Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 4: Työn muutos ja digitalisoituminen

Ammattilaisuus digimurroksessa


Työryhmäkoordinaattorit:

Anna-Aurora Kork
Tampereen yliopisto
anna.kork@uta.fi

Mervi Hasu
Työterveyslaitos
mervi.hasu@ttl.fi

Sari Käpykangas
Työterveyslaitos
sari.kapykangas@ttl.fi

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00

Paikka: Linna LS K110

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Digitalisaatio muuttaa kansalaisen ja ammattilaisen välistä suhdetta. Tätä muutosta Jaana Savolainen ennakoi osuvasti Helsingin Sanomien kolumnissaan 6.4.2017: “Kohta hoidan itse itseni tekoälyn avulla. Tulevaisuudessa lääkäri voi olla valmentaja, jonka tärkein tehtävä on motivoida ihmistä terveellisiin elämäntapoihin. ”Älypalvelut” mahdollistavat asetelman, jossa käyttäjä palvelee itse itseään sähköisten alustojen ja ammattilaisten ohjaamana. Palvelu-, jakelu- ja työprosessit organisoituvat uudelleen.   Ammattilaisten rooli ja tehtävät muuttuvat niin asiantuntijatehtävissä kuin tukipalveluissa. Rutiinitehtäviä katoaa, mutta samalla teknologian kumppaniksi syntyy uusia työtehtäviä. Teknologian ja työn palvelullistamisesta on tullut uusi trendi.  Perinteisten teknologian kehittäjien ja käyttöönottajien roolien lisäksi tarvitaan palvelujen löydettävyyden, tavoitettavuuden ja tunnekokemuksen tekijöitä. Keitä nämä uuden digimurroksen tekijät ovat, miten ja missä he työskentelevät? 

Digimurroksen lisäksi organisaatioiden toiminta- ja ajattelutapoja läpileikkaa laajempi arvonmuodostuksen murros. Lähtökohtana on, että palvelun arvo muodostuu käytössä ja käytännöissä: asiakkaan, kansalaisen, ammattilaisten ja palveluja tuottavan organisaation vuorovaikutuksessa (’value co-creation’). Toteutuakseen tämä uudenlainen arvon luominen edellyttää erilaisten rajapintojen, toimintaympäristön ja organisaatiokulttuurien aiempaa parempaa ymmärtämistä ja yhteenliittämistä sekä erilaisten toimijoiden osallistu(/a)mista.

Miten perinteiseen yksisuuntaiseen tuottamiseen suuntautuneet organisaatiot käytännössä muovaavat itsestään uudenlaisia vuorovaikutukseen nojaavia arvonluojia?  Digimurros ja arvonmuodostuksen murros yhdessä merkitsevät laaja-alaisia muutoksia työn tekemiselle ja osaamisvaatimuksille; siihen, miten työ organisoidaan, miten osaamista uudistetaan ja ylläpidetään. Millaisesta osaamisesta ja keistä osaajista muodostuu tulevaisuudessa uusi työmarkkinoiden eliitti? Entä mitä tapahtuu niille, jotka eivät pysty muovaamaan itsestään ‘digilukutaitoisia’ tai ‘arvonluomistaitoisia’?  Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa pohditaan mm. seuraavia teemoja: Mitä on uusi digiajan ammattilaisuus ja asiantuntijuus, ja miten/missä se tulee näkyväksi? Mitä muutokset tarkoittavat ammattilaisten osaamiselle, asiantuntijuudelle tai organisaatioiden johtamiselle?   Millaisilla käsitteillä ja tutkimusmetodeilla tätä ammattilaisuutta tulisi lähestyä? Miten koulutus pystyy vastaamaan digiajan ammatillisen kehittämisen tarpeisiin? Miten ammattilaiset itse luovat ja rakentavat osaamistaan ja uutta työn tekemisen tapaansa digimurroksessa? Mitä uudet digitaalisaation muodot ovat, jotka parantavat ammattilaisten työtä ja siten lisäävät arvoa? Mitä uudet arvon yhteiskehittämisen tavat ovat? Miten/millä edellytyksillä organisaatiot suuntaavat ammattilaistensa osaamista, kun osa työstä katoaa ja uutta syntyy?  

Toivotamme työryhmäämme tervetulleiksi aihepiiriä tarkasteltavia empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja myös kriittisiä puheenvuoroja, näkökulmaa tai lähestymistapaa rajoittamatta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti