Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 4: Työn muutos ja digitalisoituminen

Ammattien muutos – muutakin kuin digitaalista tuhoa


Työryhmäkoordinaattorit:

Arja Haapakorpi
Helsingin yliopisto
arja.haapakorpi@helsinki.fi

Jussi Onnismaa
jussi.onnismaa@werka.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00

Paikka: Päätalo LS A06

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Ammattien muutokset voivat olla monen suuntaiset ja muutoksen laajuus ja syvyys vaihtelevat. Ammattien muutosta on yleisesti luonnehdittu niiden laajentumiseksi, mutta niiden rinnalla on yhtä lailla erikoistumista. Ammattien muutoksen taustalla on yksilöllisistä makrotason ilmiöihin liittyviä trendejä ja ilmiöitä. Teknologia muuttaa joillakin aloilla radikaalisti ammatteja ja taustalla on markkinoihin liittyviä globaalejakin kehityskulkuja, kuten ICT- ja teknologia-alojen ammateissa. Toisaalta muutokset voivat kytkeytyä yksilöiden urapolkuihin, identiteetteihin ja valintoihin, kuten esimerkiksi taide- ja hyvinvointialojen hybriditehtävissä. 

Taustalla olevat mikro- ja makrotason kehityskulut ja ilmiöt kietoutuvat toisiinsa eri tavoin. Rakenteelliset muutokset teknologia-alalla eivät siirry suoraan ja ilman inhimillistä ja sosiaalista toimintaa sosiaaliseen ja yksilöiden toimintaan ja ajatteluun. Esimerkiksi yrityksissä teknologisia uudistuksia voidaan tehdä monilla työn organisoinnin menetelmillä ja yksilöiden urapolut esimerkiksi taide- ja hyvinvointialojen risteyskohdissa liittyvät yhteiskunnallisiin muutoksiin: pienyrittäjyyden yleistyminen on yhtä lailla seurausta palkkatyön vähenemisestä. 

Ammatillisia kokonaisuuksia kehkeytyy vastausyrityksinä ongelmien monimutkaisuuteen sekä tiedon ja tekniikan kehityksen myötä. Kun työn kohteina on monimutkaisia prosesseja, organisaatio voi tuskin hoitaa perustehtäväänsä tukeutumalla perinteiseen kausaaliseen ja lineaariseen logiikkaan. Organisaatiot toimivat monesti kaaoksen reunalla. Kun ongelmat ovat ”monimutkaisella tavalla monimutkaisia”, niiden käsittelyyn toivotaan moniosaamista ja usean eri alan yhdistämistä. 

Kun työelämän instituutiot purkautuvat ja (uudelleen)rakentuvat, murrostilassa on ammattikokonaisuuksien lisäksi myös käsitys ”normaalista” urasta. Geneviève Fournier on kuvannut työn, ammattien ja elämäurien muutoksista kolmen purkautumisen prosessin kautta: Ensinnäkin de-strandardisaatio kuvaa aiempien, ainakin jossain määrin homogeenisten ja ennustettavien urapolkujen erilaistumista. De-institutionalisaatio puolestaan viittaa työmarkkinoiden säätelyn hapertumiseen ja töiden organisoitumisen joustavuuteen. Kolmas purkautumisprosessi on de-kronologisaatio eli ”sosiaalisen kellon” epäkuntoon meno, kun ihmisten elämänroolit ja siirtymävaiheet eriaikaistuvat. 

Ammattien muutos – työryhmään ovat tervetulleita kaikki erilaisista tieteellisistä lähtökohdista ponnistavat ja erilaisiin teemoihin pureutuvat esitykset.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti