Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Teema 5: Muuttuva johtaminen

Työelämä murroksessa – johtamisosaaminen ja moniammatilliset työyhteisöt vastaamassa uusiin vaatimuksiin


Työryhmäkoordinaattorit:

Vuokko Niiranen
Itä-Suomen yliopisto
vuokko.niiranen@uef.fi

Timo Sinervo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
timo.sinervo@thl.fi

Sanna Laulainen
Itä-Suomen yliopisto

Aika: Torstai 2.11. klo 14.00 - 17.00 / Perjantai 3.11. klo 12.00 - 14.30

Paikka: Päätalo LS D13

Ohjelma ja abstraktien otsikot

Yhteiskunnassa, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa meneillään olevat ja suunnitellut uudistukset ja laajemmat alan työyhteisöjen ja toimintaympäristön murrokset tuovat uusia osaamisen ja työyhteisössä toimimisen vaatimuksia sekä työntekijöille, johtajille että laajemmin työelämän toimintaan. Miten alan tutkimus ja opetus vastaavat murroksessa olevaan ja uusia osaamistavoitteita sisältävään kehitykseen? Uudenlaiset verkostomaisesti ja hajautetusti toimivat työyhteisöt edellyttävät toisenlaista toimintatapaa ja erilaista vuorovaikutusta kuin perinteiset keskitetyt organisaatiot. Ne edellyttävät myös työssä oppimisen, työyhteisötaitojen ja johtamisosaamisen kehittämistä. Työyhteisöt monimuotoistuvat ja esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrän oletetaan lisääntyvän erityisesti 2010-luvun lopulla ja 2020-luvulla. Kaikki tämä vaatii uudenlaista osaamista työyhteisöissä, sekä johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa, työnteon käytännöissä, että työntekijöiden perehdyttämisessä ja mentoroinnissa.  Näistä teemoista on eri tahoilla meneillään useita tutkimuksia. Erityisesti tutkijoiden ja työyhteisöjen tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvat hankkeet ovat lisääntyneet. 

Työelämä murroksessa – johtamisosaaminen ja moniammatilliset työyhteisöt vastaamassa uusiin vaatimuksiin –työryhmä tarjoaa eri tahoilla meneillään oleville tai juuri päättyneille tulevaisuuden osaamista ja monikulttuurisuuden teemaa käsitteleville tutkimuksille keskustelufoorumin. Siellä voidaan myös jakaa alan tutkimustuloksia ja hyväksi osoittautuneita toimintakäytäntöjä.

Työskentelytapa

Tavoitteena on tutkimuksen ja käytännön aito vuoropuhelu työryhmässä siten, että tutkimuspapereita esittävät tutkijat ja työryhmässä mukana olevat työyhteisöjen edustajat käyvät dialogia keskenään. Ensimmäisenä seminaaripäivänä painottuisivat erilliset tutkimuspaperit ja toisena mahdollisesti myös toimintatutkimustyyppiset hankkeet joissa käydään dialogia työyhteisöjen ja tutkijoiden kesken. Tarkoitus on myös saada työryhmästä poikkitieteellinen siten, että mukana on sekä tutkimuspaperien esittäjiä että työryhmän muita osallistujia eri tieteenaloilta, ammattiryhmistä ja koulutustahoista, ja ehdottomasti myös työnantajien ja mahdollisesti myös rahoittajatahojen edustajia (TSR, TEKES jne).

Työskentelytapa työryhmässä on keskusteleva ja kommunikatiivinen. Tavoite on, että jokainen paperin esittäjä saa palautetta ja rakentavia ajatuksia oman tutkimuksensa eteenpäin viemiseen (ideasta artikkeliksi), ja että hyviksi havaittuja toimintakäytäntöjä voidaan välittää eteenpäin.  Ryhmään osallistuvat ovat lukeneet tekstit etukäteen. Jokaiselle paperille valitaan ennakkoon kommentaattori. Jokaiselle esitykselle on kirjuri. He kokoavat keskustelussa esille nousevia asioita ja antavat niistä koonnan esiintyjille.  


Potentiaalinen osallistujakunta
1) Muuttuvan ja murroksessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen ja sen johtamisen merkityksestä työyhteisössä tutkimustaan  tekevät tutkimusryhmien vetäjät,  tutkijat ja jatko-opiskelijat 
2) Opettajat joiden opetusalaan aihepiiri liittyy
3) Muuttuvissa ja uudistamisprosessien keskellä olevissa työyhteisöissä työskentelevät henkilöt (eri tasojen johtajat jotka ovat tekemisissä työryhmän kanssa, mentorit, työntekijät, mahdollisesti myös pääluottamusmiehet
4) Työnantajien/järjestöjen/ ministeriöiden (esim. TEM, STM, OKM) edustajat.

Mahdolliset osanottajat tavoitetaan sekä Työelämän Tutkimuspäivien yleisellä viestinnällä että kohdennetuilla sähköpostiviesteillä.

Työryhmä järjestetään yhteistyössä STN-COPE -hankkeen kanssa.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 13.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti