenvuoro, jonka jälkeen 5 minuutin keskustelu.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti